Снєда Юлія Степанівна

Посада: асистент кафедри англійської філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

педагогічне моделювання, іншомовна підготовка.

Курси

Публікації

1. Снєда Ю. С. Моделювання іншомовної підготовки студентів природничих спеціальностей// Second International Conference “ Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere : Problems and Prospects “ (Nov.18-19 , 2011)-Lviv: Publishing Center of the Ivan Franko National University of Lviv, 2011-200р.

2.Снєда Ю. С. Дидактичні принципи моделювання змісту іншомовної підготовки студентів природничих спеціальностей. // Актуальні питання лінгвістики , літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали п”ятої всеукраїнської наукової конференції, 19 -20 травня 2011 р., м . Тернопіль – ТНЕУ, -248с.

3.Cнєда Ю. С. Аспекти моделювання іншомовної підготовки // Актуальні проблеми сучасної філології. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 вересня 2012р., Київ -2012, -250с.

4.Снєда Ю. С. Англомовне наукове письмо як засіб міжнародної наукової комунікації //Науково-методична конференція “ Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін “ ( 29 березня 2013 р., Львів) : Тези доповідей .- Львів : ПАІС. 2013.-68с.

5. Снєда Ю. С. Аспекти педагогічного моделювання іншомовної підготовки : етапи та підходи // Наукові записки .- Випуск 119.- Серія: Філологічні науки ( мовознавство )- Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013.-492с.
6. Снєда Ю. С. Types of Learning Assosiated with the CLT Approach // Теория и практика профессионального ориентированого обучения иностранным языкам: Материалы VI международной научно –практической конференции. Минск-2013 , МИТСО -260с.

Біографія

У 2000 р. закінчила факультет іноземних мов, спеціальність – викладач англійської мови та літератури.

Різне

Участь у науково – методичних та фразеологічних семінарах кафедри


• Пройшла курс екзаменаторів зовнішнього незалежного оцінвання з англійської мови. Отримано сертифікат травень, 2012р.
• Отримала сертифікат про участь у методичному семінарі “Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах” , м. Львів , 21 вересня , 2012р. , Person Educational Limited.
• Відвідала методичний семінар “Cambridge English – Where Theory Meets Practice” Cambridge University Press ELT , 23 січня , 2013р.
• Участь у методичному семінарі “Considerations for Writing Assestment Student Test – Taking Strategies” sponsored by U.S Departament of State, English Language Fellow Program, 26 січня , 2013 р.
• Участь у методичному семінарі “Інноваційні підходи та методи викладання англійської мови у розділі підготовки до ЗНО”, м. Львів , 21 березня , 2013р. Pearson Education Limited.

Розклад