Тимчишин Леся Cтаніславівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: lesya.tymchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Вибрані публікації

Вибрані статті:

Тимчишин Л. С. Деякі граматичны особливості перекладу економічних текстів // Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научн. трудов Междунар. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3 (35). – Ч. 6. – С. 88–94.
Тимчишин Л. С. Деякі лексичні особливості перекладу економічних текстів // Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научн. трудов Междунар. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11 (31). – Ч. 6. – С. 100–104.
Тимчишин Л. С. Термінологічні особливості підмови фізики / М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин // Zbior artykulow naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka“ (30.03. 2016 – 31.03.2016). – Gdansk : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»,  2016. – Czesc 5. – С. 67-71. – 0,3 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Система вправ для розвитку читання літератури за фахом / Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов (лютий 2015 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2016 р. – С. – 0,06 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Мотивація вживання англіцизмів у сучасній німецькій мові / Л. С. Тимчишин, М. Т. Ратич // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научн. Трудов ХХ Междунар. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 12 (20). – Ч. 4. – 158 с. – С. 154–157. – 0,2 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Комп’ютер як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови/ М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин // Zbior raportow naukowych «Wspołczesne tendencje w nauce i edukacji» (Olsztyn, 27.02.2014 – 28.02.2014). – Warszawa,  2014. – С. 100-103. – 0,25 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Формування навичок професійно-орієнтованого читання / М.Т. Ратич, Л.С. Тимчишин // Zbior raportow naukowych «Nauka i Utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje» (29.11.2013 – 30.11.2013). – Opole, 2013. – Część 5. – C.86-89.
Тимчишин Л. С. Англіцизми в сучасній німецькій мові // VII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» м. Острог. Вид.-во Національного університету «Острозька академія». Вип.35. – 2013. – С. 384-386.

Навчальні посібники:

Тимчишин Л. С. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. Посібник / З. Л. Жовнірук, М. Т. Ратич, Л. С. Тимчишин. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014 р. – 217с. – 12,7 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник.  / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. // – Львів,  ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. – 12,1 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Німецька мова для студентів за напрямами підготовки „Фізичне виховання“, „Спорт“ : навч. посібник / Л. Тимчишин, Г. Єрмакова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 – 153 с. – 9,6 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Навчальна програма рівневого вивчення англійської та німецької мов для студентів природничих факультетів університету / З. Жовнірук, Г. Ісаєва, Н. Микитенко, М.Ратич, Л. Тимчишин, М. Федина, Т. Яхонтова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 46 с. – 2,8 друк. арк.
Тимчишин Л. С. Німецька мова для студентів-географів : навч. посібник / Ратич М., Жовнірук З., Тимчишин Л. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 291 с. – 18,0 друк. арк.

Біографія

1998 – дотепер старший викладач кафедри іноземних мов для природничих факультетів, факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Розклад