Жох Ірина Петрівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Iryna.Zhokh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, фразеологія, семантика.

Курси

Вибрані публікації

1. Жох І. П. Емотивність фразеологічних одиниць з лексемами toro, cuerno, capa у іспанській мові. І.П. Жох // Науковий збірник «Мова і культура». – 2011. – № 149 –С.186-193.
2. Жох І. П. Емотивні фразеологічні одиниці в статтях на різдвяну тематику газет “El país” i “El mundo” І.П. Жох // Науковий збірник «Проблеми семантики, слова, речення та тексту» Випуск 28. К., 2012. – С. 150-156.
3. Жох І.П. Колір – показник емотивності в іспанській мові. / І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мова та література у полікультурному просторі». Львів, 2012. – С. 81-85.
4. Жох І. П. Емотивні фразеологічні одиниці в іспанській мові з компонентом “corrida” І.П. Жох // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2011 рік (30-31 січня 2012р.) Львів, 2012. – С. 39-40.
5. Жох І.П.Особливості вираження емоційного концепту miedo (страх) в іспанській мові./ І.П. Жох // Звітно-наукова конференція університету 30 січня 2013р: тези – Львів, 2013
6. Жох І.П. Світлі і темні кольори в емотивній фразеології в іспанській мові./ .П. Жох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ххі столітті» 25-26 жовтня 2013р. Львів, 2013. – С. 88-90.
7. Жох І.П. Реалізація концепту “enfado” у мас-медійному дискурсі. / І.П. Жох // Звітно-наукова конференція університету 12 лютого 2014р: тези – Львів, 2014
8. Жох І.П. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови. / І.П. Жох // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки №5 (282). Луцьк, 2014. – С. 22-26.
9. Жох І.П. Формування професійної компетентності перекладача та особливості перекладу емотивних фразеологічних одиниць ( на матеріалах іспанської мови)/ І.П. Жох // Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy”: тези – Ополе, 2014. – С. 97- 99
10. Жох І.П. Соматичний компонент cabeza у емотивних фразеологічних одиницях в іспанській мові/ І.П. Жох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологія: теорія і практик» Одеса, 2014. – С. 83-85.
11. Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом corazón в іспанській мовіі/ І.П. Жох // «Одеський лінгвістичний вісник» Одеса, 2014. – С. 81-84.

Біографія

Протягом 2003-2008 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов за спеціальністю «Іспанська мова та література» та отримала диплом магістра з відзнакою. Під час навчання брала участь у конференціях, міжнародних обмінах студентів, займалася волонтерською діяльністю.
У 2006р отримала диплом DELE (Diploma de español como lengua extranjera).

Протягом 2008 – 2013рр. працювала на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу Закарпатського державного університету.

Протягом 2013 – 2014рр. працювала на кафедрі прикладної лінгвістики та загального мовознавства Ужгородського національного університету.

Протягом 2011-2014рр. навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка і працювала над темою «Емотивні фразеологічні одиниці в іспанській мові (на матеріалах художньої літератури 20століття та мас-медійного дискурсу)».
Також проводила курси та навчальні семінари для ознайомлення з іспанською мовою та культурою.
З 2015 року працює на посаді асистента кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Бере участь у навчально-методичних семінарах та конференціях.

Методичні матеріали

Розклад