Жовнірук Зоряна Львівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: zoriana.zhovniruk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Лінгвостилістика
Методика викладання іноземних мов

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Жовнірук З.Л. Форми репродукції чужої мови та їх стилістичне функціонування в сучасній німецькій літературі (1985р.)

Навчальні посібники та методичні рекомендації:

Жовнірук З. Л. Німецька мова для студентів географічного факультету : навч. посібник.  / Жовнірук З. Ратич М., Тимчишин Л. – Львів,  ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015.- 218с.
Жовнірук З. Л. Німецька мова для студентів математичних спеціальностей: навч. Посібник / З. Л. Жовнірук, М. Т. Ратич, Л. С.Тимчишин. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014 р. – 217с.
Жовнірук З. Німецька мова для самостійної роботи студентів-географів, геологів, екологів: навч. посібник / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.
Жовнірук З. Німецька мова для студентів-географів : навч. посібник / Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. – 291 с.
Жовнірук З. Німецька мова для студентів факультетів механіки і математики, прикладної математики і інформатики. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка,2002. – 58 с.
Жовнірук З. Німецька мова для студентів географічного факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2001. – 46 с.

Вибрані статті:

Zhovniruk Z. Sources and ways of enriching terminology in the sphere of information technologies / Z. Zhovniruk, H. Isayeva // Monografia pokoferencyjna. Science, research, development # 37 Philology, Sociology and Culturology. (Berlin, 30.01-31.01.2021). – Warszawa, 2021 : Wydawca Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2021. – С. 25–31.
Zhovniruk Z. Developing studentʼs writing skills for a qualifying exam in a foreign language / Z. Zhovniruk, H. Isayeva // Monografia pokoferencyjna. Science, research, development # 25 Philology, Sociology and Culturology. (Berlin, 30.01.2020–31.01.2020). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. “Diamond trading tour”,  2020.  – С. 41–45.
Zhovniruk Z. Presentation of a projekt in foreign languages / Z. Zhovniruk, H. Isayeva // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, Research, Development. № 14. Philology, Sociology and Cultyrology». (27.02.2019–28.02.2019, London). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019. – С. 48–52.
Zhovniruk Z. Teaching foreign languages at the masterʼs level / Z. L. Zhovniruk, H. T. Isayeva // Monografia pokoferencyjna. Science, research, development Philology, Sociology and Culturology. #2. (Londyn, 27.02.2018). – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. “Diamond trading tour”,  2018.  – С. 115–119. – 0,32 друк. арк.
Жовнірук З. The role of coursebooks in implementing a new concept of teaching foreign languages at Ivan Franko national university in Lviv / Г. Ісаєва // Zbior artykulow naukowych. “Filologia, sociologia i kulturosnawstwo. Priorytetowe obszare badawcze: od teorii do praktyki“ (28.02.2017) –Lublin. 2017. – С. 22–25.
Жовнірук З. Students benefit from implementing a new concept of teaching foreign languages / Жовнірук З., Г. Ісаєва // Zbior raportow naukowych. “Wspolchesne tendencje w nauce i edukacji“ (28.02.2016- 29.02.2016). – Warszawa. 2016. – С. 62–66.
Жовнірук З. Л. Модель підручника з іноземної мови для студентів природничих спеціальностей університету / З. Л. Жовнірук, Г. Т. Ісаєва // –Zbior raportow naukowych “Wspolchesne tendencje w nauce i edukacji” (27.02.2014 – 28.02.2014).–Warszawa,  2014. – С. 68–71.
Жовнірук З. Л. Изучение иностранних язиков на естественных факультетах университета и его методическое обеспечение / Жовнирук З. Л., Исаева Г. Т // Материалы VI международной науч.-практ. конф. «Теория и практика профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам» – Минск : ОДО «РЕЙПЛАЦ», 2013. – С. 135–138.
Жовнірук З. Л. Актуалізація культорологічного потенціалу творів художньої літератури на практичних заняттях з іноземних мов / Жовнірук З. Л., Ісаєва Г. Т // Наук. видання “Мова і культура”. – Вип. 1 – Т. 1. – К : Національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 410–414.
Жовнірук З. Л. Репрезентуючий компонент та його модифікації. Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф., 21–23 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2010. – С.91–93.
Жовнірук З. Л. Подолання міжкультурного бар’єру в процесі вивчення іноземних мов на основі творів художньої літератури / Жовнірук З. Л., Ісаєва Г. Т // Зб. наук. праць VІІ між нар. наук.-практ. конф. “Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість” – Острог : Національний університет “Острозька академія”, 2013. – С. 54–58.
Жовнірук З. Л. Застосування елементів новітніх технологій на завершальному етапі вивчення іноземних мов студентами технічного профілю в умовах кредитно-модульної системи / З. Л. Жовнірук, Г. Т. Ісаєва // Навчання іноземних мов для спеціальних цілей у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти : зб. наук. праць – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 54–58.

Біографія

2017 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
1998 – 2017 завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
1986 – 1998 доцент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка
1970 – 1986 асистент кафедри іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка
1961 – 1966 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

Різне

Опонування дисертацій:

Офіційний опонент дисертаційних робіт: Назаркевич Х. Я. (1993р.), Пташник С. Б.(2003р.).

Розклад