Halyna Pekhnyk

Research interests

“Hryhoriy Kochur as Translator and Translation Studies Scholar in the context of the Ukrainian Literature of the 20 Century”

Publications

 1. Григорій Кочур: переклад і його теоретичне підґрунтя // Записки НТШ. Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 443-458.
 2. “Відлуння” духу і поезії Григорія Кочура ”// Народна воля. – 2004. – 1 січ.
 3. Григорій Кочур – теоретик і практик художнього перекладу // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  – К.; Ірпінь, 2004. – С. 95-100.
 4. Григорій Кочур: теоретичні погляди на переклад // Іноземна філологія. – Вип. 113. – ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2004. – С. 235-243.
 5. Перекладацький почерк Григорія Кочура: проблема адекватності перекладу // Філологічні студії. – № 1 (25). – Луцьк, 2004. – С. 76-82.
 6. Світ художнього перекладу Григорія Кочура // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 649. – Харків, Константа, 2005. – С. 180-183.
 7. Кольоролексеми та їх відтворення (на матеріалі перекладів Г. Кочура) // Філологічні студії. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007. – С. 42-48.
 8. Григорій Кочур: натхнення чи праця // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-15 жовтня 2005 р.). – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –  С. 102-108.

 

Translations:

 1. Бінгем Р., Гілл Е., Вайт С. Фінансування економічного розвитку / Пер. з англ. Г. Пехник, В. Дегтярьов. – 2003. – Львів, Літопис. – 416 с.
 2. Дьюї Дж. Демократія і освіта / Пер. з англ. М. Олійник, І. Босак, Г. Пехник. – 2003. – Львів, Літопис. – 2003. – 294 c.
 3. Сарасон С. Політичне провідництво і можливі невдачі в реформуванні освіти / Пер. з англ. Г. Пехник. – 2004. – Львів, Літопис. – 176 с.
 4. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism / Пер. з англ. Босак І., Дзера О., Ковальська І., Пехник Г. – Львів: 2003. – 256 с. – (розділ 14-17, с. 159-230).

Biography

– Specialist Diploma in Philology, Ivan Franko National University of Lviv. Major: English-Ukrainian translation/interpreting

– assistant lecturer of the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics of the Ivan Franko National University of Lviv

The topic of scholarly research: em> “Hryhoriy Kochur as a Translator and Translation Studies Scholar in the Context of the Ukrainian Literature of the XXth Century”.

Teaching materials

English-Ukrainian translation and professional communication for master students in the specialty ‘international economics’ and ‘economic theory’;
Practice of translation/interpreting for master students in the specialty ‘translation’
Fundamentals of simultaneous interpreting for 4th-year students in the specialty ‘translation’

Schedule