Halyna Salagan-Kotovskyi

Position: Associate Professor, German Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-67

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Працює над питаннями теоретичної граматики, здійснює науково-технічні переклади

Courses

Publications

  1. “Щодо проблеми безособового пасиву в сучасній німецькій мові” // Зб. статей VI міжнар. конф. „Семантика мови і тексту” (26-28 вересня 2000 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2000. –  С.483-487.

 

2.. “Категорія пасиву у сучасній німецькій мові” // „Наукові записки” Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 51-56.

 

  1. “Віддієслівні деривати на -bar із пасивним значенням у сучасній німецькій мові” // Актуальні пробл. менталінгвістики. Наук. зб. Ч.І. – Черкаси:Видавн. відділ ЧДУ, 2001. – С.90-96.

 

  1. “Прикметникові деривати із пасивним значенням у німецькій мові” // Вісн. Львів. нац. ун-ту. Сер. іноз. мови. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – Вип. 9. – С. 133-140.

 

5.„Прикметникові деривати із латентною модально-пасивною предикацією” / Матеріали міжнародної конференції  „Німецька граматика у Європейському діалозі” у Кракові, 2007.-

8 с.

 

  1. “Особливості семантики відідєслівних дериватів на -wert, -würdig  у сучасній німецькій мові” // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування  у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. Ч.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – с.72-74.

 

7.”Становлення категорії пасиву як різновиду предикативного зв”язку в німецькій мові”/Наукові записки-Випуск 75 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2008.- с.25-27.

 

  1. “Функціональні особливості прикметникових дериватів із модально-пасивним значенням у сучасній німецькій мові”/Наукові записки-Випуск 81 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009.- с.20-25.

 

Переклади:

  1. Альфред Пріц, Елізабет Викукаль. Груповий психоаналіз – Львів, “Астролябія”, 2005.-311 с.
  2. Атоян А. Гран Прі Львова. 1930-1933. Історична хроніка – Львів, 2005. Переклад післямови  (с. 354-362),
  3. Ф.Шапіро. Вступний семінар з методу EMDR.  Посібник. Ч.2 , 1994. –  125 с. 2008
  4. Ф.Шапіро. Вступний семінар з методу EMDR.  Посібник. Ч.1 , 1994. –  89 с. 2008
  5. Die Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw. Verlag:“Malti-M“, 24 S., 2003

Biography

1985 – Graduated from the Ivan Franko State University in Lviv, Faculty of Foreign Languages. (Specialty: German Language. Teacher and Translation).

1997 – 2001 – Postgraduate studies at the Department of German Philology, Ivan Franko National University in Lviv.

Since 2005 – Candidate of Philology since, Associate Professor of the Department of German Philology, Ivan Franko National University in Lviv.

 

Schedule