Ivanna Havronska

Position: Lecturer, English Philology Department

Phone (office): (032) 239-41-04

Research interests

Lexicography of the English Language

Courses

Publications

1.Лексикографічна розробка слова у Longman Dictionary of Contemporary English через призму композиційних особливостей словникової статті. // Наукові записки.– Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (1). – ст. 92 – 97.
2.Відображення полісемії дієслова в лексикографічних працях. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). Луцьк, 2010. – Вип. 8. – ст. 381 – 384.

Biography

• Graduation Degree (MA equivalent) , 2001, Ivan Franko National University in Lviv

Professional experience
2001- present Lecturer, Department of English Philology

Teaching experience
• TEFL

Schedule