Lidiya Ihnatenko

Position: Lecturer, English Philology Department

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

 • discourse of American drama
 • text interpretation
 • linguistic stylistics
 • psycholinguistics

Publications

Articles

 1. Ігнатенко Л. Пунктуаційно-графічні засоби акцентуації діалогу персонажів у п’єсі Торнтона Вайлдера «Сваха» / Л. Ігнатенко // Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», Вип. 22. – 2014.
 2. Ігнатенко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту у п’єсах «Орфей спускається у пекло» Теннессі Вільямса і «Сваха» Торнтона Вайлдера / Л. Ігнатенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Серія філологічні науки. Мовознавство, 2014.
 3. Гнатко (Ігнатенко) Л. Лінгвопрагматичні засоби реалізації ситуативно-поведінкових типів комунікації дійових осіб у п’єсі Торнтона Вайлдера «Сваха» / Л. Ігнатенко // сборник научных трудов «Культура народов Причерноморья» Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 2014

Abstracts

 1. Ігнатенко Л. Мовностилістичні характеристики діалогу дійових осіб у п’єсі Торнтона Вайлдера «…шкірою наших зубів» / Л. Ігнатенко // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : 25-27 квітня 2012 р. – К. : ун-т «Україна», 2012. – С. 157-160
 2. Ігнатенко Л. Ключові засоби перекладу заголовку п’єси Торнтона Вайлдера «The Skin of Our Teeth» / Л. Ігнатенко // Сучасні стратегії та методології навчання перекладу : матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ : Літограф, 2012 – С. 30-31
 3. Ігнатенко Л. Комунікативно-прагматичні характеристики драматичного дискурсу у п’єсі Торнтона Вайлдера «Сваха» / Л. Ігнатенко // Тези звітної конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноз. мов ЛНУ ім. І. Франка за 2012 рік (7-8 лютого 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 41
 4. Ігнатенко Л. Мовностилістичні характеристики авторської ремарки у п’єсах «Орфей спускається у пекло» Теннессі Вільямса і «Сваха» Торнтона Вайлдера / Л. Ігнатенко // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2013 р). – Тернопіль : ТНІПУ імені В. Гнатюка, 2013
 5. Гнатко (Ігнатенко) Л. Авторська ремарка як різновид паратексту у п’єсах «Орфей спускається у пекло» Теннессі Вільямса і «Сваха» Торнтона Вайлдера // Тези звітної конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноз. мов ЛНУ ім. І. Франка за 2013 рік (7-8 лютого 2014 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014

Schedule