Nataliya Kurishko

Position: Lecturer, World Literature Department

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

• English literature of the end of the 19th century – beginning of the 20th century;
• narratological approach to the studying of the novel and its generic varieties.

Courses

Publications

1. Михайлюк Н.І. Розвиток мистецьких мотивів в англійському наративному дискурсі початку ХХ ст. (за мотивами творчості В.С. Моема) // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VI (152). – С. 267 – 273.
2. Михайлюк Н.І. Вивчення роману Джека Лондона «Мартін Іден» як діалектичний процес між твором та реципієнтом // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ В.Г. Короленка, 2012. – С.301 – 306.
3. Михайлюк Н.І. Вільям Сомерсет Моем – мізантроп чи мораліст? // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 279–285.
4. Михайлюк Н.І. “Роман про митця” в англійській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Наративні стратегії // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. Том – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013 – С. 28-33.
5. Михайлюк Н.І. Суспільство та мистецтво у творчості Редьярда Кіплінга // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 1. – С. 176-183.
6. Михайлюк Н. І. Гетеродієгетичний наратор в романі Джона Ґолсуорсі “Вілла Рубейн” // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 370 – 377.
7. Михайлюк Н. І. Типи фокалізації в англійському «романі про митця» кінця ХІХ – початку ХХ століття // Іноземна філологія. – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 274 – 281.

Biography

Literary scholar, philologist.

Professional Experience and Achievements:
2013 – Present – Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.

Education:
2010 – 2013 – Postgraduate student at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv, thesis “Narrative Strategies in English “Artist’s Novel” of
the End of the 19th Century – Beginning of the 20th Century”.
2010 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, majoring in the English language and literature.
2008, Spring Semester – Jönköping University, Sweden, School of Education and Communication, project “Values of Democratic Societies. New Strategies in Education”.
2005-2009 – Pedagogical College of Ivan Franko National University of Lviv, Department of Philology (English Language and Literature).

Schedule