Oksana Hural

Position: Associate Professor, English Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-04

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

• Cognitive linguistics
• Cognitive poetics
• Discourse studies

Publications

Papers read at conferences in Ukraine
• Методологічні проблеми сучасного перекладу. Sumy 2005
• Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. Khmelnytsky 2005
• Мови і світ: дослідження та викладання. Kirovohrad 2009
• Лінгвалізація світу. Cherkasy 2010
• Cтан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні. Chernivtsi 2011

Publications
• До проблеми реконструкції концепту ПЕРСОНАЖ // Вісник Львівського університету. – Вип. 28: Міжнародні відносини. – 2011. – С. 298 – 309.
• Засоби об’єктивації складників концепту ПЕРСОНАЖ у постмодерністських романах М. Аміса // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 9. – Ужгород: ПП “Графіка”, 2011. – С.121 – 131.
• Концепт “персонаж”: спроба когнітивного аналізу // Вісник Сумського державного університету – Вип. 5 (77): Філологічні науки. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2005. – С. 109 – 114.
• Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика // Мовознавчий вісник / збірн. наук. праць. – Вип. 11. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 267 – 273.
• Концептуальна схема персонажного дискурсу у постмодерністському творі // Слов’янський вісник. – Вип. 6: Філологічні науки. – Рівне: РІСКСУ, 2006. – С. 73 – 80.
• Особливості наративних стратегій та засобів конструювання постмодерністського тексту // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексту Болонського процесу. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 46 – 48.
• Типологія персонажа постмодерністського твору: прагматичний аспект // Наукові записки. – Вип. 81 (2): Філологічні науки (мовознавство): у 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 169 – 175.

Biography

2003 – present Lecturer, Department of English Philology

Teaching experience
• TEFL
• Stylistics

Schedule