Olha Nazarenko

Position: Associate Professor, Classical Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-38

Email: olha.nazarenko@lnu.edu.ua

Research interests

Functional-Semantic description of lexical items of Latin Language, History of Antique Literature

Courses

Publications

1.Сенсорні іменники singularia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Таціта //Іноземна філологія. – Вип.110. – Львів, 1997.

2.Абстрактні іменники pluralia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Таціта. //Іноземна філологія. –Вип.111. – Львів, 1999.

  1. Категорія абстрактності і латинські плюративи //Наукова спадщина проф. С.В. Семчинського і сучасна філологія. Збірник наукових праць. –Ч.1. – Київ, 2001.
  2. Общие черты семантики, словообразования, грамматики и стилистики имен существительных pluralia tantum в современных восточнославянских языках. – Бельцы, 2006.
  3. 5. Роль епіграфіки як джерела інформації для науки // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип.21.– Ч.2. – Київ, 2007.

Schedule