Sofiya Varetska

Position: Associate Professor, World Literature Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

• German-language literature;
• Baroque paradigm in German-language literature;
• Comparative literary studies;
• Post-Modernism issues.

Courses

Publications

Monographs and textbooks:
1. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса. Монографія. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с.

Articles:
2. Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі творчості Г. Граса і Г.Я.К. фон Гріммельсгаузена) // Вісник Львівського університету, вип. 33. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 248-254.
3. Роман Г. Граса “Бляшаний барабан” як сучасний крутійський роман // Вісник Львівського університету, вип. 12. Серія іноземні мови. Випуск 12. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 304-313.
4. Барокова парадигма та її художнє втілення в німецькомовній літературі ХХ ст. // Питання літературознавства, вип. 12 (69). Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 32-42.
5. Відтворення і перетворення дійсності в оповіданні “Зустріч у Тельзіті” Г. Граса // Наукові праці: Науково-методичний журнал, вип. 46, т. 59. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МАГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 53-57.
6. Синтез мистецтв у творчості Г. Граса // Питання літературознавства, вип. 74. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 10-16.
7. Відродження форм минулого в постмодерністичній свідомості: барокова парадигма // Сучасні літературознавчі студії, вип. 4. Хронозрушення: концепції нелінійного часу у свідомості, культурі та літературі. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 33-40.
8. Дитячий наратив історії (на прикладі роману “Бляшаний барабан” Г. Граса) // Іноземна філологія, вип. 119 (2). Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 229-236.
9. Необарокові мотиви в сучасній німецькій літературі // Іноземна філологія, вип. 118. Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 16-23.
10. Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку // Наукові праці: Науково-методичний журнал, вип. 67. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 80. – Філологія. Літературознавство. – С. 15-20.
11. Zur G. Grass-Rezeption in der Ukraine // G. Grass. Literatur. Kunst. Politik. – Gdansk, 2008. – S. 209-217.
12. “Цибулева правда” у спогадах Гюнтера Граса // Літературознавчі студії, вип. 12. Збірник наукових праць. – Київ: Видавничий Дім С. Бураго, 2009. – С. 86-90.
13. Мультикультуральний чинник роману “Бляшаний барабан” Гюнтера Граса. – Питання літературознавства, вип. 78. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 119-126.
14. Бароко як інтерпретамент модернізму (на прикладі драми “Матінка Кураж та її діти” Бертольта Брехта) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, вип. 44. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 222-226.

Biography

Literary scholar, philologist.

Degrees and titles:
2008 – defended the PhD dissertation Baroque paradigm in the creativity of Gunter Grass, scientific supervisor – Associate Prof. S.P. Macenka (History of Literature Field of Research, 10.01.04, Kyiv).
2001 – defended the MA degree at Ivan Franko State University of Lviv (German Philology)

Professional Experience and Achievements:
2011 – Present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.
Courses:
• History of German Literature;
• Baroque paradigm in the German-language literature of the 20th century.
2008 – 2010 – Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.

Education:
2001-2008 – post-graduate student at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv
2001 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, majoring in German language and literature.

Schedule