Svitlana Ivashkiv-Kohut

Position: Associate Professor, English Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-04

Research interests

• lexical semantics
• functional grammar
• functional-semantic space of augmentativity

Publications

Papers read at conferences in Ukraine
• VI Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», Kharkiv 2007.
• Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі», L’viv 2007.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах», Horlivka 2007.
• І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії», Kyiv 2008.
• ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», Luts’k 2008.
• XVII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго, Kyiv 2008, 2009.
• ІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», Zaporizzhya 2009.
• IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», Chernivtsi 2009.
• Х Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту», Ivano-Frankivs’k 2009.

Publications
• Івашків С. Дієслівні аугментативи сучасної англійської мови та критерії їх класифікації / Світлана Івашків // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – Вип.14. – С. 82-90.
• Івашків С. Поняття норми та її реалізація у категорії аугментативності / Світлана Івашків // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць / за ред. В. Т. Сулима та С. Н. Денисенко. Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 57-58.
• Івашків С. Принципи систематизації дієслівних аугментативів у сучасній англійській мові / Світлана Івашків : матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Каразінські читання» : Людина. Мова. Комунікація». – Харків : Константа, 2007. – С. 142-143.
• Івашків-Когут С. Деякі аспекти словотвірної структури англійських аугментативів / Світлана Івашків-Когут : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. «Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах». – Горлівка : Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, 2007. – С. 169-172.
• Івашків-Когут С. Градація та повтор у категорії аугментативності / Світлана Івашків-Когут // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія філологічні науки. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ВНУ «Вежа», 2008. – №5. – С. 457-462.
• Івашків-Когут С. Синтаксичний повтор у системі засобів вираження аугментативності / Світлана Івашків-Когут // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали І Міжнар. науково-практ. конф. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 274-276.
• Івашків-Когут С. Ауґментативи в семантичних класифікаціях англійських дієслів / Світлана Івашків-Когут // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 439-440 : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 182-186.
• Івашків-Когут С. Категорії кількості, якості, зміни, градуальності, інтенсивності та ауґментативність : конвергентні й дивергентні риси / Світлана Івашків-Когут // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Вип. 35. – С. 86-90.
• Івашків-Когут С. Статус ауґментативності в англійській мові у контексті сучасних теорій мовної структуризації / Світлана Івашків-Когут // Мова і культура. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2009. – Вип. 11, том 11 (123). – С. 84-88.
• Івашків-Когут С. Функціонально-семантична категорія ауґментативності в англійській мові / Світлана Івашків-Когут // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – С. 128-132.
• Івашків-Когут С. Теоретичні передумови скалярної організації ауґментативів (на матеріалі англійської мови) / Світлана Івашків-Когут // Семантика мови і тексту : матеріали X Міжнар. науково-практ. конф. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2009. – С. 129-130.

Biography

• Graduation Degree (MA equivalent) , 2005, Ivan Franko Lviv National University
• Candidate of Philology (10.02.04 – Germanic Languages), Lviv, 2010

Professional experience
• 1990 – present Lecturer, Department of English Philology
Teaching experience
• TEFL
• Business English

Schedule