Svitlana Lukyanenko

Position: Lecturer, English Philology Department

Phone (office): (032) 239-41-04

Research interests

• Methods of teaching English
• Theory of grammar

Courses

Publications

Papers read at conferences in Ukraine
• Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови. ІХ міжнародна конференція TESOL. Horlivka 2004
• Викладання англійської мови як мови фаху в контексті глобалізації університетської освіти та Літнього Інституту „ Виміри викладання англійської мови як мови фаху. Feodosiya 2005
• Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків. 10-а Всеукраїнська конвенція TESOL – Україна. Kyiv 2005
• Психолого-педагогічні аспекти формування професійних, особистісних ціннісних орієнтацій студентської молоді в контексті розвитку громадянського суспільства. Lviv 2006
• Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі, Львів, 2007
• Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Lviv 2008
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. Lviv 2009
• Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects, Lviv,2011


Papers read at international conferences
• Foreign Language Writing Conference, Poland, 2011

Publications
1. Креативний підхід до навчання письму. // Можливості у письмі іноземною мовою. Лодзь, 13-14 червня 2011 року.
2. Проблеми при навчанні письма іноземною мовою. // “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі:проблеми і перспективи”, Львівський національний університет імені Івана Франка 18-19 листопада 2011 р.
3. Креативний підхід до укладання тестів та вправ. Збірник тез науково-практичної конференції « Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти», Львів, 2009р. С. 159-160.
4. Навіщо перейматись креативністю. Збірник тез науково-теоретичної конференції « Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», Львів, 2008. с.25.
5. Феномен креативності // Збірник наукових праць “ Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі ”, частина 2. – Львів, 2007. С.244-247.
6. Створення умов для формування креативності студентів //Науковий вісник Волинського державного університету. Серія:Філологічні науки. 4. 2007-Луцьк, ВДУ,2007. – С. 221-224.
7. Формування критичного мислення у студентської молоді як невід’ємна складова набуття досвіду громадянської активності // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Лвів, ЛНУ імені Івана Франка, випуск 21,2006. – С. 69-76.
8. Формування у студентів критичного мислення. Зб. тез 1-ої Всеукраїнської конференції TESOL – Україна „Викладання англійської мови як мови фаху в контексті глобалізації університетської освіти” та Літнього Інституту „ Виміри викладання англійської мови як мови фаху”, Львів: Феодосія, 2005. с. 66 – 69.
9. Розвиток навичок у постановці запитань. Зб. тез 10-ої Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна „ Комунікація у вік глобалізації: десять років успішного розвитку та здобутків”, Львів: Київ, 2005. с. 36 – 37.
10. Дискусія як один з методів мотивації студентів в навчальному процесі. Зб. тез ІХ міжнародної конференції TESOL “Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови”, Горлівка 2004. с. 90.
11. Використання драми на уроках англійської мови. Зб. тез міжнародної наукової конференції “Прикладна лінгвістика у ХХI столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії”, Львів,2003. Університет “Львівський Ставропігіон” с. 139-140, 0,02 д.а

Biography

Graduation Degree Ivan Franko Lviv State University, 1986
philologist, teacher of English, translator,

2004 – present Lecturer, Department of English Philology
2002 – 2004 Lecturer, Department of Foreign Languages for Humanities and Sciences
1986 – 2002 Teacher of English, Lviv secondary schools specializing in English no. 81, no. 53
Teaching experience
• Theory of grammar (morphology and syntax)
• TEFL
• Methods of teaching English

Other professional experience
• Translation

Miscellaneous

• Member of boards, competition panels (for secondary schools and Universities students),
• Member of American Councils and IREX competition panels

Awards

American Studies Professional Development Seminar at Montana State University – Bozeman, 1999,Certificate of Completion

Schedule