Yarema Kravets

Position: Associate Professor, World Literature Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

• study of Ukrainian-Francophone literary relations;
• history of Francophone literatures;
• problems of literary translation;
• problems of Ukrainian-Sorbs and Francophone-Sorbs literary relations.

Courses

Selected publications

1. Українсько-бельгійські літературні взаємини // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. – К.: Наукова думка. – Т. 3. – 1988. – С. 185-219. 2. La littérature belge de langue française vue à travers le processus littéraire en Ukraine // Bulletin Francophone de Finlande. Université de Jyväskylä. 1998. – Р. 33-41. 3. Лужицька література у дослідженні французького славіста Селестьєна Кур’єра // Питання сорабістики (VIII Міжнародний сорабістичний семінар). – Львів, 2000. – С. 120-128. 4. Освальд Бургардт і Святослав Гординський: роздуми над українським Вергарном // ЗНТШ. Том ССХХХІХ. Праці філологічної секції. –Львів, 2000. – С. 160-176. 5. Юрій Липа: три погляди на чуже письменство // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2001. – С. 169-185. 6. Творчість Т. Шевченка у франкомовних енциклопедичних виданнях останніх десятиліть ХХ ст. // Іноземна філологія, вип. 112. – Львів, 2001. – С. 382-390. 7. Бельгійський письменник Франц Елленс і українська культура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 31. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. 8. Сонет Шарля Бодлера “Альбатрос” в українському прочитанні (порівняльна студія) // Записки наукового товариства імені Шевченка, Т. CCXLVI. Праці філологічної секції. – Львів, 2003. – С. 148-162. 9. Історик Мирон Кордуба у своїх літературознавчих та перекладацьких інтересах // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – С. 386-390. 10. “Мандрівка до сонця” Юрія Клена і “Похід” Е. Вергарна: наслідування, перегуки, поетична настроєвість // Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму. Збірник наукових праць. – Дрогобич, Видавнича фірма “Відродження”, 2004. – С. 263-277. 11. Пантелеймон Куліш у рецепції франкомовної літературознавчої критики // Іноземна філологія, вип. 113, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2004. – С. 356-367. 12. Франкомовне прочитання Олександра Архипенка // Літературна компаративістика, вип. 2. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К., 2005. – С. 208-218. 13. Україна, її історія, культура і література у бельгійській праці М. Тугуші Гаяне // Іноземна філологія, вип. 116. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 291-297. 14. Іван Франко у франкомовних перекладах і критиці // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали, вип. 68. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2006. – С. 194-207. 15. Іспанська література і Тарас Шевченко (окремі аспекти проблеми) // Шевченкознавство: ретроспективи і перспективи. Збірник наукових праць всеукраїнської наукової Шевченківської конференції. – Черкаси: Брама. 2007. – С. 191-202. 16. Українці в художній прозі письменниці Ґабріель Руа // Іноземна філологія, вип. 118. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 133-141. 17. Поетика духовного світу шкільної прози Ґабріель Руа (оповідання “Жайворонок”) // Іноземна філологія, вип. 119 (2). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 167-174. 18. Сорабістичні дослідження 1921 р. в науковій спадщині французького славіста Луї Леже (1843-1923) // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар.. – Львів-Будишин, 2009. – Т. 6. – С. 194-200. 19. Есе Етьєна де ля Боесі про добровільне рабство // Збірник наукових праць, серія “Проблеми світової літератури”, вип. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 88-98. 20. Поезія Тараса Шевченка у літературознавчих дослідженнях і перекладах Ежена Ґільвіка (історичний аспект проблеми) // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 319-330. 21. Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія. Навчальний посібник (гриф МОН), Львів, 2010.
Literary Translations:
1. Поль Вейн. Чи вірили греки у свої міфи? Есей про конституентну уяву (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 170 с. 2. Кшиштоф Помян. Європа та її нації (пер. з франц.). – Львів: Каменяр, 2003. – 172 с. 3. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький: роман, історичний нарис, новели (пер. з франц.). – Харків: Фоліо, 2004. – С. 195-322. Серія “Бібліотека світової літератури”. 4. Етьєн де ля Боесі. Міркування про добровільне рабство (пер. з франц.). – Львів: Сполом, 2005. – 52 с. 5. Лист Папи Івана Павла ІІ до мистців (пер. з франц.) // Львів: Сполом, 2005. – 28 с. 6. Гюстав Флобер. Іродіада. – в: Гюстав Флобер. Пані Боварі. Проста душа. Іродіада. – К.: “Веселка”, 2006. – С. 359-389. 7. Еміль Вергарн. Оповідання (перекл. з франц.): Шинок “Добра смерть” (С. 113-116), На селі (С. 116-118), Опдорпський ярмарок (С. 118-121), Три Парки (С. 122-124), Одного вечора (С. 113-127) // Всесвіт, № 9-10, вересень-жовтень. – К., 2007. 8. Жак ле Гофф. Середньовічна уява (пер. з франц.). – Львів: Літопис, 2007. – 352 с. 9. Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей Пачковський, Карел Бартошек, Жан Луї Марґолен. Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії (пер. з франц.). – Львів: Афіша, 2008. – 712 с. 10. Ґабріель Руа. Жайворонок (пер. з франц.). – С. 10-19; Різдвяна дитина (пер. з франц.). – С. 19-27 // Всесвіт, № 11-12, 2008. 11. Ґабріель Руа. Мала Україна (пер. з франц.). – Всесвіт, № 11-12, 2008. – С. 28-33. 12. Проспер Меріме. Богдан Хмельницький (аудіокнига). – К.: Аудіо Планета, 2009.
About Yarema Kravets:
1. С. Палятинська. Відчуття оригіналу // Літературна Україна, 1975, 14 лютого; 2. В. Кухалашвілі. Зарубіжна проза в перекладах 1981 року // Радянське літературознавство, № 1, 1983; 3. А. Содомора. Яремі Кравцю – 50 // Літературна Україна, № 2, 13.01.1994 р. – С. 2; 4. В. Лучук. Кравець Ярема Іванович. – в: УЛЕ, Т. 3. – К., 1995. – С. 40; 5. “Львівщина та Львів’яни”, вип. 2. Енцикл. – біогр. довідник до 750-ліття Львова, Львів, 2006, С. 162-163; 6. “Письменники Львівщини”. Бібліографічний довідник. Львів, 2008, С. 55-56; 7. Популярна енциклопедія Львова. Історія, культура, людина, місто. Львів, 2009, С. 121; 8. Національна спілка письменників України. Історія української літератури та культури в персоналіях. www.nspu.org.ua/dovidnyk/К

Biography

Literary scholar, Romance philologist, translator.
Degrees and titles:
1992 – defended PhD thesis “Emile Verhaeren’s Oeuvre in the Ukrainian Literary Criticism and
Translations (historical and literary analysis)”.

Professional Experience and Achievements:
2002 – Present – member of Shevchenko Scientific Society.
1996 – Head of World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.
1995 – Associate Professor at French Philology Department of Ivan Franko National University of Lviv.
1993 – senior lecturer at Ivan Franko National University of Lviv.
1989 – 1993 – Head of Foreign Languages Department at Lviv Academy of Commerce.
1984 – quitted Ivan Franko National University of Lviv; assistant lecturer of Lviv Academy of Commerce.
1982 – Present – member of the National Writers Union of Ukraine.
1973 – suspended as a part-time assistant lecturer due to patriotic and religious beliefs.
1966 – worked as a departmental assistant at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.

Education:
1966 – graduated from Foreign Languages Department of Ivan Franko National University of Lviv, major in the French language and literature.

Author of more than 350 scientific articles and translations.
Member of the Association of Francophone Studies of Central and Eastern Europe (1995 – 2002), World Association of Quebec Studies (starting from 1999); participant of World (Toulouse, 1996) and European (Vienna, 1995; Leipzig, 1998) Congresses of Francophone Cultures.

Miscellaneous

2003 – scholarship of Austrian Cooperation (Vienna, Austria)
1999 – scholarship of International College of Translators of Belgian Literature (Seneffe, Belgium)
1998 – scholarship of International College of Translators (Arles, France).
1996 – scholarship of Catholic University of Leuven (Belgium).
1995 – scholarship of the Bureau of Book Spreading of Ministry of Culture of France.

Schedule