ЗОРІВЧАК Роксолана Петрівна

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Біографія

Український перекладознавець, германіст, педагог

Народилася у Львові 8 листопада 1934 р. у родині інтелігентів: батько – юрист, мати – педагог, український словесник. 1951 р. закінчила середню школу № 36 у Львові із золотою медаллю; 1956 р. – відділ англійської філології факультету іноземних мов Львівського державного (з жовтня 1999 – національного) університету імені Івана Франка (диплом з відзнакою за спеціальністю “англійська філологія” із присвоєнням кваліфікації філолога). 1976 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка англійською мовою)”, 1987 р. – докторську “Лінгвостилістичні характеристики художнього тексту і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)”.

Викладала англійську мову у групах інтенсивного вивчення у Львівській державній консерваторії імені М. В. Лисенка: старший викладач кафедри іноземних мов (1956 – 1978), доцент (1978 – 1989), професор (1989 – 1991). З 1992 до 1998 – професор кафедри англійської філології Львівського державного університету імені Івана Франка. Доклала чималих зусиль для організації кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики (березень 1998) та присвоєння кафедрі імені Григорія Кочура (вересень 1998).

Перший завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, Р. П. Зорівчак читала (у різні навчальні роки) теоретичні курси зі вступу до перекладознавства, вступу до філології, теорії перекладу, історії художнього перекладу, техніки перекладу на конференціях, контрастивної лінгвістики, контрастивної фразеології, соціолінгвістики, рецепції англійської літератури в Україні, лінгвокраїнознавства для студентів відділів “Переклад (англо-український переклад)” постійно і “Англійська філологія” (1992-2007). Керівник численних кандидатських дисертацій (з них захищено – 14), 46 разів виступала опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій. Науковий керівник держбюджетних тем: “Дослідження перекладацьких поглядів Григорія Кочура та використання їх у практиці сучасного українського художнього перекладу” (2002-2005), “Український художній переклад як націєтворчий чинник” (2006-2008) та “Англомовна Шевченкіана як перекладознавча дисципліна: Обґрунтування методики досліджень та викладання” (2009-2011). Заступник голови журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови (2010-2012) та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (2016-2017).

Доктор філологічних наук (1988), професор (1989), заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2016).

Наукові праці

Автор монографій:

«Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)» (1983),
«Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози)» (1989),
розділу «Українсько-англійські літературні взаємини» (у книзі: «Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті»: У 5 т. — К., 1988 — Т. 3),
розвідок (понад 1200) з перекладознавства, контрастивної лінгвістики та англістики в колективних монографіях, енциклопедичних виданнях (зокрема, в УРЕ, УЛЕ, компендіумі «Українська мова»), в україномовній та англомовній лінгвістичній пресі.
Ініціатор, науковий редактор та автор передмови бібліографічного покажчика «Григорій Кочур» (Львів: ЛНУ, 1999), — першої персональної бібліографії перекладача і перекладознавця в Україні. Науковий редактор та співавтор передмови біобібліографічного покажчика «Микола Лукаш» (Львів: ЛНУ, 1999).

Наукова діяльність

Член Атестаційної колегії МОН України (2009-2010); член Спеціалізованих учених рад при Київському (1990-2010) та Львівському (з 1990; заступник голови Ради) національних університетах для захисту докторських і кандидатських дисертацій з германістики, романістики, перекладознавства, порівняльно-історичного та типологічного мовознавства; член Вченої (з 1994), член та заступник голови Науково-технічної (1998-2016) рад Франкового університету; керівник Методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. проф. Ю. О. Жлуктенка при ЛНУ імені І. Франка (1994); голова Комісії всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша НТШ (1991); член редколегій українських наукових збірників: “Теорія і практика перекладу” (Київ), “Іноземна філологія” (Львів), “Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови” (Львів), “Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції” (Львів), “Германська філологія: Науковий вісник Чернівецького університету” (Чернівці), “Іноземні мови в навчальних закладах” (Київ); член Товариства імені В. Фулбрайта в Україні (з 1999).

Проф. Р. Зорівчак упроваджувала українське перекладознавство до міжнародного контексту як учасник численних міжнародних форумів, зокрема IV Cвітового конгресу радянських та східноєвропейських студій (Герроугіт, Англія, 1990), IX і XI Міжнародних з’їздів славістів (Київ, 1983; Братислава, 1993), Першого – Шостого Конгресів Міжнародної асоціації україністів (Київ, 1990; Львів, 1993; Харків, 1996; Одеса, 1999, Чернівці, 2002, Донецьк, 2005), Міжнародних наукових конференцій “Теорія перекладу і наукові основи підготовки перекладачів” (Москва, 1975, 1988), Міжнародної конференції Британської асоціації фахівців з порівняльного літературознавства (Ворвік, Великобританія, 1992), XIII Конгресу Міжнародної федерації перекладачів (Брайтон, Великобританія, 1993), Міжнародних конференцій “Слово. Текст. Час (Щецин, 1999, 2001, 2002), Всеєвропейської конференції перекладачів і перекладознавців (Бєлград, 2001), Міжнародних конференцій “Григорій Кочур і український переклад” (Київ, Ірпінь, 2003), “Візуалізація образу дитини у світовій літературі” (Львів, квітень 2007), Всеукраїнських конференцій “Український переклад: від Зерова до сьогодення” (Київ, 2004), “Мови, культури і переклад у добу глобалізації” (присвячено пам’яті професора Юрія Жлуктенка – Київ, 2005), “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку” (Львів, 2005), Міжнародного наукового конгресу “Іван Франко: Дух, Наука, Думка, Воля” (Львів, 2006), Міжнародної наукової конференції “Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра” (Львів, 2008), Міжнародного наукового конгресу “Тарас Шевченко – апостол правди і науки” (Львів, 2014), Всеукраїнської наукової конференції “Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка” (Львів, 2015), Міжнародного наукового конгресу “Іван Франко: Я єсть пролог…” (Львів, 2016) та ін.

Для співпраці українських філологів з філологами англомовного світу чимало зробила Р. Зорівчак, викладаючи українську мову та переклад в Інституті славістики Лондонського університету як стипендіат Британської ради (1991/92 н. р.) і в Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн (штат Іллінойс) як стипендіат наукових обмінів імені В. Фулбрайта (1997), де вона читала лекції з перекладознавства і фразеології.

1994 роком датується перший біобібліографічний покажчик Р. П. Зорівчак (Львів, НТШ); 2004 р. опубліковано другий біобібліографічний покажчик “Роксолана Зорівчак” (Львів, ЛНУ. Наукова бібліотека. Нова серія. Чис. 17). 2008 р. вийшов друком збірник на пошану Р. П. Зорівчак “Од слова путь верстаючи й до слова…”, де вміщено біобібліографічний покажчик «Роксолана Зорівчак» (2003-2007), що нараховує 551 позицію. 2011 р.  опубліковано біобібліографічний покажчик “Роксолана Зорівчак. 2004-2011” (Львів, ЛНУ. Наукова бібліотека. Нова серія. Чис. 30), де вміщено та прокоментовано 210 нових наукових публікацій. Статті про Р. Зорівчак є в таких престижних виданнях, як УЛЕ (1990, т. 2), “Хто є хто в Україні” (К., 1997, 2000, 2004, 2007), “Універсальний словник-енциклопедія” (1999, 2001, 2004, 2006), “2000 Oustanding people of the 20thcentury” (Кембрідж, 1998), “Marquis Who’s Who in the World” (1998, 16-е вид.; 1999, 17 вид., 2002, 18-е вид.), “The international Directory of Distinguished Leadership” (1999, 8-е вид.), “Українська мова. Енциклопедія” (2000, 2004, 2007), енциклопедично-біографічний довідник “Львівщина та львів’яни” (Львів, 2006, вип. 2), “Письменники Львівщини: Біобібліогр. покажчик” (Львів, 2008), “Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник (К., 2008), «Енциклопедія сучасної України» (К., т. 10, 2010), «Шевченківська енциклопедія» (К., т. 2, 2012).

In Memoriam

Р. П. Зорівчак присвячено розвідки:

Ажнюк М. Переклад: наука і мистецтво. Літ. Україна. 1983. 20 жовт.; Тищенко К. [Рец. на: “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія”]. Мовознавство. 1984. № 4; Basaj M. [Rec. на:“Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія”]. Slavia Orientalis. 1984. No2; Струк Д. Г. [Рец. на: “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія”]. Cучасність. 1984. Ч. 11; Ажнюк Б. Чи перекладна реалія? Мовознавство. 1990. № 6; Стріха М. Реалія і переклад. Слово і час. 1990. № 12; Чередниченко О. Добиратися до неперекладного. Всесвіт. 1991. № 11; Содомора А. Народ з народом гомонить. Дзвін. 1994. № 11-12; Роксоляна Зорівчак: Бібліографічний покажчик / Укл. У. Головач і О. Лучук. Львів. 1994; Стріха М. Літопис українського перекладу. Сучасність. 2004. № 1; Рихло О. П. Перекладознавчі подарунки: Відгук на бібліографічні покажчики “Чужоземне письменство…” та “Микола Лукаш”. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2004; Роксолана Зорівчак. Біобібліографічний покажчик / Редколегія: Б. Якимович та ін. Львів, Савчин В. Дослідниця, закохана у Слово. “Народна воля”. 2004. 18 листоп.; Содомора А. Широкий кругозір перекладознавця. “Дзвін”. 2004. Чис. 11/12; 2004; Содомора А. Стежками бібліографічного пошуку. Вісник НТШ. – 2005. Весна-літо; Кузик Д. Чужомовне письменство в галицькій пресі. Слово і час. 2005. № 2; Полюга Л. Щире вболівання за рідне слово. В кн.: Зорівчак Р. “Боліти болем слова нашого…”. Львів. 2005; Медвідь О. Щедрий ужинок філолога, перекладознавця. Франківець. 2005. 14 лютого; 21 лютого; Кузик Д. Дослідниця – педагог – громадський діяч. Народна воля. 2005. 14 квітня. Ч. 15; 21 квітня. Ч. 16; Содомора А. Уважним доторком до слова. Урок української. 2006. № 5-6; Цимбалюк-Скопненко Т. [Рец. на: “Боліти болем слова нашого…“]. Мовознавство. 2006. № 6; Середницька А. [Рец. на: “Боліти болем слова нашого…“]. Дивослово. 2008; Дупляк М. Цінна збірка порад мовознавця Верховина: Літ. мозаїка (Сіфорд, Вікторія, США; Київ). 2008. Чис. 44; Івасюк О. Життєдайний окраєць та чарівне горнятко. Всесвіт. 2008. № 9/10; Трифонов Р. [Рецензія на кн.: Од слова путь верстаючи й до слова: Зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, д-ра філол. наук, проф., засл. працівника освіти України. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008]. Мовознавство. 2008. № 6. С. 73-75; Коваленко С. Жити віч-на-віч зі словом. Дивослово. 2009. Ч. 11; Кость Г., Шмігер Т. Ювілей видатного перекладознавця [Р. П. Зорівчак]. Каменяр. 2009. Грудень (№ 8); Роксолана Зорівчак : Перекладознавець, педагог, словолюб : (До 80-річчя від дня народження). Всесвіт. 2014. № 9-10. С. 285-286; LXXX [Редакція журналу «Слово і Час» вітає ювілярку Роксолану Петрівну Зорівчак]. Слово і Час. 2014. № 12. С. 3; Грабовецька О. Роксолана Петрівна Зорівчак. Вісн. НТШ. 2014. Чис. 51-52. С. 41-42; Сулим В. Перекладознавство як філологічний феномен / В. Сулим. Інозем. філол. Львів, 2014. Вип. 127, ч. 2. С. 3-8.