Вступ до магістратури

06.07.2018 | 12:19

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

I

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 035 «Філологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 281 «Публічне управління та адміністрування» – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, проводиться у такі терміни:

 

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому 26 липня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) згідно із Додатком 4 27 липня
Терміни проведення вступних випробувань 28 липня – 04 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення 08 серпня – 10 серпня
Зарахування вступників на місця державного замовлення до 15:00 11 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних і юридичних осіб
до 17:00 17 серпня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних і юридичних осіб
до 12:00 20 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 15 вересня

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3 , де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 до 30 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 50 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

За результатами складання вступного іспиту з іноземної мови Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування і надає допуск до складання фахового випробування. За результатами складання фахового випробування Приймальна комісія встановлює рівень успішного тестування та надає допуск до участі у конкурсі.

 

 

Прийом документів для вступу у магістратуру відбувається  у 413 аудиторії факультету іноземних мов.

 

Графік проведення вступних випробувань з іноземної мови та фахових вступних випробувань на здобування ОC «Магістр» і ОС «Бакалавр» у 2018 році*

Факультет,
спеціальність / спеціалізація
Іноземна мова
“магістр”
Фахові вступні випробування
“магістр” “бакалавр”
Іноземних мов

Серед. освіта (англ. мова та літ.)

Філологія (англ. мова та літ.)

Філологія (англо-український переклад)

Філологія (нім. мова та літ.)

Філологія (німецько-український переклад)

Філологія (французька мова та література)

Філологія (іспанська мова та література)

Філологія (латин.-старогр., гр. м. та літ.)

 

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

28 липня, 10 год

 

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

30 липня, 10 год

Декан

факультету іноземних мов                                                                                                        Сулим В. Т.