Проекти та теми

Науково-дослідні теми, що виконуються в межах робочого часу:

0114U004243 “Сучасні напрями формування структурно-семантичних і когнітивно-дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов”

Науковий керівник: Акад. АН ВШУ України, д-р філол. наук, проф. Помірко Р. С.
Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2016

0114U004248 “Лінгво-дидактичні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі”

Науковий керівник: д-р. пед. наук, доц. Микитенко Н. О.
Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2016

0114U004542 “Художні дискурси: форми, жанри, норми”

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Бехта І. А.
Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2016

0114U000867 “Світова література в історико-літературному та літературно-критичному дискурсі ХХІ століття”

Науковий керівник: д-р філол. наук, доц. Мацевко-Бекерська Л. В.
Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2016

0114U000868 “Актуальні питання англо-українського перекладу на початку ХХІ сторіччя”

Науковий керівник: Акад. АН ВШУ України, д-р філол. наук, проф. Зорівчак Р. П.
Термін виконання: 01.01.2014 – 31.12.2016