Anetta Artsyshevska

Position: Lecturer, Foreign Languages for the Humanities Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-76

Email: anetta.artsyshevska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Selected publications

1 “Мовностилістичні особливості репрезентуючого компонента в структурі художнього текста” розділ 5, “Лінгво-дидактична організація навчального процесу з іноземних мов вузі, Львів, 1996, с.69-87, розділ колективної монографії.
2. Графічні засоби візуалізації літературно-художнього тексту (на матеріалі англомовних оповідань”, ч.2, розд.6,с.101-107 /”Іноземномовний текст за фахом:лінгводидактичні аспекти”, Львів,1998, розділ колективної монографії.
3.  Розділ колективної монографії 2.8.Репрезентуючі дієслова у дискурсній організації тексту // Дискурс іноземномовної комунікації ( колективна монографія) / Заг.ред. К.Я.Кусько. – Львів: Вид-во ЛНУ ім.Ів.Франка, 2002. С.268 – 278. (0.8 д.а.)
4. Англійська мова. Комунікативний аспект (для студентів гуманітарних 
факультетів ) Київ, Атіка, 2000, – 368 с. (23 д.а.) – підручник.
Наукові статті:
5. Лінгвостилістична реалізація репрезентуючого компонента в англомовному оповіданні /на матеріалі англійської та американської літератури ХХ століття/, с.73-78, Іноземна філологія, №94,1989.(0.3 д.а.)
6. Лингвостилистические средства образности в РК (на материале английского языка), Львов, Деп. В ИНИОН СССР, №39216 , Львов,1988, 14 с., УДК 802.0. – 024 ( 0.8 д.а.)
7. “Комунікативно-прагматичні аспекти РК в сучасному англомовному оповіданні”, “Іноземна філологія”, №102, 1991, с. 15 – 22 ( 0.5 д.а. )
8. Функціонування репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалі англійської та німецької мови)
//Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, вип.4,
Львів, 2001, с.238 – 243 //.( 0.3 д.а.)

Schedule