Арцишевська Анетта Леонідівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: anetta.artsyshevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Вибрані публікації

1 “Мовностилістичні особливості репрезентуючого компонента в структурі художнього текста” розділ 5, “Лінгво-дидактична організація навчального процесу з іноземних мов вузі, Львів, 1996, с.69-87, розділ колективної монографії.
2. Графічні засоби візуалізації літературно-художнього тексту (на матеріалі англомовних оповідань”, ч.2, розд.6,с.101-107 /”Іноземномовний текст за фахом:лінгводидактичні аспекти”, Львів,1998, розділ колективної монографії.
3.  Розділ колективної монографії 2.8.Репрезентуючі дієслова у дискурсній організації тексту // Дискурс іноземномовної комунікації ( колективна монографія) / Заг.ред. К.Я.Кусько. – Львів: Вид-во ЛНУ ім.Ів.Франка, 2002. С.268 – 278. (0.8 д.а.)
4. Англійська мова. Комунікативний аспект (для студентів гуманітарних 
факультетів ) Київ, Атіка, 2000, – 368 с. (23 д.а.) – підручник.
Наукові статті:
5. Лінгвостилістична реалізація репрезентуючого компонента в англомовному оповіданні /на матеріалі англійської та американської літератури ХХ століття/, с.73-78, Іноземна філологія, №94,1989.(0.3 д.а.)
6. Лингвостилистические средства образности в РК (на материале английского языка), Львов, Деп. В ИНИОН СССР, №39216 , Львов,1988, 14 с., УДК 802.0. – 024 ( 0.8 д.а.)
7. “Комунікативно-прагматичні аспекти РК в сучасному англомовному оповіданні”, “Іноземна філологія”, №102, 1991, с. 15 – 22 ( 0.5 д.а. )
8. Функціонування репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалі англійської та німецької мови)
//Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, вип.4,
Львів, 2001, с.238 – 243 //.( 0.3 д.а.)

Біографія

Закінчила (1972 – 1977) відділення англійської філології факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. І.Франка. 2001 р. – канд. дис. “Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі репродукції чуток мови (на матеріалі англомовних оповідань ХХ століття”.
Працювала в Українській Академії Друкарства (1977-1991) – лаборант та  викладач англійської мови. З 1991р. – асистент кафедри іноземниз мов для гуманітарних факультетів.
Наукові інтереси охоплюють дослідження лінгвостилістики, лінгвістики тексту, методологію, СALL, ESP. 
Бере участь у двох міжнародних проектах “TEMPUS-TACIS”, “L’viv Oregon Partnership” в рамках котрих перебувала на стажуванні з обміну досвідом між викладачами Львівського університету та ун-ту Орегон. Перебувала на стажуванні по лінії British Council у Broadstairs, 1995 році.
Автор 49 наукових праць (статей, навчально-методичних матеріалів, підручника).

Розклад