Ihor Kondratyshyn

Position: Associate Professor, English Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Research interests

Philosophy of language, Shakespeare studies, Literary, philosophical and biblical hermeneutics, Translation studies, Poetry translation, Orthography problems (rendering foreign-language proper names), Theology

 

Courses

Publications

1. Теологічні та філологічні принципи біблійної герменевтики св. Августина // «Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Збірник матеріалів Міжнародної біблійної конференції «Біблійні дослідження, Захід і Схід:підходи, виклики та перспективи» (Львів 19-20 вересня 2013 року) /ред. Г. Теслюк, Львів: Вид- во УКУ 2017.– С. 239-249.
2. Стилістичні особливості лексики та інтонація вірша (на матеріалі поезій Тараса Шевченка та їх перекладів) // Матеріали міжнародної наукової конференції «Апостол правди і науки», присвяченої 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка (15-16 травня 2014 року, Львів). – Львів: В-во Львівського ун-ту, 2016. – С. 404-417.
3. Святий Августин про слово у навчанні та пізнанні // Наукові записки УКУ. – Львів, 2015. – Число V.–Серія: «Богослов’я». – Вип. 2. – С. 164-178. http://er.ucu.edu.ua:8080/bitstream/handle/1/556/Ihor%20Kondratyshyn_St.%20Augustine.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. То як же зватимуть наступного короля Англії? (Або ще раз про правопис іншомовних власних назв) // Сучасність, 1998, №4. – С.129-132.
5. Августин про знак і пізнання Бога // Міжнародна теологічна конференція «Богопізнання: Схід-Захід. Догматичні та духовні виміри». 9-10 жовтня 2014р., Український Католицький Університет, м. Львів. Доповідь в youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8d7i07ViBa8.
6. М.Шашкевич у канадському альманасі української поезії // Збірник статей. Шашкевичіана. – Львів –Вінніпег, 2000. – С.635-640.
7. Лексика як чинник віршової інтонації в оригіналі та перекладі // Матеріали другого Міжнародного конгресу україністів. Літературознавство. – Львів, 1993. – С.99-105.
8. “…And art made tongue-tied by authority” (про інтерпретаційне поле одного шекспірівського рядка) // «Мистецтво і влада» Матеріали міжнародної наукової конференції. – Siedlice, 2007. – с.92-95.
9. Англійська граматика у віршах. Навчальний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі підготовки 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). – Дрогобич, 2011. – 82 с.
10. Про звукопис та звукосимволізм (на матеріалі поезій Т. Шевченка та їх англомовних перекладів) // Матеріали Міжуніверситетського круглого стола Одеса-Дрогобич «Англійська мова у 21 столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур» 8 квітня 2016 р. – Одеса-Дрогобич. – С. 177-180.

Translations:
В. Шекспір. Вибрані сонети //Всесвіт 2017, № 3-4. – С. 42-44.

 

Biography

 

 

Miscellaneous

 

 

Awards

 

 

Teaching materials

 

 

Schedule