Larissa Lemeschuk

Position: Lecturer, English Philology Department

Phone (office): (032) 239-41-04

Email: larysa.lemeshchuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

• Semasiology
• Narratology

Publications

Білинський М.Е. Лемещук Л.В., Лук’яненко С.Ф. Англійська як друга іноземна мова для студентів 1 курсу факультету іноземних мов. // Лемещук Л.В., Білинський М.Е. Лук’яненко С.Ф.  – Львів, 2014, 258с:

Лемещук Л.В., Хоміченко В.В. Практичний посібник  для   проведення  занять   по домашньому читанню за  романом  Т. Драйзера “Джені Герхард” зі студентами 1-2 курсів. // Лемещук Л.В., Хоміченко –Львів. Видавничий центр ЛНУ  ім. Франка, 2014- 430с.

  1. Текст у світлі новітніх теорій пізнання. // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія “Філологічні трактати”, –  2011. – №1 ( Т. 3) –  c.63-67
  2. Потенціал комунікативного методу у навчанні студентів-лінгвістів.-

«Англістика та Американістика» Дніпропетровський національний

Університет ім. Олеся Гончара, – 2014. – № 11 – 69-74.

 

Тези доповідей

  1. Teaching foreign languages to students – philologists. // First International

Conference on European Transfer of Cultura in literature, language and

Foreign Language Teaching (ETC) 10-12.04. 2014 – Nysa, Poland

  1. Lemeschuk L.,Lukyanenko S.,“Some Practical Aspects of Teaching English as L3 at Ukrainian Universities// Linguistics Beyond and Within, International

Linguistics in Lublin, Poland. John Paul II Catholic University of Lublin,  14-16 November, 2013.

3.Роль мультилінгвізму у навчанні іноземних мов. // « Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір філологічних наук» // 15-16. 07. 2016. – Львів.

  1. Сучасний англійський роман. // Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідность впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури» // 13-14. 05. -2016. – Львів.

5. Еволюція постколоніального роману. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні дослідження філологічних наук проблеми та рішення. // 25-26. 08. 2017. –  Запоріжжя.

Biography

• Graduation Degree (MA equivalent) , Ivan Franko Lviv State University /IvanFranko National University in Lviv , 1994 , philologist
• Assistant Professor

Professional experience
1994 – present Lecturer, Department of English Philology

Teaching experience
• Theory of Phonetics
• Analytical Reading

Other professional experience
• Translation

Awards

Liverpool John Moores University, England – 1997

Teaching materials

  1. Лемещук Л.В., Хоміченко Методичні вказівки для проведення занять по домашньому  читанню  за  романом  А. Екзюпері “Маленький принц” зі студента 1-2 курсів. //Лемещук Л.В., Хоміченко – Львів. Видавничий центр ЛНУ  ім. Франка, 2010- 81с.
  2. Лемещук Л.В., Хоміченко В.В., Лук’яненко С.Ф. Методичні вказівки до вправ для розвитку навичок по словотвору. Для студентів 1-2 курсів факультету іноземних мов (англійське відділення). // Лемещук Л.В., Хоміченко В.В., Лук’яненко С.Ф. – Львів, 2010 –  68с.
  3. Лемещук Л.В., Хоміченко В.В. Методичні вказівки та вправи для розвитку навичок по використанню фразових дієслів для студентів 1-2 курсів факультету іноземних мов (англійське відділення). // Лемещук Л.В., Хоміченко В.В., – Львів, 2010, 60с.
  4. Лемещук Л.В.,Методичні вказівки та вправи для розвитку навичок письма для студентів 1-2 курсів. // Лемещук Л.В.,  – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Франка, 2012- 74с.
  5. Лемещук Л.В, Лук’яненко С.Ф. Прикметник. Методичні вказівки та вправи для самостійної роботи студентів 1-2 курсів. // Лемещук Л.В, Лук’яненко С.Ф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Франка, 2012- 60с.

Schedule