Nadiya Kuz'mych

Position: Lecturer, English Philology Department

Phone (office): (032) 239-41-04

Research interests

• sociolinguistics
• pragmatics
• methodology of TEFL

Publications

Papers read at conferences in Ukraine
• Семантика мови і тексту. X Міжнародна науково-практична конференція. Ivano-Frankivsk 2009
• Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти. ЛНУ імені Івана Франка. Lviv 2009
• Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість. Міжнародна науково-практична конференція . НУ “Острозька академія”. Ostroh 2010
• Мови і світ: дослідження та викладання. П’ята міжнародна науково-практична конференція Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Kirovohrad 2011
• Теорія і практика соціолінгвістичних досліджень. VІІI Всеукраїнський семінар. ЛНУ ім. І. Франка, Lviv 2011

Papers read at international conferences
The 20th Linguistic Days in Prague. International conference . Prague 2011

Publications
• Гапачило Н.Я. Маніпулятивні аспекти публічного політичного мовлення (на матеріалі промови Сари Пейлін) / Н.Я. Гапачило // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Семантика мови і тексту”, 2009: У 2 ч. ― Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2009. ―С. 47-50.
• Гапачило Н. Використання подкастів у викладанні іноземної мови / Н. Гапачило // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : зб. матеріалів міжнар. конф. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 201-202.
• Гапачило Н.Я. Категорія ввічливості в контексті самопрезентації учасників комунікації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) / Н.Я. Гапачило // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”. ― Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”. ― Вип. 16. ―2010. ― 77-83 с.
• Гапачило Н.Я. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв’ю / Н.Я. Гапачило // Вісник Львів. ун-ту. Серія іноз.мови. Вип. 17. ―2010. ― 73-80 с.
• Кузьмич Н.Я. Фрейм-аналіз стратегій самопрезентації учасників телевізійних інтерв’ю // Наукові записки. – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 462-464 с.
• Кузьмич Н.Я. Фреймова організація самопрезентації учасників телевізійного інтерв’ю //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки, 2011. – 163-167 c.
• Kuzmych N. Self-presentation aspects from the perspective of the politeness theory. 20th Linguistic days in Prague, Czech Republic, October 2011.

Biography

• Graduation Degree (MA equivalent) , 2007, Ivan Franko National University of Lviv, “Language and literature (English)”

Professional experience
2008 – 2012 – Post-graduate student at the Department of English Philology
2007 – present Lecturer, Department of English Philology

Teaching experience
• practical course of English
• mass-media English
• business English
• methodology of TEFL

Schedule