Ruslana Sytar

Position: Associate Professor, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-43-74

Research interests

Translation Studies, Contrastive Stylistics, Business English.

Scientific Research: “The key problems of translating “The Tale of Ihor’s Campaign” into the English language”.

Courses

Publications

  1. “Когнітивний аспект зіставного аналізу мовного образу реалії (на матеріалі англійської та української мов)”. (У співавторстві з проф. Бацевич Ф.С.)  Республіканський міжвідомчий збірник “Іноземна філологія”. Л.: Вид. “Світ”., вип. 109., 1996.- С. 74 – 80.
  2. “Гіпербола як проблема перекладу (на матеріалі епічної поеми  “Слово о полку Iгоревiм” та її англомовних перекладах)”. (тези) Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” Л., 1996. – С. 193.
  3. “Словесні образи епічних поем “Слово о полку Iгоревiм” та  “Беовульф” (спроба зіставного аналізу)”. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Семантика, Синтактика, Прагматика мовленнєвої діяльності. Л., 1999. – С. 384 – 390;
  4. “Англомовна Словіана” Збірник наукових праць, присвячений до 85-річчя доктора філологічних наук професора Ю.О.Жлуктенка. К., 2000. – С. 229 – 234.
  5. “Порівняння як проблема перекладу (на матеріалі оригіналу епічної поеми “Слово о полку Iгоревiм” та його  англомовних перекладах)”. Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича (серія “Германська філологія”). вип. 115. Чернівці, 2001. – С.149 – 158.
  6. ““Темні місця” поеми “Слово о полку Ігоревім” та способи відтворення їхньої семантики в англомовних перекладах”. Збірник наукових праць, присвячений до 90-річчя професора, доктора філологічних наук А.О.Білецького. К., 2002. – С. 191 – 197.
  7. “Англомовна Словіана: перекладознавчий погляд” (до 200-річчя з часу першого видання). “Іноземна філологія” (№ 112);

 Manuals:

  • Навчальна програма вивчення англійської мови як основної (практичний курс для студентів перекладацького відділу денної форми навчання факультету іноземних мов). /у співавторстві з викладачами кафедри перекладознавства та контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура/. Л., 2002.
  • Методичні вказівки до вивчення фонетичних аспектів англійської мови (для студентів І, ІІ року навчання факультету іноземних мов кафедри перекладознавства та контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура). Л., 2003. – 84 с.

 

Biography

1997 – graduated from the Ivan Franko State University in L’viv, Faculty of Foreign Languages (Speciality: English Language and Literature. Interpreting and Translation)

1997 – 2001 – Post-graduate studies at the Hryhoriy Kochur  Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics.

2001 – present – Lecturer of the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics, Faculty of Foreign Languages, the Ivan Franko National University in L’viv.

Schedule