Vasyl Chornyi

Position: Senior Lecturer, Foreign Languages for the Humanities Department

Phone (office): (032) 239-41-76

Email: vasyl.chornyi@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

methods of teaching foreign languages, introducing information technologies in teaching foreign languages, psycholinguistics, psychology

Selected publications

  1. Чорний В. В. Духовно-моральне виховання студентів у закладах фінансово-економічного профілю / Василь Чорний // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Ю. Ю. Сливка. – Львів: ЛДФА, 2012. – № 12. – С. 42 – 47.
  2. Чорний В. В. Реферування наукової літератури як складова професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у вищій школі / Василь Чорний // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 квітня 2012 р.). – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 221.
  3. Чорний В. В. Анотування наукової літератури як складова професійно-орієнтованого викладання іноземних мов у вищій школі / Василь Чорний // Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30 березня 2013 р.) – Харків: Східноукраїнська організація „Центр педагогічних досліджень”, 2013. – С. 24 – 26.
  4. Чорний В. В. Розвиток творчості студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю / Василь Чорний // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Ю. Ю. Сливка. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 13. – С. 44 – 48.
  5. 5. Чорний В. В. Роль іноземної мови в загальній концепції вишколу сучасного фахівця фінансово-економічного профілю / Василь Чорний // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Ю. Ю. Сливка. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 13. – С. 70 – 76.
  6. Чорний В. В. Розвиток особистісного потенціалу студентів як важливий чинник успішної професійної діяльності / Василь Чорний // Актуальні питання сучасної аграрної науки: загальноосвітні науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19-20 листопада 2014 р.) – К.: ЗАТ „Нічлава”, 2013. – С. 249-251.
  7. Чорний В. В. Удосконалення професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ: досвід Великої Британії // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (3-4 грудня 2015 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О. В., 2015. – С.74 – 78.

Biography

Graduated from  Ivan Franko Drohobych Pedagogical University

Speciality  – English and German languages and literatures (1999-2005)

Practical psychology  (2007-2009).

In 2006-2015 – a senior teacher of the foreign languages department of Lviv State Academy of Finance.

Since September, 2015 – senior teacher of the department of foreign languages for humanities, a post-graduate student of  professional training department of  Lviv scientific and practical centre of professional and technical education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Miscellaneous

Schedule:

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 Law Faculty

Year І

  Law Faculty

Year І

Philological Faculty 

Year II

Law Faculty

Year І

2 Law Faculty

Year І

  Law Faculty

Year ІІ

  Law Faculty

Year І

3   Philological Faculty 

Year III

Law Faculty

Year І

Philological Faculty 

Year II

 
4   Philological Faculty 

Year I

Law Faculty

Year ІІ

   
5   Philological Faculty 

Year II

     

 

Awards

Diploma to young scientists for scientific achievements (Lviv State Regional Department and Lviv Regional Soviet)

Schedule