Чорний Василь Васильович

Посада: асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: vasyl.chornyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

методика викладання іноземних мов, впровадження інформаційних технологій у викладання іноземних мов, психолінгвістика, психологія

Вибрані публікації

  1. Чорний В. В. Духовно-моральне виховання студентів у закладах фінансово-економічного профілю / Василь Чорний // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Ю. Ю. Сливка. – Львів: ЛДФА, 2012. – № 12. – С. 42 – 47.
  2. Чорний В. В. Реферування наукової літератури як складова професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у вищій школі / Василь Чорний // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–21 квітня 2012 р.). – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 221.
  3. Чорний В. В. Анотування наукової літератури як складова професійно-орієнтованого викладання іноземних мов у вищій школі / Василь Чорний // Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 29-30 березня 2013 р.) – Харків: Східноукраїнська організація „Центр педагогічних досліджень”, 2013. – С. 24 – 26.
  4. Чорний В. В. Розвиток творчості студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю / Василь Чорний // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Ю. Ю. Сливка. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 13. – С. 44 – 48.
  5. 5. Чорний В. В. Роль іноземної мови в загальній концепції вишколу сучасного фахівця фінансово-економічного профілю / Василь Чорний // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Ю. Ю. Сливка. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 13. – С. 70 – 76.
  6. Чорний В. В. Розвиток особистісного потенціалу студентів як важливий чинник успішної професійної діяльності / Василь Чорний // Актуальні питання сучасної аграрної науки: загальноосвітні науки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19-20 листопада 2014 р.) – К.: ЗАТ „Нічлава”, 2013. – С. 249-251.

7. Чорний В. В. Удосконалення професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ: досвід Великої Британії // Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (3-4 грудня 2015 р., м. Харків). – Х.: ФОП Бровін О. В., 2015. – С.74 – 78.

Біографія

Навчання: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

спеціальність англійська та німецька мови та літератури (1999-2005);

спеціальність практична психологія (2007-2009).

У 2006-2015 роках працював викладачем кафедри іноземних мов Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року – старший викладач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувач відділу професійно-практичної підготовки Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Різне

Розклад:

1 семестр

 

 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
1 Юридичний факультет

Курс І

  Юридичний факультет

Курс І

Філологічний факультет

Курс ІІ

Юридичний факультет

Курс І

2 Юридичний факультет

Курс І

  Юридичний факультет

Курс ІІ

  Юридичний факультет

Курс І

3   Філологічний факультет

Курс ІІІ

Юридичний факультет

Курс І

Філологічний факультет

Курс І

 
4   Філологічний факультет

Курс І

Юридичний факультет

Курс ІІ

   
5   Філологічний факультет

Курс ІІ

     

 

 

Нагороди

Диплом лауреата обласної премії молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі – 2015 рік.

Розклад