National Literature (English)

Type: Normative

Department: world literature

Curriculum

SemesterCreditsReporting
52None
52Exam

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
518Professor Oksana BabelyukIna31, Ina32, Ina33, Ina34, Ina35, Ina36
618Professor Oksana BabelyukIna31, Ina32, Ina33, Ina34, Ina35, Ina36

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
514Ina31Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina32Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina33Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina34Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina35Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina36Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
614Ina31Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina32Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina33Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina34Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina35Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska
Ina36Professor Oksana Babelyuk, Maria Zavarynska

Recommended Literature

1. Алексеев М. Литература средневековой Англии и Шотландии. – Москва, 1984. 2. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття. – Львів, 2019. 3. Література західноєвропейського Середньовіччя / під. ред. Висоцької Н.О. – Вінниця, 2003.
4. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов/ М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. – 4-е изд. испр. и доп. – М: Высшая школа, 1987. – 415 с. 5. Макалін Г. В., Михальська Н. П. Історія англійської літератури. – Київ, 1997. 6. Рубанова Г. Л. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (III-XIV ст.). – Львів, 2004.
7. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: іст.-естет. нарис. – К: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с. 8. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження. – Львів, 1993. 9. A Companion to English Renaissance Literature and Culture. – Oxford, 2003. 10. Bandrovska O. The English Literature of the Middle Ages. – L’viv, 2008. 11. Bloomsbury Guide to English Literature. The New Authority on English Literature. – London, 1989. 12. The Cambridge History of Medieval English Literature / Ed. by David Wallace. – Cambridge, 1999. 13. The Oxford History of English Literature / edited by G. K. Hunter. – Oxford, 1983. Додаткова література: 1. Английская лирика первой половины XVII столетия. – Москва, 1989. 2. Андреев М. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление. – Москва, 1989. 3. Бандровська О. Т. „Грозовий перевал” Емілі Бронте в культурному просторі вікторіанської Англії. Передмова // Е. Бронте. Грозовий перевал. – Харків, 2006. – С. 3-18. 4. Габлевич М. Шекспірів Ерос життя і творчості // Шекспір, Вільям. Сонети. – Львів, 1998.
5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / за наук. ред. Галича О. – К: Либідь, 2006.
6. Давиденко Г.Й. Історія ЗЛ 17-18 століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с. 7. Дайчес Д. Сэр Вальтер Скотт и его мир. – Москва, 1987. 8. Древнеанглийская поэзия. – Москва, 1982.
9. Єфименко В. В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження: Розд. VІІІ-ІХ // Історія світової літератури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л. Т. Левчук. – 2-е вид. перероб. і доп. – К: Либідь, 1999.– С. 212- 280. 10. Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII–XX веков / Рук. авт. кол-ва М. П. Мудесити. – Киев; Одесса, 1985. 11. История всемирной литературы. – Москва, 1985-1988. Том 2-4.
12. Літературознавча енциклопедія: У 2-х томах / Автор-укладач Ковалів Ю. І. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1, Т. 2.

Силабус:

Завантажити силабус