Arkadiy Kabov

Position: Lecturer, French and Spanish Philologies Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: arkadiy.kabov@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Linguopragmatics and Polyphony of the French and Spanish Subjunctive Moods, Semantics of the French and Spanish Subjunctive Moods in synchronic and diachronic aspects

Courses

Publications

 1. Кабов А.В. Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях / А.В. Кабов // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. “Філологічні науки”. – 2008. – № 4. – С. 115–118. – http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154
 2. Кабов А.В. Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2008. – Вип. 15. – С. 130–137. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua
 3. Помірко Р.С., Кабов А.В. Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях (на матеріалі французького художнього дискурсу XX століття) / Помірко Р.С., Кабов А.В. // Нова філологія. – 2009. – Вип. 35. – С. 131–136. – http://web.znu.edu.ua/NIS/588.ukr.html
 4. Кабов А.В. Семантико-функціональні особливості умовного способу французької та іспанської мов у законодавчих та адміністративних текстах / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2009. – Вип. 16. – С. 92–99. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/2493
 5. Помірко Р.С., Кабов А.В. Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій) / Помірко Р.С., Кабов А.В. // Нова філологія. – 2010. – Вип. 37. – С. 109–117. – http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Novfil_2010_37_23.pdf
 6. Кабов А.В. Роль апокопи та синкопи у розвитку дієслівних форм умовного способу в старо та середньоіспанській мові / Кабов А.В. // Нова філологія. – 2012. – Вип. 51 – С. 74–78. – http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Novfil_2012_51_21.pdf
 7. Кабов А.В. Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIX–XX століть / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”, 2013. – Вип. 21. – С. 137–143. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1083
 8. Кабов А.В. Лінгвопрагматика суб’єктивного способу у підрядних обставинних реченнях сучасної іспанської мови / Аркадій Кабов // Zbiór raportów naukowych. «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013-31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond traiding tour», 2013. – Część 5/2. – Str. 14–18. – http://конференция.com.ua/files/image/conf15/conferences_15_22_2.pdf
 9. Кабов А.В. Особенности функционирования субъективного и кондиционального наклонений французского и испанского языков в XVI столетии / Кабов А.В.// Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2013. – № 4 (13). – С. 24 – 29. – http://www.ppnii.ru/arkhiv-zhurnala-nauchnyy-potentsial
 10. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / Кабов А.В. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. – http://visnyk.zu.edu.ua/Articles/77/33.pdf
 11. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le Monde, La Libération) / Кабов А.В. // «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 103 – 108. – https://www.vspu.edu.ua/science/art/a123.pdf
 12. Кабов А. В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі латинської америки (на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo)  // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / М. Г. Сенів (голов. ред.). — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. — Вип. 33-34. — С. 78-86. – http://jtmz.donnu.edu.ua/index
 13. Кабов А.В. Генеза та семантика минулих недоконаних умовних способів у старофранцузькій та староіспанській мовах / А.В. Кабов // Матеріали VII Міжвузів. конф. молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”. – Донецьк, 2009. – Т. 1. – С. 97–99.
 14. Кабов А.В. Лінгвопрагматика умовного способу французької та іспанської мов в головних реченнях / А.В. Кабов // Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 78–79.
 15. Кабов А.В. Роль фонетики, граматики та синтаксису у становленні та функціонуванні суб’єктивного способу у середньофранцузькому (XIV-XV ст.) та середньоіспанському періодах (XІV-XV ст.) / Кабов А.В. // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – С. 70–72.

Biography

Born on 12th April 1985 in Lviv.

In 2002 I entered the French Department of the Faculty of Foreign Languages of the Ivan Franko National University of Lviv.  Having studied in the specialized group of the translation studies, I received the certificate of the translator/interpreter of the French Language.
March 2007  – Diploma of DALF (Diplôme approfondi de la langue française; level С 2).
June 2007 – Diploma of Master with honours (speciality «French Language and Literature»).
2007 – 2010 – postgraduate course at the French Department of the Faculty of Foreign Languages of the Ivan Franko National University of Lviv (theme of thesis «Linguopragmatics of Hypothetical Category in French and Spanish»).
From September of 2010 till now I’m working as a lecturer at  the French Department of the Faculty of Foreign Languages of the Ivan Franko National University of Lviv.

2014 – candidate degree (defense of the thesis “Linguopragmatics of Hypothetical Category in French and Spanish” (speciality 10.02.05 – romance languages; research supervisor – prof. Pomirko R.S.) in Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Schedule