Кабов Аркадій Вікторович

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: arkadiy.kabov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивних способів французької та іспанської мов, семантика суб’єктивних способів французької та іспанської мов в синхронному та діахронному аспектах

Курси

Публікації

 1. Кабов А.В. Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях / А.В. Кабов // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. “Філологічні науки”. – 2008. – № 4. – С. 115–118.
 2. Кабов А.В. Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2008. – Вип. 15. – С. 130–137.
 3. Помірко Р.С., Кабов А.В. Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях (на матеріалі французького художнього дискурсу XX століття) / Помірко Р.С., Кабов А.В. // Нова філологія. – 2009. – Вип. 35. – С. 131–136.
 4. Кабов А.В. Семантико-функціональні особливості умовного способу французької та іспанської мов у законодавчих та адміністративних текстах / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2009. – Вип. 16. – С. 92–99. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/2493
 5. Помірко Р.С., Кабов А.В. Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій) / Помірко Р.С., Кабов А.В. // Нова філологія. – 2010. – Вип. 37. – С. 109–117.
 6. Кабов А.В. Роль апокопи та синкопи у розвитку дієслівних форм умовного способу в старо та середньоіспанській мові / Кабов А.В. // Нова філологія. – 2012. – Вип. 51 – С. 74–78.
 7. Кабов А.В. Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIX–XX століть / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”, 2013. – Вип. 21. – С. 137–143. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1083
 8. Кабов А.В. Лінгвопрагматика суб’єктивного способу у підрядних обставинних реченнях сучасної іспанської мови / Аркадій Кабов // Zbiór raportów naukowych. «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013-31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond traiding tour», 2013. – Część 5/2. – Str. 14–18.
 9. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / Кабов А.В. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. – http://visnyk.zu.edu.ua/Articles/77/33.pdf
 10. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le Monde, La Libération) / Кабов А.В. // «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 103 – 108. – https://www.vspu.edu.ua/science/art/a123.pdf
 11. Кабов А. В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo)  // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / М. Г. Сенів (голов. ред.). — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. — Вип. 33-34. — С. 78-86. –  http://jtmz.donnu.edu.ua/article/view/6133
 12. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на матеріалі художньої літератури XX століття) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 151–155. – http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/12/31.pdf
 13. Кабов А.В. Лінгвопрагматика, поліфонія та частотність застосування форм субєктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях причини, наслідку, місця (на матеріалі CORPES XXI) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 17. – С. 7 – 11.  http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/17/part_2/3.pdf
 14. Кабов А.В. Лінгвопрагматика, поліфонія та частотність застосування форм теперішнього суб’єктивного способу іспанської мови в сучасних іспанських та латиноамериканських романах (на матеріалі CORPES XXI) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Видавничий дім “Гельветика”, 2022. – Вип. 24. – С. 128 – 133. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_1/25.pdf
 15. Кабов А.В. Лінгвопрагматика, поліфонія та порівняння частотності застосування форм минулого недоконаного суб’єктивного способу іспанської мови на -ra, -se в іспанській та латиноамериканській пресі за 2022 рік (на матеріалі CORPES XXI) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – Вип. 29. – С. 182-189. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/29/part_1/34.pdf
 16. Кабов А.В. Генеза та семантика минулих недоконаних умовних способів у старофранцузькій та староіспанській мовах / А.В. Кабов // Матеріали VII Міжвузів. конф. молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”. – Донецьк, 2009. – Т. 1. – С. 97–99.
 17. Кабов А.В. Лінгвопрагматика умовного способу французької та іспанської мов в головних реченнях / А.В. Кабов // Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 78–79.
 18. Кабов А.В. Роль фонетики, граматики та синтаксису у становленні та функціонуванні суб’єктивного способу у середньофранцузькому (XIV-XV ст.) та середньоіспанському періодах (XІV-XV ст.) / Кабов А.В. // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – С. 70–72.

Біографія

2002-2007 рр. – навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Французька мова та література»). Диплом магістра з відзнакою.
2007 – отримання диплому DALF (Diplôme approfondi de la langue française; рівень С 2).
2007 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
2010 – дотепер – асистент, доцент (з липня 2019 року) кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – захист кандидатської дисертації на тему “Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах” (спеціальність 10.02.05 – романські мови; науковий керівник – проф. Помірко Р.С.) (спеціалізована вчена рада Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Член робочої групи Освітньо-професійної програми «Іспанська та друга іноземні мови і літератури» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Член Вченої ради факультету іноземних мов (з 18.03.2022 року)

Різне

13 травня 2024 року провів відкрите заняття для студентів 1 курсу магістратури (іспанська філологія) на тему «Influencia léxica de las lenguas indígenas americanas sobre el español de América – historia y actualidad” (“Лексичний вплив автохтонних мов Латинської Америки на іспанську мову Латинської Америки – історія і сучасність”)

10-11 лютого 2024 року – Член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови, яка відбулася 10 лютого 2024 року у м. Львові. Львівська обласна державна адміністрація. Департамент освіти і науки України про проведення lll – го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2024 році Департаменту освіти і науки від 29.12.2023 р. Номер наказу 02-01/01/541 та Львівського національного університету імені Івана Франка Номер наказу 0-173.

З 5 до 18 червня 2023 року пройшов навчання за дистанційною формою в межах курсу “Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень” (“Академія цифрового розвитку”), удосконаливши професійну компетентність (Цифровий компонент) в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ЄКТС).

18 травня 2023 року пройшов підвищення кваліфікації обсягом 6 академічних годин (0,2 кредиту ЄКТС) за програмою Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу ЗВО засобами інноваційних технологій навчання” в рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2023”.

6 грудня 2022 року взяв участь у вебінарі “Успішна акредитація освітньої програми : актуальні проблеми і шляхи вирішення” обсягом 3 академічні години (0,1 кредиту ЄКТС), який був проведений Центром забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

2022 рік – Член журі конкурсу перекладів вірша Івана Франка “Човен”, організованого Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

22 лютого 2020 року взяв участь у Науково-методичній майстерці з викладання іспанської мови та літератури, організованій кафедрою французької філології (іспанське відділення) у співпраці з Інститутом Сервантеса (м. Варшава) та Асоціацією іспаністів України.

З 15 березня 2019 року по 15 травня 2019 року пройшов стажування без відриву від виробництва у Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі іноземних мов, відповідно до наказу Ректора ЛНУ імені Івана Франка від 13 березня 2019 року №899. (Довідка про стажування, вихідний номер 54/16 від 16.05.2019 р., видана Львівським торговельно-економічним університетом).

Методичні матеріали

Теми лінгвістичних курсових робіт (3 курс, іспанська філологія) (2 семестр 2023-2024 н.р.)

1. La violencia de género y su manifestación léxica en la prensa española actual – Гульо Вікторія
2. La comunicación no verbal – convergencias y divergencias entre España y Ucrania – Толок Анастасія
3. Particularidades morfológicas y semánticas de las abreviaturas, siglas y acortamientos en la prensa financiera actual de España – Руднєва Анна
4. Procedimientos de la formación de gentilicios de la España peninsular – Чопик Наталія

 

Розклад