Кабов Аркадій Вікторович

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: arkadiy.kabov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивних способів французької та іспанської мов, семантика суб’єктивних способів французької та іспанської мов в синхронному та діахронному аспектах

Курси

Публікації

 1. Кабов А.В. Семантичні критерії вживання умовного способу у французьких підрядних додаткових реченнях / А.В. Кабов // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. “Філологічні науки”. – 2008. – № 4. – С. 115–118.
 2. Кабов А.В. Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2008. – Вип. 15. – С. 130–137.
 3. Помірко Р.С., Кабов А.В. Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях (на матеріалі французького художнього дискурсу XX століття) / Помірко Р.С., Кабов А.В. // Нова філологія. – 2009. – Вип. 35. – С. 131–136.
 4. Кабов А.В. Семантико-функціональні особливості умовного способу французької та іспанської мов у законодавчих та адміністративних текстах / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2009. – Вип. 16. – С. 92–99. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/2493
 5. Помірко Р.С., Кабов А.В. Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій) / Помірко Р.С., Кабов А.В. // Нова філологія. – 2010. – Вип. 37. – С. 109–117.
 6. Кабов А.В. Роль апокопи та синкопи у розвитку дієслівних форм умовного способу в старо та середньоіспанській мові / Кабов А.В. // Нова філологія. – 2012. – Вип. 51 – С. 74–78.
 7. Кабов А.В. Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIX–XX століть / Аркадій Кабов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”, 2013. – Вип. 21. – С. 137–143. – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1083
 8. Кабов А.В. Лінгвопрагматика суб’єктивного способу у підрядних обставинних реченнях сучасної іспанської мови / Аркадій Кабов // Zbiór raportów naukowych. «Science – od teorii do praktyki». (29.03.2013-31.03.2013) – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond traiding tour», 2013. – Część 5/2. – Str. 14–18.
 9. Кабов А.В. Особенности функционирования субъективного и кондиционального наклонений французского и испанского языков в XVI столетии / Кабов А.В.// Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2013. – № 4 (13). – С. 24 – 29.
 10. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) / Кабов А.В. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. № 5 (77). — C. 194 — 198. – http://visnyk.zu.edu.ua/Articles/77/33.pdf
 11. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le Monde, La Libération) / Кабов А.В. // «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 103 – 108. – https://www.vspu.edu.ua/science/art/a123.pdf
 12. Кабов А. В. Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі Латинської Америки (на матеріалі видань El Clarín, Últimas Noticias, El Tiempo)  // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / М. Г. Сенів (голов. ред.). — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. — Вип. 33-34. — С. 78-86. – http://jtmz.donnu.edu.ua/article/view/6133
 13. Кабов А.В. Лінгвопрагматика та поліфонія форм суб’єктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях способу дії та порівняння (на матеріалі художньої літератури XX століття) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 12. – С. 151–155. – http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/12/31.pdf
 14. Кабов А.В. Лінгвопрагматика, поліфонія та частотність застосування форм субєктивного способу іспанської мови в підрядних реченнях причини, наслідку, місця (на матеріалі CORPES XXI) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 17. – С. 7 – 11.  http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/17/part_2/3.pdf
 15. Кабов А.В. Лінгвопрагматика, поліфонія та частотність застосування форм теперішнього суб’єктивного способу іспанської мови в сучасних іспанських та латиноамериканських романах (на матеріалі CORPES XXI) / А. Кабов // Закарпатські філологічні студії. – Видавничий дім “Гельветика”, 2022. – Вип. 24. – С. 128 – 133. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_1/25.pdf
 16. Кабов А.В. Генеза та семантика минулих недоконаних умовних способів у старофранцузькій та староіспанській мовах / А.В. Кабов // Матеріали VII Міжвузів. конф. молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”. – Донецьк, 2009. – Т. 1. – С. 97–99.
 17. Кабов А.В. Лінгвопрагматика умовного способу французької та іспанської мов в головних реченнях / А.В. Кабов // Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 78–79.
 18. Кабов А.В. Роль фонетики, граматики та синтаксису у становленні та функціонуванні суб’єктивного способу у середньофранцузькому (XIV-XV ст.) та середньоіспанському періодах (XІV-XV ст.) / Кабов А.В. // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Дніпропетровськ: Інновація, 2013. – С. 70–72.

Біографія

2002-2007 рр. – навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Французька мова та література»). Диплом магістра з відзнакою.
2007 – отримання диплому DALF (Diplôme approfondi de la langue française; рівень С 2).
2007 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
2010 – дотепер – асистент, доцент (з липня 2019 року) кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 – захист кандидатської дисертації на тему “Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах” (спеціальність 10.02.05 – романські мови; науковий керівник – проф. Помірко Р.С.) (спеціалізована вчена рада Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Різне

22 лютого 2020 року взяв участь у Науково-методичній майстерці з викладання іспанської мови та літератури, організованій кафедрою французької філології (іспанське відділення) у співпраці з Інститутом Сервантеса (м. Варшава) та Асоціацією іспаністів України.

 

З 15 березня 2019 року по 15 травня 2019 року пройшов стажування без відриву від виробництва у Львівському торговельно-економічному університеті на кафедрі іноземних мов, відповідно до наказу Ректора ЛНУ імені Івана Франка від 13 березня 2019 року №899. (Довідка про стажування, вихідний номер 54/16 від 16.05.2019 р., видана Львівським торговельно-економічним університетом).

Методичні матеріали

 1. Лекції (Епоха Ренесансу у розвитку іспанської мови)
  Лекції (Латиноамериканські варіанти іспанської мови)
  Лекції (Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності в сучасній іспанській мові)
  Лекції (Основи філології, іспанська мова)
  Лекції (Видатні постаті (ісп.філологія)
Теми лінгвістичних курсових робіт (3 курс, іспанська філологія) (2 семестр 2022-2023 н.р.)

1. Los hipocorísticos españoles, particularidades de su formación y pragmática en el español actual

2. Las particularidades léxicas, semánticas y sintácticas de las viñetas de El País

3. Análisis semántico-pragmático de los refranes españoles con los adjetivos de color

4. Las particularidades léxico-sintácticas de los artículos de opinión en la prensa española actual

 

Розклад