Hanna Kost

Position: Associate Professor, French Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: Hanna.Kost@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Courses

Publications

1. Вплив ідеї праці Л.М. Толстого на формування суспільних та літературно-естетичних поглядів Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 82. – Львів, 1986. – С. 116-123.
2. Лексичні засоби вираження ідеї праці в романі-епопеї «Жан-Крістоф» Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 86. – Львів, 1987. – С. 97-107.
3. Із спостережень за лексико-стилістичним вираженням притиставлення праця / неробство у романі-епопеї «Жан-Крістоф» Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 92. – Львів, 1988. – С. 111-117.
4. Функціонування лексико-семантичного поля «праця» у романі «Кола Брюньон» Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 109. – Львів, 1996. – С. 68-73.
5. Le lexique associatif et thématique exprimant l’idée du travail dans le roman épopée «Jean-Christophe» de R. Rolland. – V Міжнародна конференція: Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Збірник наукових праць в двох частинах. 1 частина. Дніпропетровськ. Арт-Прес, 1998. – С.202-207.
6. Віталіш Л.П., Кость Г.М. Складність лексико-граматичних текстів з множинним вибором (на матеріалі німецької та французької мов) – Вісник Львів.університету. Серія «Іноземні мови» Вип.11 2003 р. – с.428-432.
7. Комп’ютерні навчальні програми як один із способів навчання іноземних мов та перекладу. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми перекладознавсва та іноземної філології». – Луцьк, 27-29 травня 2004р. «Філологічні студії». Науковий часопис. № 3. – С.47-52.
8. «Я тих хотів би бути голосом…» До 95-річчя від дня народження Григорія Кочура. – Дзвін. Число 3. 2004. – С. 157-158.
9. Ізотопії як одни із способів лінгвістичного аналізу тексту. – Вісник Львів.університету. Серія «Іноземні мови». Вип.12. 2005. – С. 171-175.
10. «Хай возсіяє свіча слова нашого!» Враження від прочитаного. – «Каменяр». № 5, червень 2006 р.
11. «Народів єднають мови (до 55-річчя ф-ту іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка)». – DaFiV. № 16. – Львів, 2005. – С 3-4.
12. Риторика і стилістика у світлі лінгвістичного аналізу // Науковий вісник університету «Львівський Ставропігіон». Серія : Лінгвістика. Прикладна лінгвістика. Лінгводидактика. – 2007. №2. – С. 37-44.
13. «Від експліцитного до імпліцитного у художньому тексті» // III Міжнародна науково-практична конференція “Мова і світ: дослідження та викладання”. – 19-20 березня 2009р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Вип. 81 (2). 2009. – С. 138-141.
14. «Любітеся, брати мої, Україну любіте…» // «Каменяр». №3, березень 2009. – С. 2.
15. Риторика і стилістика: до питання лінгвістичних та паралінгвістичних характеристик // Всеукраїнська наукова конференція «Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу». 28-29 квітня 2009р. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С. 189-198.
16. «Ювілей видатного перекладознавця» (до 75-річчя від дня народження
Р. П. Зорівчак). // «Каменяр» №8. 2009р.
17. Лексико-стилістичні засоби вираження імпліцитності в художньому тексті. «Іноземна філологія». 2009. Вип. 121. – С. 186-192.
18. «Арман Сюллі-Прюдом – перший Нобелівський лауреат з літератури ». // «Каменяр» № 4. квітень 2011 року. – С.4, 6.
19. Анафора як один із видів вторинної номінації у французькому художньому тексті (у співавторстві з аспіранткою Гурмак Ю. М.) // V Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів: «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». 10- 11 травня 2011 року. Волинський національний університет імені Лесі Українки.
20. Сюллі-Прюдом – «Поет розбитої вази» (до 110-ї річниці присудженя першої Нобелівської премії з літератури) // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». Вип. 19. – Львів, 2012 р. – С. 352–356.
21. «Style épistolaire: de la lettre à l’oeuvre littéraire. À la base des lettres de Madame de Sévigné». Universitătea de Nord Baria Mare Facultatea de litera Catedra de limba si stintific. Fascicula filologie. Seria A. Vol. XX, 2011. – p. 231–241.
22. Кость Г. М. «У сад пісень, премудрий і ясний, моя душа наївно поспішає…» / Г. М. Кость // «Каменяр » : інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 5-6. – Львів, 2013. – С. 6.
23. Кость Г. М., Ткач С. С. Le programme de l’immersion française dans les écoles élémentaires de l’Ontario (aperçu historique et pratique) / Г. М. Кость, С. С. Ткач // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 274–276.

Translations:

1. Кость Г. М. Переклад на французьку мову / Пилип’юк В. «Для тебе, Львове, я живу!» 100 вибраних світлин. – Львів : Вид. «Світло і тінь», 2011. – 104 с.

Biography

In 1979 graduated from the Department of French Philology at the Faculty of Foreign Languages, the Ivan Franko Lviv State University. From 1983 tо 1990 underwent the post-graduate courses at the Department of French Philology.
       In 1992 defended the thesis for scholarly degrees of Candidate of Philology in Kyyv. From 1979 tо 1980 worked as a laborant at the Department of French Philology.
       From 1980 tо 1995 Hanna Kost worked as a Lecturer , since  1995 as an Associate Professorof the Department of Romance Philology.
       Since December 2000 Hanna Kost has occupied the post of the Deputy Dean for Extramural Studies
       In 1994 Hanna Kost was on scientific practice in Vich (France) and in Angers University (France) in 1997 and 2000. 

Schedule