Кость Ганна Мирославівна

Посада: в.о. декана факультету іноземних мов, доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Hanna.Kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1. Вплив ідеї праці Л.М. Толстого на формування суспільних та літературно-естетичних поглядів Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 82. – Львів, 1986. – С. 116-123.
2. Лексичні засоби вираження ідеї праці в романі-епопеї «Жан-Крістоф» Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 86. – Львів, 1987. – С. 97-107.
3. Із спостережень за лексико-стилістичним вираженням притиставлення праця / неробство у романі-епопеї «Жан-Крістоф» Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 92. – Львів, 1988. – С. 111-117.
4. Функціонування лексико-семантичного поля «праця» у романі «Кола Брюньон» Ромена Роллана. – Іноземна філологія. Вип. 109. – Львів, 1996. – С. 68-73.
5. Le lexique associatif et thématique exprimant l’idée du travail dans le roman épopée «Jean-Christophe» de R. Rolland. – V Міжнародна конференція: Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Збірник наукових праць в двох частинах. 1 частина. Дніпропетровськ. Арт-Прес, 1998. – С.202-207.
6. Віталіш Л.П., Кость Г.М. Складність лексико-граматичних текстів з множинним вибором (на матеріалі німецької та французької мов) – Вісник Львів.університету. Серія «Іноземні мови» Вип.11 2003 р. – с.428-432.
7. Комп’ютерні навчальні програми як один із способів навчання іноземних мов та перекладу. І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми перекладознавсва та іноземної філології». – Луцьк, 27-29 травня 2004р. «Філологічні студії». Науковий часопис. № 3. – С.47-52.
8. «Я тих хотів би бути голосом…» До 95-річчя від дня народження Григорія Кочура. – Дзвін. Число 3. 2004. – С. 157-158.
9. Ізотопії як одни із способів лінгвістичного аналізу тексту. – Вісник Львів.університету. Серія «Іноземні мови». Вип.12. 2005. – С. 171-175.
10. «Хай возсіяє свіча слова нашого!» Враження від прочитаного. – «Каменяр». № 5, червень 2006 р.
11. «Народів єднають мови (до 55-річчя ф-ту іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка)». – DaFiV. № 16. – Львів, 2005. – С 3-4.
12. Риторика і стилістика у світлі лінгвістичного аналізу // Науковий вісник університету «Львівський Ставропігіон». Серія : Лінгвістика. Прикладна лінгвістика. Лінгводидактика. – 2007. №2. – С. 37-44.
13. «Від експліцитного до імпліцитного у художньому тексті» // III Міжнародна науково-практична конференція “Мова і світ: дослідження та викладання”. – 19-20 березня 2009р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Вип. 81 (2). 2009. – С. 138-141.
14. «Любітеся, брати мої, Україну любіте…» // «Каменяр». №3, березень 2009. – С. 2.
15. Риторика і стилістика: до питання лінгвістичних та паралінгвістичних характеристик // Всеукраїнська наукова конференція «Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу». 28-29 квітня 2009р. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С. 189-198.
16. «Ювілей видатного перекладознавця» (до 75-річчя від дня народження
Р. П. Зорівчак). // «Каменяр» №8. 2009р.
17. Лексико-стилістичні засоби вираження імпліцитності в художньому тексті. «Іноземна філологія». 2009. Вип. 121. – С. 186-192.
18. «Арман Сюллі-Прюдом – перший Нобелівський лауреат з літератури ». // «Каменяр» № 4. квітень 2011 року. – С.4, 6.
19. Анафора як один із видів вторинної номінації у французькому художньому тексті (у співавторстві з аспіранткою Гурмак Ю. М.) // V Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів: «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». 10- 11 травня 2011 року. Волинський національний університет імені Лесі Українки.
20. Сюллі-Прюдом – «Поет розбитої вази» (до 110-ї річниці присудженя першої Нобелівської премії з літератури) // Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». Вип. 19. – Львів, 2012 р. – С. 352–356.
21. «Style épistolaire: de la lettre à l’oeuvre littéraire. À la base des lettres de Madame de Sévigné». Universitătea de Nord Baria Mare Facultatea de litera Catedra de limba si stintific. Fascicula filologie. Seria A. Vol. XX, 2011. – p. 231–241.
22. Кость Г. М. «У сад пісень, премудрий і ясний, моя душа наївно поспішає…» / Г. М. Кость // «Каменяр » : інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 5-6. – Львів, 2013. – С. 6.
23. Кость Г. М., Ткач С. С. Le programme de l’immersion française dans les écoles élémentaires de l’Ontario (aperçu historique et pratique) / Г. М. Кость, С. С. Ткач // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 274–276.

Переклади наукових праць/художні переклади :

1. Кость Г. М. Переклад на французьку мову / Пилип’юк В. «Для тебе, Львове, я живу!» 100 вибраних світлин. – Львів : Вид. «Світло і тінь», 2011. – 104 с.

Біографія

З 1983 по 1990 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі французької філології Львівського університету. 
       В 1992 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук у м. Києві. З 1979 по 1980 рік працювала лаборантом кафедри французької філології. 
       З 1980 року  по 1995 – викладач кафедри французької філології, з 1995  –  доцент кафедри. З грудня 2000 року по грудень 2012 виконувала обов`язки заступника декана із заочного навчання та виховної роботи факультету іноземних мов.

З січня 2013 року – секретар Вченої ради факультету іноземних мов.
        Стажувалася в 1994 році – м. Віші (Франція), а також в університеті  м. Анже в 1997 та 2000 роках.
Видала у співавторстві з О. І. Сулим
Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання” (в-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007 рік).

Розклад