Iryna Kushnir

Position: Associate Professor, World Literature Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

• Swiss French language literature;
• Belgian French language literature;
• translation studies;
• modern literature for children;
• French prose fiction of the 21st century.

Since 2013 – Head of the Students’ scientific club “The Pleiade-2”.

Courses

Selected publications

Monographs:
1. Кушнір І. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля ФердинанадаРамюза, співця краю Во: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 122 с.
2. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Монографія / Ірина Кушнір – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 264 с.

Selected articles:
1. Кушнір І. Трансформація натуралізму в творчості К. Лемоньє / Кушнір Ірина Богданівна // Від бароко до постмодернізму. Зб. наук праць. Випуск ХV – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011;
2. Кушнір І. Дитячі образи у добірці Г. Леклезіо «Мондо та інші історії» / Кушнір Ірина Богданівна // Зарубіжні письменники і Україна. Зб.наукпраць.– Полтава, 2012;
3. Кушнір І. Порівняльний аспект вивчення літератури у школі: твір і його кіноадаптація / Кушнір Ірина Богданівна // Методика викладання світової літератури (методологічні, психолого-дидактичні аспекти): навчально-методичний посібник / Мацевко-Бекерська Л.В., Ніколенко О.М., Таранік-Ткачук К.В. та ін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013;
4. Кушнір І. Символ землі у творенні національної картини (на прикладі франкомовної літератури) / Кушнір Ірина Богданівна // Вісник Львівського національного університету. Серія іноз. мови. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2012;
5. Проблематика і символи казок Туве Янсон: вічні цінності та ідеал сім’ї/ Кушнір Ірина Богданівна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України – № 6. – 2014.

Biography

Literary scholar, philologist.

Degrees and titles:
1998 – defended the Diploma of Specialist with Honors in French Language and Literature, Ivan Franko State University of Lviv
2009 – defended the Diploma of Specialist in English Language and Literature, Ivan Franko National University of Lviv.
2011 – defended PhD thesis The Symbol of Land and Peculiarities of its Artistic Expression in French Speaking Literature (the novels by Е. Zola, C.-F. Ramuz, К. Lemoniner).

Professional Experience and Achievements:
2013 – Present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.
Courses:
• history of the world literature of the 18th – the 20th cc.;
• national literature (French);
• comparative literary studies (optional course);
• contemporary French literature (optional course).
2002 – 2012 – Assistant Lecturer at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.

Education:
1999-2002 post-graduate student (doctoral program in French-speaking Literature of Belgium and Switzerland) at Ivan Franko National University of Lviv.
1993-1998 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, major in French language and literature.

Miscellaneous

• 2000 – Diploma of Italian Studies at Center of Italian Language and Culture, Ivan Franko National University of Lviv;
• 1997 – Diploma of perfection of French Studies DALF;
• 1996 – Diploma of French Studies DELF of the 2d Degree.

Schedule