Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад  (Ж. Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ ст.

Курси

Вибрані публікації

Авторка 60 наук. статей і тез, 3 навчально-методичних посібників, 1 монографії.

  1. Кушнір І. Б. Дім як символ у романі М.-Ж. Уреш «Слуги ночі» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 108 с. ISBN 978-966-285-290-5 http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7dde8f3944e90df0eb7db19a0496faepdf
  1. Кушнір І. Проблема сімейних цінностей у романі М.-Ж. Юреш “Слуги ночі” / І.Кушнір // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство №46 /  за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. С. 187–
  2. Кушнір І. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга та Т. Малярчук / І. Кушнір // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологія Вип. 1 (69) – Острог : Вид. національного ун-ту “Острозька академія”, 2018.С.242–
  3. Кушнір І. Проблема становлення митця на прикладі автобіографічної прози Ш.-Ф. Рамюза / І. Кушнір // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво.Тези доповідей. – Харків : ХНУ ім. Каразіна, 2018. – С. 69–
  4. Кушнір І. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга / І.Кушнір // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2017 р. (22 лютого 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 24.
  5. Кушнір І. Світ дорослих versus світ дітей у романах Н. Амманіті / Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція “Дитинство і література: поетика, методика, дидактика”. Тези доповідей. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 58–59.
  6. Кушнір І. Б. Сучасна італійська література про дітей: домінанти світу дитинства / І. Б. Кушнір // Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст. ХІ Міжнародні Чичерінські читання: Програма; Матеріали / Упорядник І. А. Сенчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 51–
  7. Kushnir, I. (2019). Modeling of the artistic world of childhood in modern Italian literature about children // Scientific Journal of Polonia University, 34 (3), – P. 56–60. https://doi.org/10.23856/3406

 

 

 

Кушнір І. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Кушнір // Монографія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 238 с.

Біографія

Ассистент кафедри з 2002 р.
Доцент кафедри з 2013р.

Керівник студентського наукового гуртка «Плеяда-2» з 2013 р.(Завантажити файли: Pleyada_3 (звіт), pleyada (інформація); pleyada (фото)) гурток 2018-19 

Засідання літературного гуртка
Засідання
Звіт про засідання

Консультації
Вівторок: 13.00-14.00

Навчальні курси:

Різне

Звіт
про засідання студентського літературного наукового гуртка
«PLEYADA-2» у вересні 2020 р.

Під час вересневого карантину студентки – учасниці гуртка провели засідання онлайн у Zoom та в Microsoft Teams. Упродовж першого засідання 28.09.2020 р. переглянули і обговорили буктрейлери А. Галярник, І. Волокітіної, М. Дмитерко, С. Обуховської. М. Чабан, С. Савіцької, М. Полончика. На другому засіданні 30.09.2020 р. студентки поділилися планами майбутніх досліджень і обмінялися враженнями від прочитаних у вересні книг, а саме: С. Обуховська розповіла про роман І. Мак”юена «Спокута», О. Маркевич – про роман Д. Макомбер «Весна на квітучій вулиці», С. Курило – про роман М. Кундери «Нестерпна легкість буття», О. Мельник – про роман Е. Наполітано «Милий Едвард», І. Волокітіна показала презентацію про роман Е. Сафарлі «Солодка сіль Босфору». До розмови долучилися студенти 2-го курсу Н. Кобзар, В. Сікора, Ю. Карпяк, Я. Заболотна. Керівник гуртка доц. І. Б. Кушнір розповіла про використання схеми детектива в іронічному романі Варгаса Льоси. Запрошуємо долучатися до наступних засідань гуртка!

Фотозвіт

 

У співпраці з Альанс Франсез Львова проведений науково-пізнавальний захід «Коти та Їхні письменники» 1.03.2016

та літературно-пізнавальна виставка «Відкриваємо Швейцарію» 2.04.2017

Учасниця кінематографічного семінару кафедри світової літератури (Доповідь про Мольєра 25.04. 2015) (оголошення Мольєр).

Організаторка і натхненниця літературної гри «Шиллер проти Ш. Бронте», що стартувала 28.11.2019 (оголошення).

Методичні матеріали

Письмові роботи

Теми курсових робіт зі світової літератури для 2 курсу (денне навчання)

Теми курсових робіт зі світової літератури для 2 курсу (заочне навчання)

Методичні матеріали до спецкурсів:

Методичні матеріали

1. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля Фердинанада Рамюза, співця краю Во: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с.

2. Етнокультурна ідентичність у бельгійській літературі: творчість К. Лемоньє: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 66 с.

Розклад