Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад  (Ж. Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ ст.

Курси

Вибрані публікації

Авторка 60 наукових статей і тез, 3 навчально-методичних посібників, 1 монографії.

 1. Кушнір І. Б. Дім як символ у романі М.-Ж. Уреш «Слуги ночі» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 108 с. ISBN 978-966-285-290-5 http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7dde8f3944e90df0eb7db19a0496faepdf
 1. Кушнір І. Проблема сімейних цінностей у романі М.-Ж. Юреш “Слуги ночі” / І.Кушнір // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство №46 /  за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. С. 187–
 2. Кушнір І. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга та Т. Малярчук / І. Кушнір // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологія Вип. 1 (69) – Острог : Вид. національного ун-ту “Острозька академія”, 2018.С.242–
 3. Кушнір І. Проблема становлення митця на прикладі автобіографічної прози Ш.-Ф. Рамюза / І. Кушнір // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво.Тези доповідей. – Харків : ХНУ ім. Каразіна, 2018. – С. 69–
 4. Кушнір І. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга / І.Кушнір // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2017 р. (22 лютого 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 24.
 5. Кушнір І. Світ дорослих versus світ дітей у романах Н. Амманіті / Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція “Дитинство і література: поетика, методика, дидактика”. Тези доповідей. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 58–59.
 6. Кушнір І. Б. Сучасна італійська література про дітей: домінанти світу дитинства / І. Б. Кушнір // Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст. ХІ Міжнародні Чичерінські читання: Програма; Матеріали / Упорядник І. А. Сенчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 51–
 7. Kushnir, I. (2019). Modeling of the artistic world of childhood in modern Italian literature about children // Scientific Journal of Polonia University, 34 (3), – P. 56–60. https://doi.org/10.23856/3406
 8. Кушнір І. Моделювання світу дитинства у романі С. Бенні «Маргарита Дольчевіта» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Випуск 9  (77). – Острог: вид-во НаУОА, 2020. – С. 111–113.
 9. Кушнір І. Трансформація архетипного образу Попелюшки у сатиричній казці С. Бенні «Попелюшок» / І. Б. Кушнір // Програма і тези Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю – Харків, 2020. – С. 55.
 10. Кушнір І. Творчість С. Бенні у контексті сучасної італійської літератури про дітей / І. Б. Кушнір // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за 2019 р. (6 лютого 2020 р.) / Відп. ред. Татаровська O. В. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 46.

Кушнір І. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Кушнір // Монографія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 238 с.

Біографія

Асистент кафедри з 2002 р.
Доцент кафедри з 2013 р.

Керівник студентського наукового гуртка «Плеяда-2» з 2013 р. (Завантажити файли: Pleyada_3 (звіт), pleyada (інформація); pleyada (фото)) гурток 2018-19 

Засідання літературного гуртка
Засідання
Звіт про засідання

Консультації
Вівторок: 13.00-14.00

Навчальні курси:

 • Історія світової літератури
 • Національна французька література
 • Символізм у французькій літературі
 • Французька драматургія
 • Сюрреалізм у літературі, мистецтві та кіно (загальноуніверситетський)
 • Комікс (загальноуніверситетський)
 • Символізм у літературі та мистецтві (загальноуніверситетський)
 • Література і кіно: інтермедіальні аспекти дослідження (загальноуніверситетський)
 • Спецкурс з порівняльного літературознавства
 • Новітня французька література (спецкурс)
 • Розвиток натуралістичного роману у франкомовній літературі (спецкурс)
 • Швейцарська франкомовна література (спецкурс)
 • Бельгійська франкомовна література (спецкурс)

Різне

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в жовтні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у вересні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у квітні і травні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у квітні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в березні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у січні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2020 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у жовтні 2020 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у вересні 2020 р.

Звіт про засідання секції світової літератури факультету іноземних мов студентської наукової конференції 29.10.2020 р.

У співпраці з “Альянс Франсез” м. Львова проведений науково-пізнавальний захід «Коти та їхні письменники» (01.03.2016 р.)

та літературно-пізнавальна виставка «Відкриваємо Швейцарію» 2.04.2017 р.

Учасниця кінематографічного семінару кафедри світової літератури (Доповідь про Мольєра 25.04. 2015) (оголошення Мольєр).

Організаторка і натхненниця літературної гри «Шиллер проти Ш. Бронте», що стартувала 28.11.2019 (оголошення).

Методичні матеріали

Методичні матеріали до спецкурсів:

1. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля Фердинада Рамюза, співця краю Во: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с.

2. Етнокультурна ідентичність у бельгійській літературі: творчість К. Лемоньє: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 66 с.

Силабус курсу “Національна література (французька)”

Силабус курсу “Символізм у європейських літературах”

Силабус курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Література і кіно: інтермедіальні аспекти дослідження”

Силабус курсу “Сюрреалізм у літературі, мистецтві та кіно”

Робоча програма курсу “Історія світової літератури”

Робоча програма курсу “Символізм у європейських літературах”

Робоча програма курсу “Національна література (французька)”

Навчальна програма курсу “Символізм у європейських літературах”

Навчальна програма курсу “Національна література (французька)”

 

Розклад