Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: osvita.academia.edu

Наукові інтереси

Швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад (Жінет Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ століття.

Курси

Вибрані публікації

 1. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть: монографія. – Львів, 2015. – 238 с.
 2. Дім як символ у романі Марі-Жанни Уреш «Слуги ночі» // Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»)». – Харків, 2016. – С. 41-42.
 3. Проблема сімейних цінностей у романі Марі-Жанни Уреш «Слуги ночі» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – № 46. – Тернопіль, 2017. С. 187.
 4. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Томаса Гунціга і Тані Малярчук // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія Філологія. Вип. 1 (69). – Острог: вид-во національного університету «Острозька академія», 2018. С. 242.
 5. Проблема становлення митця на прикладі автобіографічної прози Шарля-Фердинанда Рамюза // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Постколоніальні стратегії)». – Харків, 2018. – С. 69.
 6. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Томаса Гунціга // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 р. – Львів, 2018. – С. 24.
 7. Світ дорослих versus світ дітей у романах Нікколо Амманіті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика». – Львів, 2018. – С. 58-59.
 8. Сучасна італійська література про дітей: домінанти світу дитинства // Матеріали ХІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття». – Львів, 2019. – С. 51.
 9. Modeling of the artistic world of childhood in modern Italian literature about children // Scientific Journal of Polonia University. – Issue 3. – Volume 34. – 2019. – P. 56-60.
 10. Моделювання світу дитинства в романі Стефано Бенні «Маргарита Дольчевіта»// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологія. – Вип. 9 (77). – Острог: вид-во національного університету «Острозька академія», 2020. – С. 111-113.
 11. Трансформація архетипного образу Попелюшки в сатиричній казці Стефано Бенні «Попелюшок» // Програма і тези Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. – Харків, 2020. – С. 55.
 12. Творчість Стефано Бенні в контексті сучасної італійської літератури про дітей // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 р. на пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського. – Львів, 2020. – С. 46.
 13. Моделювання світу дитинства в романі Стефано Бенні «Маргарита Дольчевіта» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологія. – Вип. 9 (77). – Острог: вид-во національного університету «Острозька академія», 2020. – С. 111-113.
 14. Дрюон, Моріс // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Видання третє. – Львів: Літопис, 2020. – С. 342.
 15. Мерль, Робер // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Видання третє. – Львів: Літопис, 2020. – С. 694-695.
 16. Моруа, Андре // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Видання третє. – Львів: Літопис, 2020. – С. 715-716.
 17. Архетип Попелюшки ХХІ століття //  Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference «Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages». – Poltava: Astraya, 2021. – С. 111-115.
 18. Виміри гендерної ідентичності у творчості Каміля Лемоньє // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 р. на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько. – Львів, 2022. – С. 144-145.
 19. «Пані Боварі» Гюстава Флобера в інтермедіальному дослідженні: текст-фільм-вистава // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Рівне: Волинські обереги, 2023. – С. 159-160.
 20. Сучасна італійська література про дітей: тематика і проблематика // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології». – Львів, 2023. – С. 54-56.
 21. Зарубіжна література межі ХІХ-ХХ та ХХ століття: підручник. Авторський склад: Криворучко С. К., Бондарук Л. В., Висоцька Н. О., Гармаш Л. В., Ісаєва Н. С., Кеба О. В., Назарець В. М., Радчук О. В., Черкашина Т. Ю., Шостак О. Г., Воробей О. С., Гольтер І. М., Івлєва Ю. О., Козлова А. Г., Кушнір І. Б., Лєпьохін Є. О., Пічугіна Т. Є., Польщак А. Л., Фінчук Г. В., Шапарєва Н. О.; заг. ред. С. К. Криворучко. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2023. — 1357 с.

 

 

 

Біографія

Літературознавець, філолог-романіст. У 1998 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Французька мова та література» (диплом з відзнакою). У 2009 р. здобула другу вищу освіту у Львівському національному університеті  імені Івана Франка за спеціальністю «Англійська мова та література». 1999-2002 рр. – аспірант, з 2002 р. – асистент, з 2014 р. – доцент кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (романи Еміля Золя, Каміля Лемоньє, Шарля-Фендинанда Рамюза)». З 2013 р. керує студентським літературним науковим гуртком «Плеяда-2». Автор понад 70 наукових статей і тез, 3 навчально-методичних посібників, 1 монографії, співавторка підручника «Зарубіжна література межі ХІХ-ХХ та ХХ століття». Науковий керівник кандидатської дисертації: Кохан Роксоляна Андріївна, «Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХІХ – початку ХХ століття», 10.01.04 – література зарубіжних країн, захист відбувся 29 травня 2018 р.

 

Різне

Використання коміксу на уроці літератури

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в червні 2024 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у травні 2024 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у квітні 2024 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в березні 2024 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в лютому 2024 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в січні 2024 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у грудні 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в листопаді 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в жовтні 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у вересні 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в червні 2023 р.

Звіт про відвідання вистави “Ромео і Джульєтта” зі студентками груп ІНн-21с та ІНі-21с 7 червня 2023 р.

Відео_Вистава_07.06.2023

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у травні 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у квітні 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в березні 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в лютому 2023 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» у травні 2022 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в січні 2022 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у грудні 2021 р.

Звіт про друге засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2021 р.

Звіт про перше засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в жовтні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у вересні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у квітні і травні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у квітні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в березні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у січні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2020 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у жовтні 2020 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у вересні 2020 р.

Звіт про засідання секції світової літератури факультету іноземних мов студентської наукової конференції 29.10.2020 р.

У співпраці з «Альянс Франсез» м. Львова 1 березня 2016 р. проведений науково-пізнавальний захід «Коти та їхні письменники»

і літературно-пізнавальна виставка «Відкриваємо Швейцарію» 2 квітня 2017 р.

Учасниця кінематографічного семінару кафедри світової літератури (доповідь про Мольєра 25 квітня 2015 р.). Організаторка і натхненниця літературної гри «Фрідріх Шиллер проти Шарлотти Бронте», що стартувала 28 листопада 2019 р.

***

21 лютого 2023 року відбулося засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури. Доцент кафедри світової літератури Ірина Кушнір запропонувала учасникам засідання доповідь на тему «Студент і читання: креативний позанавчальний простір», що презентувала авторську методику роботи над розвитком, удосконаленням, фаховою деталізацією читацької компетентності майбутніх філологів, студентів факультету іноземних мов. Зокрема, Ірина Богданівна розповіла про історію та здобутки діяльності студентського гуртка «ПЛЕЯДА-2», про численні наукові, просвітницькі, пізнавальні заходи, зосереджені на читанні й інтерпретації художнього тексту. Майстерність Ірини Богданівни поєднати академічне літературознавство з найновішими цифровими інструментами втілилася в цікавих творчих проєктах, які студенти виконують із великим бажанням та фаховим підходом до літератури.

В засіданні методичного семінару (під керівництвом проф. Лідії Мацевко-Бекерської) взяли участь викладачі кафедри світової літератури проф. Ольга Бандровська, доценти Софія Варецька, Ірина Сенчук, асист. Наталія Коминська, аспірант Катерина Ніколенко, заступник декана факультету іноземних мов доц. Олеся Татаровська, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Анна-Марія Богосвятська, вчителі закладів середньої освіти Львівщини.

Учасники засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури обмінялися думками про важливість і відповідальність читання, а також про ефективні прийоми заохочення учнів та студентів до спілкування з художнім світом книг.

 

***

 

На запрошення кафедри світової літератури на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка прибув спеціаліст з іспанської мови та літератури університету Клермон-Оверні (Франція) професор Аксель Гаске. 9 травня 2023 р. об 11.00 відбулася зустріч професора з в. о. декана факультету іноземних мов доц. Л. А. Бораковським і завідувачем кафедри світової літератури проф. Л. В. Мацевко-Бекерською. Доц. Л. А. Бораковський та проф. Л. В. Мацевко-Бекерська висловили велику вдячність французькому професорові за підтримку України в такий складний час і вияв справжньої наукової та педагогічної солідарності через особисту присутність в Україні, проведення лекцій з українськими студентами і участь у науковому семінарі кафедри світової літератури. Аксель Гаске висловив щиру вдячність за теплу зустріч та можливість поділитися науковим і педагогічним досвідом.

Об 11.50 відбулася відкрита лекція у змішаному форматі для студентів факультету на тему «Жорж Батай, або Спадок мовчання». Лекція відбувалася французькою мовою з перекладом основних тез українською мовою. Тема, з одного боку, була вписана у програму бакалаврських курсів з історії світової літератури та національної французької літератури, з іншого – представила творчість мало знаного в Україні і зазвичай замовчуваного французького мислителя ХХ століття, під впливом ідей якого сформувалося не одне покоління європейських інтелектуалів, структуралістів та постструктуралістів.

Після лекції Аксель Гаске в супроводі викладачів кафедри відвідав львівський скансен «Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького». Професор висловив своє щире здивування та захоплення музеєм. Особливе враження справила арт-інсталяція «Набат» львівського митця Влодка Кауфмана, яка була створена і продовжує творитися для вшанування пам’яті загиблих на війні, що триває з 2014 року, як форма протидії синдрому звикання.

10 травня 2023 р. відбувся науковий семінар кафедри світової літератури «Гостинність мов: багатомовні та франкомовні іноземні письменники» за участі французького професора. Семінар відбувався французькою мовою з українським перекладом. Українською мовою лекцію перекладали доц. Кушнір І. Б. та доц. Тарасюк Я. П.

***

Звіт про виставку вишитих картин “Квіти/Fleurs” доцента кафедри світової літератури Кушнір Ірини Богданівни

 

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2020 р. на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка, 4-5 лютого 2021 р. Доповідь «Анімалістичні образи в романах бельгійських авторів початку ХХI століття».
 2. Всеукраїнський семінар «Психолого-педагогічний і методичний контекст професійної діяльності вчителя (літератури): спроби відповісти на деякі питання» на платформі «Всеосвіта. Спільнота небайдужих освітян», 19 березня 2021 р., м. Київ. Доповідь «Пані Боварі» Гюстава Флобера в інтермедіальному дослідженні: текст-фільм-вистава».
 3. Міжнародний франкомовний колоквіум «Прийняти Іншого в мові. Переклад як спосіб медіації», 7-8 травня 2021 р., м. Чернівці.
 4. І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов», 4 червня 2021 р., м. Полтава. Доповідь «Архетип Попелюшки ХХІ століття».
 5. ХІI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 20-21 жовтня 2021 р., м. Львів. Доповідь «Етнокультурна швейцарська ідентичність на прикладі творчості Шарля Фердинанда Рамю».
 6. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2021 р. на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько, 3-4 лютого 2022 р. Доповідь «Виміри гендерної ідентичності у творчості Каміля Лемоньє».
 7. Всеукраїнська наукова конференція «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології», 10-11 листопада 2022 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Сучасна італійська література про дітей: тематика і проблематика».
 8. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2022 р. з нагоди 125-ліття кафедри французької філології, 2-3 лютого 2023 р. Доповідь «Пані Боварі» Гюстава Флобера в інтермедіальному дослідженні: текст-фільм-вистава».
 9. Методичний семінар кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати», 21 лютого 2023 р., м. Львів. Доповідь «Студент і читання: креативний позанавчальний простір».
 10. ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 26-27 жовтня 2023 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Горизонти радості» в романі Рене Ґосінні та Жана-Жака Сампе «Пригоди малого Ніколя».

 

Методичні матеріали

1. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля Фердинада Рамюза, співця краю Во: навчально-методичний посібник.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с.

2. Етнокультурна ідентичність у бельгійській літературі: творчість К. Лемоньє: навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 66 с.

Навчальна програма курсу “Історія світової літератури”

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3-й семестр) (денне навчання)

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3-й і 4-й семестри) (заочне навчання)

Навчальна програма курсу “Національна література (французька)”

Силабус курсу “Національна література (французька)” (7 семестр)

Навчальна програма курсу “Французька драматургія”

Силабус курсу “Французька драматургія”

Література і кіно: інтермедіальні аспекти дослідження (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Комікс у культурі ХХ-ХХІ століть: діалог малюнка і слова (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Сюрреалізм у літературі, мистецтві та кіно (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Розклад