Кушнір Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри світової літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: iryna.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Швейцарська франкомовна література, бельгійська франкомовна література, художній переклад  (Ж. Максимович), сучасна дитяча література, французька проза ХХІ ст.

Курси

Вибрані публікації

Авторка 60 наукових статей і тез, 3 навчально-методичних посібників, 1 монографії.

 1. Кушнір І. Б. Дім як символ у романі М.-Ж. Уреш «Слуги ночі» // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»): Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 108 с. ISBN 978-966-285-290-5 http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7dde8f3944e90df0eb7db19a0496faepdf
 1. Кушнір І. Проблема сімейних цінностей у романі М.-Ж. Юреш “Слуги ночі” / І.Кушнір // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство №46 /  за ред. д.ф.н. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2017. С. 187–
 2. Кушнір І. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга та Т. Малярчук / І. Кушнір // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологія Вип. 1 (69) – Острог : Вид. національного ун-ту “Острозька академія”, 2018.С.242–
 3. Кушнір І. Проблема становлення митця на прикладі автобіографічної прози Ш.-Ф. Рамюза / І. Кушнір // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво.Тези доповідей. – Харків : ХНУ ім. Каразіна, 2018. – С. 69–
 4. Кушнір І. Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга / І.Кушнір // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2017 р. (22 лютого 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 24.
 5. Кушнір І. Світ дорослих versus світ дітей у романах Н. Амманіті / Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція “Дитинство і література: поетика, методика, дидактика”. Тези доповідей. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 58–59.
 6. Кушнір І. Б. Сучасна італійська література про дітей: домінанти світу дитинства / І. Б. Кушнір // Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст. ХІ Міжнародні Чичерінські читання: Програма; Матеріали / Упорядник І. А. Сенчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 51–
 7. Kushnir, I. (2019). Modeling of the artistic world of childhood in modern Italian literature about children // Scientific Journal of Polonia University, 34 (3), – P. 56–60. https://doi.org/10.23856/3406
 8. Кушнір І. Моделювання світу дитинства у романі С. Бенні «Маргарита Дольчевіта» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Випуск 9  (77). – Острог: вид-во НаУОА, 2020. – С. 111–113.
 9. Кушнір І. Трансформація архетипного образу Попелюшки у сатиричній казці С. Бенні «Попелюшок» / І. Б. Кушнір // Програма і тези Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю – Харків, 2020. – С. 55.
 10. Кушнір І. Творчість С. Бенні у контексті сучасної італійської літератури про дітей / І. Б. Кушнір // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка за 2019 р. (6 лютого 2020 р.) / Відп. ред. Татаровська O. В. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 46.

Кушнір І. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Кушнір // Монографія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 238 с.

Біографія

Асистент кафедри з 2002 р.
Доцент кафедри з 2013 р.

Керівник студентського наукового гуртка «Плеяда-2» з 2013 р.

Pleyada_3

pleyada

pleyada

гурток 2018-19 

Засідання

Звіт про засідання

 

Навчальні курси:

 • Історія світової літератури
 • Національна (французька) література
 • Символізм у європейській літературі

Різне

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка «PLEYADA-2» в січні 2022 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у грудні 2021 р.

Звіт про друге засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2021 р.

Звіт про перше засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в жовтні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у вересні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у квітні і травні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у квітні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в березні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у січні 2021 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” в листопаді 2020 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у жовтні 2020 р.

Звіт про засідання студентського літературного наукового гуртка “PLEYADA-2” у вересні 2020 р.

Звіт про засідання секції світової літератури факультету іноземних мов студентської наукової конференції 29.10.2020 р.

У співпраці з “Альянс Франсез” м. Львова проведений науково-пізнавальний захід «Коти та їхні письменники» (01 березня 2016 р.)

та літературно-пізнавальна виставка «Відкриваємо Швейцарію» 02 квітня 2017 р.

Учасниця кінематографічного семінару кафедри світової літератури (доповідь про Мольєра 25 квітня 2015 р.) (оголошення Мольєр)

Організаторка і натхненниця літературної гри «Шиллер проти Шарлотти Бронте», що стартувала 28 листопада 2019 р. (оголошення)

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

1. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля Фердинада Рамюза, співця краю Во: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с.

2. Етнокультурна ідентичність у бельгійській літературі: творчість К. Лемоньє: Навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 66 с.

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3 семестр, денне навчання)

Силабус курсу “Історія світової літератури” (4 семестр, денне навчання)

Силабус курсу “Історія світової літератури” (3 семестр, заочне навчання)

Силабус курсу “Національна література (французька)” (7-й семестр)

Силабус курсу “Національна література (французька)” (8-й семестр)

Навчальна програма курсу “Національна література (французька)”

Силабус курсу “Символізм у європейській літературі”

Навчальна програма курсу “Символізм у європейській літературі”

Питання до іспиту з історії світової літератури ХХ ст. для студентів 2 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р.

Питання до іспиту з національної французької літератури для студентів 4 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р.

 

 

Розклад