Lidiya Matsevko-Bekerska

Position: Chairperson, World Literature Department, Professor, World Literature Department

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-45-82

Research interests

• history of literature;
• theory of literature (genology, narratology, receptive aesthetics, hermeneutics);
• psychological and pedagogical aspects of world literature teaching;
• neurolinguistics in the literary and methodological discourse.
2011 – Head of the Jury of the third stage of Ukrainian contest “Teacher of the Year” in world literature.

Courses

Selected publications

Monographs:
1. «Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології (монографія). – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.»
2. «Методика викладання світової літератури (навчально-методичний посібник). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 320 с.».

Articles:
1. Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2007. – Вип. 119. – С. 173-180. 2. Дискурс читача як складова наративної структури літературного твору: перше прочитання тексту // Studia metodologica. – Вип. 21. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 27-34. 3. Методичні рекомендації до спецкурсу “Мікропоетика стилю: методика компаративного вивчення” // Studia metodologica. – Вип. 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 20 с. 4. До питання про суть автора в літературі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2008. – № 2. – С. 57-60. 5. Дискурс читача в наративній структурі літературного твору: рецепція та інтерпретація в естетичному діалозі // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 23. – С. 290-306. 6. Точка зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 73-78. 7. Повторюваність і модальність як важливі аспекти стилістичної еквівалентності // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ / Ред. кол. Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 12-22. 8. Інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Українська мова та література в школі. – 2008. – № 9. – С. 104-111. 9. Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 47-51. 10. Комунікація у наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 76. – С. 161-171. 11. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 37-42. 12. Голос і точка зору у просторі дитячого тексту // Українська мова та література в школі. – 2009. – № 2. – С. 89-99. 13. Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть / // Слово і Час. – 2009. – № 2. – С. 67-74. 14. Часова перспектива викладу як один із параметрів форматування української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі творів М. Коцюбинського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Вип. 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С.129-137. 15. Наративна проекція концепту “герой” // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 78. – С.278-292. 16. Горизонти інтерактивного навчання у контексті ідей Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 53. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С.106-110. 17. Самоідентифікація та самовизначення української освіти в європейському освітньому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.168-176. 18. Наратор як втілення інтерсуб’єктивності у матерії художнього тексту // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2009. – Т. CCLVII. – С. 257-268. 19. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 23–40. 20. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера “Замок в Піренеях” // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 31. – С. 385–397.

Biography

Literary scholar, philologist.

Degrees and titles:
2009 – defended the doctoral dissertation “Narrative Strategies of Short Prose (on the basis of the Ukrainian literature of the end of the 19th century – beginning of the 20th century)”. Got Doctor of Philology Degree (Theory of Literature, Ukrainian Literature).
2001 – PhD degree in Theory of Literature.
2000 – defended PhD thesis “Short Prose by V. Vynnychenko and I. Bunin: Evolution of Psychologism”.

Professional Experience and Achievements:
2008 – Present – Associate Professor at World Literature Department of Ivan Franko National University of Lviv.
Courses:
• “Introduction to Literary Studies”;
• “Theory of Literature”;
• “Methodology of Teaching World Literature in Secondary School”;
• “Methodology of Teaching World Literature in High School”.

2000 – Present – lecturer at Theory of Literature and Comparative Literary Studies Department, Department of Pedagogics, Pedagogical College of Ivan Franko National University of Lviv.
1990-2000 – teacher of foreign literature in School #85, Lviv.

Education:
2006 – 2009 – Doctorate at National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv).
1994 – Institute of Postgraduate Education of Ivan Franko National University of Lviv, major in Ukrainian language and literature.
1993-1998 – external PhD student at Russian Language Department of Ivan Franko National University of Lviv.
1993 – graduated from Ivan Franko National University of Lviv, major in Russian language and literature.

Schedule