Мацевко-Бекерська Лідія Василівна

Посада: завідувач кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: lidiya.matsevko-bekerska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія літератури, теорія літератури (жанрологія, наратологія, рецептивна естетика, рецептивна поетика, феноменологія, герменевтика), психолого-педагогічні аспекти викладання світової літератури, нейролінгвістика в літературознавчому і методичному дискурсі, методика викладання літератури в закладі середньої освіти та закладі вищої освіти.

Курси

Вибрані публікації

 1. Ознаки неореалізму в ранній прозі Володимира Винниченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Ч. 1. – 1999. – С. 329-335.
 2. Заочний «круглий стіл» редакції часопису «Всесвітня література»: методика викладання зарубіжної літератури. – № 11. – 1999. – С. 2-3.
 3. Особливості реалізму в літературі початку ХХ століття (компаративний огляд оповідань Володимира Винниченка, Івана Буніна, Томаса Манна) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 8. – 1999. – С. 40-45.
 4. Скорочуючи шлях від учня до вчителя (з практики особистісно-зорієнтованого навчання) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 9. – 1999. – С. 10-13.
 5. Українська тематика у творчості Івана Буніна // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 51. – 2000. – С. 128-137.
 6. Жінка в потрактуванні Володимира Винниченка // Українська мова та література. – Число 14 (174). – 2000. – С. 7.
 7. Засоби характеротворення в малій прозі Володимира Винниченка // Дивослово. – № 4. – 2000. – С. 11-14.
 8. Всупереч літературознавчій традиції (переосмислення ролі та місця жінки в суспільстві у творах Гюстава Флобера і Володимира Винниченка) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 2. – 2000. – С. 45-47.
 9. Щоб учні забули про дзвінок на перерву // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 5. – 2000. – С. 29-32.
 10. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 10. – 2000. – С. 20-23.
 11. Компаративістика? Так! Але не випадкові фрагменти, а як цілісна система аналізу твору // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 11. – 2000. – С. 9-10.
 12. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 11. – 2000. – С. 21-23.
 13. Літературна балада (до уроків компаративного аналізу) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 11. – 2000. – С. 23-26.
 14. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 12. – 2000. – С. 16-19.
 15. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 1. – 2001. – С. 23-26.
 16. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 2. – 2001. – С. 11-14.
 17. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 3. – 2001. – С. 16-18.
 18. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури, 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 4. – 2001. – С. 23-25.
 19. Прищеплювати учням розуміння літератури як явища словесного мистецтва. Розмова про мандрівку, яка не має кінця. Вступний урок із зарубіжної літератури у 6 класі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 8. – 2002. – С. 14-16.
 20. Урізноманітнювати засоби характеристики художнього образу (з практики вивчення образів головних героїв роману Вальтера Скотта «Айвенго») // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 9. – 2002. – С. 26-31.
 21. Чарлз Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі»: в пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 11. – 2002. – С. 12-15.
 22. Параметри хронотопу в малій прозі Володимира Винниченка // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. ХІІ. – Тернопіль, 2002. – С. 129-140.
 23. Психологія ката: моральний імператив (оповідання Володимира Винниченка «Промінь сонця» та Михайла Коцюбинського «Persona grata») // Українська мова та література в школі. – № 1. – 2003. – С. 24-26.
 24. Романтика подвигу і дружби (урок-презентація з елементами творчої роботи за історико-авантюрним романом Олександра Дюма «Три мушкетери»), 7 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 5. – 2003. – С. 22-25.
 25. Осучаснити читацькі вартості школярів (не залишати поза увагою новітні постмодерністські художні твори, а використовувати їх у роботі з естетичного виховання) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 5. – 2003. – С. 61-62.
 26. Топос дороги: поетика, рецепція (мала проза Володимира Винниченка) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?» – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 33 (2). Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Львів, 2004. – С. 43-49.
 27. Урок-суд з елементами компаративного аналізу за повістями Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» і Володимира Короленка «Діти підземелля», 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 5. – 2005. – С. 37.
 28. «Злиття горизонтів» в інтерпретації малої прози Володимира Винниченка // Теорія літератури, компаративістика, україністика. Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Studia metodologica. – Вип. 19. – Тернопіль, 2007. – С. 201-207.
 29. Дискурс читача як складова наративної структури літературного твору: перше прочитання тексту // Studia metodologica. – Вип. 21. – Тернопіль, 2007. – С. 27-34.
 30. Методичні рекомендації до спецкурсу «Мікропоетика стилю: методика компаративного вивчення» // Studia metodologica. – Вип. 26. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
 31. Солярні мотиви в малій прозі Володимира Винниченка // Мандрівець. – № 4. – 2007. – С. 48-53.
 32. Новітній формат історії української літератури: рецензія (Ткачук М. П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет, Медобори, 2007. – 474 с.) // Мандрівець. – № 6. – 2007. – С. 93-94.
 33. Трансформація одного мотиву (оповідання Володимира Винниченка) // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 22. – Тернопіль, 2007. – С. 124-134.
 34. Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія. – Вип. 119. – 2007. – С. 173-180.
 35. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології: монографія. – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.
 36. До питання про суть автора в літературі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 2. – 2008. – С. 57-60.
 37. Дискурс читача в наративній структурі літературного твору: рецепція та інтерпретація в естетичному діалозі // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 23. – Тернопіль, 2008. – – С. 290-306.
 38. Функція точки зору в текстових варіантах гомодієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 24. –Тернопіль, 2008. – С. 53-59.
 39. Наративна конфігурація точки зору (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 25. – Тернопіль, 2008. – С. 213-230.
 40. Наративний формат української літератури початку ХХ століття // Studia metodologica. – Вип. 23. – Тернопіль, 2008. – С. 86-90.
 41. Категорія точки зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора // Studia methodologica. – Вип. 26. – Тернопіль, 2008. – С. 133-136.
 42. Точка зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Мандрівець. – № 3. – 2008. – С. 73-78.
 43. Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець. – № 5. – 2008. – С. 47-51.
 44. Повторюваність і модальність як важливі аспекти стилістичної еквівалентності // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. – Вип. ХVІІІ. – Рівне, 2008. – С. 12-22.
 45. Інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Українська мова та література в школі. – № 9. – 2008. – С. 104-111.
 46. Наратор у літературно-художньому дискурсі: між текстом і твором // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХVІІ. – Бердянськ, 2008. – С. 477-488.
 47. Комунікація в наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу // Питання літературознавства. – Вип. 76. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 161-171.
 48. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть // Дивослово. – № 12. – 2008. – С. 37-42.
 49. Наратологічні аспекти нового прочитання літературної класики // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» (м. Тернопіль, 10-11 квітня 2008 р.). – Тернопіль, 2008. – С. 205-211.
 50. Наративна проекція портрета в малій прозі Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 44 (2). – Львів, 2008. – С. 210-219.
 51. Голос і точка зору в просторі дитячого тексту // Українська мова та література в школі. – № 2. –2009. – С. 89-99.
 52. Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Слово і Час. – № 2. – 2009. – С. 67-74.
 53. Концепт читання як умова організації наративу в дитячій літературі // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство / Матеріали Міжнародної наукової конференції «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (м. Бердянськ, 15-16 вересня 2008 р.). – Донецьк: тов-во Юго-Восток ЛТД, 2009. – С. 298-307.
 54. Часова перспектива викладу як один із параметрів форматування української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі творів Михайла Коцюбинського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Філологічні науки. – Вип. 22. – Миколаїв, 2009. – С. 129-137.
 55. Наративна проекція концепту «герой» // Питання літературознавства. – Вип. 78. – Чернівці, 2009. – С. 278-292.
 56. Мистецький пошук у відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – Тернопіль, 2009. – С. 29-35.
 57. Горизонти інтерактивного навчання в контексті ідей Василя Сухомлинського // Педагогічні науки. – Вип. 53. – Херсон, 2009. – С. 106-110.
 58. Самоідентифікація та самовизначення української освіти в європейському освітньому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2009. – С. 168-176.
 59. Наратор як втілення інтерсуб’єктивності в матерії художнього тексту // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – C. 257-269.
 60. Своєрідність наративної конфігурації дитячої літератури (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс / Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» (м. Львів, 8-9 травня 2008 р.). – К., 2009. – С. 124-142.
 61. Класика українського письменства: нове прочитання: рецензія (Ткачук М. П. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси: монографія. – Суми, 2009. – 216 с.) // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 29. – Тернопіль, 2010. – С. 336-340.
 62. Підготовка вчителя та викладача світової літератури: принципи методологічної парадигми // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. – Султанівські читання. – Вип. 1. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 78-84.
 63. Наратив як форма антропологізації літературного твору // Питання літературознавства. – Вип. 83. – Чернівці, 2010. – С. 199-211.
 64. Наративна модальність як спосіб регулювання художньої інформації // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 18. – 2010. – С. 31-39.
 65. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 30. – Тернопіль, 2010. – С. 23-40.
 66. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Гордера «Замок у Піренеях» // Наукові записки. Серія Літературознавство. – Вип. 31. – Тернопіль, 2010. – С. 385.
 67. Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури // Мова і культура. – Вип. 13 (Х). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 74-80.
 68. Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. VІ (1). – Бердянськ, 2011. – С. 10-18.
 69. Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 17-25.
 70. Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені Василя Сухомлинського. Серія Філологічні науки. – Вип. 4.8. – Миколаїв, 2011. – 140 с.
 71. Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 18. – Львів, 2011. – С. 52-59.
 72. Наратив містичного у прозі Марка Леві // Питання літературознавства. – Вип. 84. – Чернівці, 2011. – С. 46-54.
 73. «Коли тихо дощить на місто»: комунікативні аспекти міського тексту (збірка Андрія Содомори «Сльози речей») // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 24 (1). – 2011. – С. 196-203.
 74. Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації // Євронаука: збірник наукових праць молодих учених України. – Вип. 8 (2). – К.: вид-во Європейського університету, 2011. – С. 53-64.
 75. Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу // Мова і культура. – Вип. 14 (ІV). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 439-447.
 76. Формування мотиваційного контексту в підготовці викладача світової літератури // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України (25-26 жовтня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 18.
 77. Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 170 (158). Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2011. – С. 42-46.
 78. Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. VІІ (1). – Бердянськ, 2012. – С. 168-180.
 79. Аспекти інтеркультурності в новітньому літературознавчому дискурсі // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. VІІІ (1). – Бердянськ, 2012. – С. 158-170.
 80. Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення в малій прозі // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХV (1). – Бердянськ, 2012. – С. 235-247.
 81. Концепт пам’яті в дискурсі прозового наративу Юстейна Гордера // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХVІ (1). – Бердянськ, 2012. – С. 296-306.
 82. Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури // Актуальні проблеми викладання літератури в середній та вищій школі. – Султанівські читання. – Вип. ІІ. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – С. 91-101.
 83. Рецептивний дискурс малої прози: наративна конфігурація інтермедіальності // Питання літературознавства. – Вип. 85. – Чернівці, 2012. – С. 228-242.
 84. Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій // Літературний процес: методологія, імена, традиції. – К., 2012. – С. 111-116.
 85. Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. 34-35. – 2012. – С. 96-103.
 86. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 20 (1). – 2012. – С. 251-259.
 87. Ментор словесного мистецтва чи «чарівне дзеркало»? Герменевтичний дискурс дитячої літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – № 6. – 2012. – С. 10-15.
 88. Методологічний дискурс викладання світової літератури: траєкторія чи лабіринт? // Зарубіжні письменники і Україна. – Полтава, 2012. – С. 33-42.
 89. Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві «Усе, що не було сказано» // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 181 (193). Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2012. – С. 64-68.
 90. Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі Михайла Коцюбинського) // Мова і культура. – Вип. 15 (VІ). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 306-315.
 91. Рецепція як концепт форматування естетичного діалогу // Наука і пристрасть. Ювілейний збірник на пошану Романа Семеновича Помірка. – Львів, 2012. – С. 81-91.
 92. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 306-317.
 93. Наратологічні обрії сучасного літературознавства // Spheres of Culture. – Volume ІІІ. – Lublin, 2012. – С. 23-37.
 94. Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс // Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ-ХІ століть. – Одеса, 2013. – С. 26-41.
 95. Лекція в академічному викладанні літературознавчих дисциплін: проблеми та перспективи // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? / Матеріали Всеукраїнської наукової  конференції (м. Київ, 5-6 квітня 2013 р.). – К., 2013. – С. 122-130.
 96. Особистість педагога в новочасній парадигмі освітнього поступу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі та результати освітніх реформ: україно-польський діалог» (м. Київ, 15-16 травня 2013 р.). – К., 2013. – С. 20-29.
 97. Художнє двосвіття прози Марка Леві: від приватної драми до універсальної інтерпретації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 12 (271). – 2013. – С. 78-88.
 98. Наративна послідовність як засіб організації художнього викладу // Не йти вперед – це йти назад. Збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни. – Львів, 2013. – С. 184-194.
 99. Світова література. 5 клас. Робочий зошит (у співавторстві з Ніколенко О. М., Бекерською Р. А.) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-99). – К.: Грамота, 2013.
 100. Світова література. 5 клас. Зошит для контрольного оцінювання (у співавторстві з Ніколенко О. М., Бекерською Р. А.) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-98). – К.: Грамота, 2013.
 101. Світова література. 5 клас. Книга для вчителя (у співавторстві з Ніколенко О. М., Орловою О. В.) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 16.07.2013 р. № 14.1/12-Г-331). – К.: Грамота, 2013.
 102. Форми та методи вивчення світової літератури в нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури. – Львів, 2013. – С. 77-95.
 103. Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Гордера «У дзеркалі, у загадці» // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 205 (217). Філологія. Літературознавство. – Миколаїв, 2013. – С. 56-60.
 104. Реформа сучасної літературної освіти: в пошуках нових горизонтів // Всесвітня література в школах України. – № 6 (391). – 2013. – С. 9-14.
 105. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 176-187.
 106. Наративні аспекти малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції і сучасність = Ukrainian Philologie: Traditions and Modern Age. – Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». – Вип. 14 (1). – Львів, 2013. – 634 с. – С. 131-140.
 107. Концепт любові як домінанта форматування точки зору в романі Юстейна Гордера «Помаранчева дівчинка» // Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХХVІІ (3). – Бердянськ, 2013. – С. 68-79.
 108. Діалог культур у фаховій підготовці педагога // Kulture – Changes – Education. – Rzeszow, 2013. – S. 150-169 (у співавторстві).
 109. Інтерпретація як спосіб пізнати сенс літературного твору // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Вип. 40-41. – 2013-2014. – С. 11-15.
 110. Домінанта інтенційності в рецептивній парадигмі художнього тексту // Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови / Матеріали V щорічної Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.). – К., 2014. – С. 185-195.
 111. «Феномен Юаси» і сучасна літературна освіта // Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. На пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора Марка Теплінського та доктора філологічних наук, професора Володимира Матвіїшина. – Султанівські читання. – Вип. ІІІ. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – С. 289-299.
 112. Ab ovo: до генези теоретичного осмислення новітньої методичної думки у викладанні світової літератури: рецензія (Султанов Ю. І. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2013. – 324 с.) // Всесвітня література в школах України. – № 6. – 2014. – С. 37-42.
 113. Світова література. 6 клас. Робочий зошит (у співавторстві з Ніколенко О. М., Бекерською Р. А.) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-723). – К.: Грамота, 2014.
 114. Світова література. 6 клас. Зошит для контрольного оцінювання (у співавторстві з Ніколенко О. М., Бекерською Р. А.) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-722). – К.: Грамота, 2014.
 115. Світова література. 6 клас. Книга для вчителя (у співавторстві з Ніколенко О. М., Орловою О. В.) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 10.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1144). – К.: Грамота, 2014.
 116. Своєрідність детективного наративу в прозі Марека Краєвського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Вип. 30. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 181-196.
 117. Текстові варіанти наративної повторюваності в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть // «З роду нашого красного…»: перша професорка Волині. Збірник наукових праць на пошану професора Луїзи Оляндер. – Луцьк, 2014. – С. 575-585.
 118. Рецептивний потенціал наратора в літературному творі // Теорія літератури: концепції, інтерпретації. – К, 2014. – С. 176-187.
 119. Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі // Мова і культура. – Вип. 17 (V). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 192-198.
 120. Казкові наративи у прозі Марка Леві // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа / Матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Бердянськ, 2014. – С. 95-97.
 121. Елітність чи елітарність: методичні аспекти плекання сучасного читача // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. – К., 2015. – С. 169-173.
 122. Рецептивний горизонт прозового наративу в романі Юстейна Гордера «Замок у Піренеях» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог:  вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015 р. – С. 197-200.
 123. Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.). – Бердянськ, 2015. – С. 103-106.
 124. Творчиня: рецензія (Жаркова Р. Є. сТИхіЯ жіночого письма: самопрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко). – Львів: Норма, 2015. – 208 с.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – Тернопіль, 2015. – Вип. 43. – С. 352-357.
 125. Систематична модель планів точки зору в малій прозі Леся Мартовича // Мова і культура. – Вип. 18 (ІІІ). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 66-73.
 126. Пригода як наративний центр у творах Марка Леві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – Вип. 45. – Тернопіль, 2015. – С. 238-254.
 127. Інтерпретаційні лакуни як виклик для сучасної літератури // Spheres of Culture. – Volume ХІІ. – Lublin, 2015. – С. 25-35.
 128. Лекція як методична константа у викладанні світової літератури // Султанівські читання. – Вип. V. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2016. – С. 259-267.
 129. Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Вип. 33. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 233-244.
 130. Концептуалізація точки зору в прозовому наративі Марка Леві // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Вип. 24 (1). – 2016. – С. 180-188.
 131. Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві «Усе, що не було сказано» // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – Вип. 14. – Тернопіль, 2016. – С. 217-223.
 132. Діалог інтенцій як формат репрезентації художнього світу // Мова і культура. – Вип. 21 (ІІ). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 294-302.
 133. Наративні межі художнього дискурсу в прозі Марка Леві // Тези Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Горизонт очікування)» (8-9 квітня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 40-41.
 134. Пригода як наративний центр у романах Марка Леві // Тези Міжнародної наукової конференції «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа» (м. Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.). – Бердянськ, 2016. – С. 107-108.
 135. Світова література як простір (не)(про)(до)читання в методичному дискурсі сучасної школи // Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час». – Вип. VI. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку» (11 жовтня 2016 р.).  –  Старобільськ, 2016. – С. 88-93.
 136. Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть // Мова і культура. – Вип. 19 (ІV). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 192-200.
 137. Рецептивні константи прози Юстейна Гордера // Філологічні науки. – Вип. 22. – Полтава, 2016. – С. 24-32.
 138. Наратив спокутування у прозі Юстейна Гордера // Вісник Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Серія Філологія. – Вип. 76. – Харків, 2017. – С. 235-240.
 139. Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // Мова і культура. – Вип. 20 (І). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 54-60.
 140. Мовчання тексту як засіб літературного спілкування // Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Постколоніальні стратегії)» (6-7 квітня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 83-84.
 141. Точка зору як засіб моделювання наративу // Актуальні питання іноземної філології. – № 8. – Луцьк, 2018. – С. 209-213.
 142. Екзистенційні максими як домінанта художнього стилю Андрія Содомори // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2018. – С. 203-207.
 143. Рецептивні константи прози Юстейна Гордера // Docendo discimus. Ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича. – Львів, 2018. – С. 280-292.
 144. Дитяча література: віднаходження координат: рецензія (Бобир О. В., Михед Т. В. Студії з історії англійської дитячої літератури. – Ніжин, 2018. – 264 с.) // Всесвітня література в школах України. – № 7. – 2018. – С. 36-40.
 145. Читач у фокусі когнітивної наратології // «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт». Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) / Тези доповідей круглого столу, присвяченого Дню науки (21 травня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 29.
 146. У співавторстві: «Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури». Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.). Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 147. У співавторстві: «Антологія. Казка в шкільному курсі літератури». Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.). Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 148. У співавторстві: «Сучасна художня література». Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.). Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 149. The text – the reader – the literary writing: a cognitive and narratological paradigm // Scientific Journal of Polonia University. – Volume 34. – Number 3. – 2019. – Р. 36-46. https://doi.org/10.23856/3404
 150. Narrator in the artistic world: the cognitive projections // Vectors of the development of philological sciences at the modern stage : collective monograph / Andreichuk N., Babelyuk О., Bialyk V.,   Ivanchenko М., etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – P. 134-156. doi.org/10.36059/978-966-397-124-7/134-156
 151. The reader’s discourse in the cognitive and narrative structure of a literary writing: reception and interpretation in the aesthetic dialogue // Traditions and innovations in teaching philological disciplines : collective monograph / Andreichuk N., Babelyuk О., Bialyk V., Bieliekhova L., etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – P. 201-216. doi.org/10.36059/978-966-397-131-5/201-216
 152. Love as a cognitive dominant in formatting the point of view in «The Orange Girl» by Jostein Gaarder // Efficiency level and the necessity of influence of philological sciences on the development of language and literature : collective monograph / Bialyk V., Didukh L., Ivanchenko М., Kazarin V., etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – P. 109-122. doi.org/10.36059/978-966-397-170-4/190-122
 153. Текст – Читач – Твір: когнітивно-наратологічна парадигма // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік на пошану доцента кафедри іноземних мов Сергія Омеляновича Гурського. – Львів, 2020. – С. 82.
 154. Поза чи понад? Деякі когнітивні аспекти наративу Василя Стефаника // Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ-ХХ століть: колективна монографія. – Івано-Франківськ: ВГЦ «Просвіта», 2020. – С. 176-191.
 155. Когнітивні маркери художнього наративу // Мова і культура. – Вип. 22 (VІІ). – К.: вид. дім Дмитра Бураго, 2020. – С. 148-156.
 156. Концепт пам’яті в ціннісній парадигмі Юстейна Гордера // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст / Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 59-60.
 157. Коли «пам’ятати» і «знати» означає «бути»: рецензія (Роздольська І. В. Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020) // Актуальні питання гуманітарних наук. – Вип. 32 (2). – Дрогобич, 2020. – С. 249-251.
 158. Академічна освіта і викладач: маркери хронотопу «після 12 березня 2020 року» // Збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (м. Полтава, 19-20 листопада 2020 р.). – Полтава: Астрая, 2020. – С. 271-276.
 159. Bulgakov and XXth Century Literary Process: рецензія (Aleksieieva N. «The Master and Margarita» by M. Bulgakov in the Literary Context of the XXth Century (Artistic Synthesis. Narrative Strategies. Mythopoetics): monograph. – Kharkiv, 2019. – 380 p.). DOI: 10.21272/Ftrk.2020.12(2)-18
 160. Сучасний формат когнітивної наратології: Ad fontes // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» (30-31 жовтня 2020 р.). – Венеція, 2020. – С. 166-169. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-46
 161. Conversation Analysis Tool as an Effective Means for Teaching the University Courses of English and World Literature (Kokhan R., Matsevko-Bekerska L., Lysanets Y.) // Arab World English Journal (AWEJ). – Volume 11. – Number 4. – December 2020. – P. 307-318. DOI  https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no4.20 (ESCI Web of Science by Thomson Reuters)
 162. Literary education: new horizons in the University’s competition for elitism and eliteness // Scientific Journal of Polonia University. – Volume 38. – Number 1-1. – 2020. – Р. 80-85. DOI: https://doi.org/10.23856/3810
 163. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Вид. 2-е, доповнене. – Одеса: вид. дім «Гельветика», 2020. – 296 с.
 164. Концепт пам’яті в ціннісній парадигмі Юстейна Гордера // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік на пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів, 2021. – С. 109-110.
 165. Когнітивна наратологія: принципи нової парадигми // Тези ХІІ Міжнародних Чичерінських читань «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття» (Львів, 28-29 жовтня 2021 р.). – Одеса: вид. дім «Гельветика», 2021. – С. 138-141.
 166. Наративно-когнітивні маркери часу в романі Юстейна Гордера «Замок у Піренеях» // Рroceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference «Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages» (Poltava, 04 June 2021). – Poltava: Astraya, 2021. – Р. 143-147.
 167. Суб’єктивні трансформації художнього наративу: когнітивний аспект // Рroceedings of the International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» (April 23-24, 2021). – Volume 1. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. – P. 289-293.
 168. The Interaction of Possible Worlds through the Prism of Cognitive Narratology // Arab
  World English Journal (AWEJ). – Volume 12. – Number 2. – June 2021. – P. 364-376. DOI:
  https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no2.25 (ESCI Web of Science by Thomson Reuters).
 169. Метамодерністичні маркери прози Юстейна Гордера // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько. – Львів, 2022. – С. 185-187.
 170. Дитинство і дитина: штрихи до когнітивного портрету п’ятикласника (вивчення романів «Полліанна» Елеонор Портер і «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена) // Зарубіжна література в школах України. – № 5-6. – 2022. – С. 19-34.
 171. Зарубіжна література: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2022. – 272 с.: іл.
 172. Зарубіжна література: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. та ін. – Київ: ВЦ «Академія», 2022. – 259 с. : іл.
 173. «Благо народити й благо навчити»: домінанти літературної освіти в парадигмі метамодернізму // Тези VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Григорій Сковорода в сучасному багатовимірному світі» (м. Львів, 16 листопада 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 186-190.
 174. Метамодерний горизонт гуманітарної освіти (коли відповіді чекають своїх питань) // Збірник статей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (м. Полтава, 24-25 листопада 2022 р.). – Полтава: Астрая, 2022. – С. 161-164.
 175. Парадигматика радості як дискурс і контекст: методологія шкільної літературної освіти в координатах метамодерності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції і перспективи вивчення літератури в середній і вищій школах» (м. Тернопіль, 15 грудня 2022 р.). – Тернопіль, 2022. – С. 48-52.
 176. Когнітивні маркери малої прози Василя Стефаника: художній наратив «простого тексту» // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Серія «Слово». – Вип. 16 (63). –2022. – С. 197-207.
 177. Маркери наративно-когнітивної моделі в метамодерністичному пошуку смислу (Джонатан Сафран Фоер «Страшенно голосно і неймовірно близько») (розділ монографії у співавторстві з Кохан Р. А.) // Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: scientific monograph. – Volume 2. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – P. 435-465. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-196-1-38
 178. Гуманітарний дискурс Ідеї Університету: метамодерне переживання (The humanities discoursе of the idea of the university: the metamodern experienсе) // Annals of Dimitrie Cantemir Christian University linguistics, literature and methodology of teaching. – Volume XX. – Number 2/2022. – P. 94-106.
 179. Transformations of cognitive-narrative typologies in the metamodernist context // International scientific conference «Philological sciences and translation studies: European potential»: conference proceedings (November 3-4, 2022). – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – Р. 166-170.
 180. Narrative Aspects of the Novels by Lucy Maud Montgomery and Eleanor Porter (Matsevko-Bekerska L., Nikolenko О., Kokhan R., Nikolenko К.) // AWEJ for Translation & Literary Studies. – Volume 6. – Number 1. – February 2022. – P. 53-66. (ESCI Web of Science by Thomson Reuters). DOI: http://dx.doi.org/10.24093/awejtls/vol6no1.5
 181. The cognitive chain as a labyrinth of memory: narrative solutions in the prose by Jostein Gaarder // Annals of Dimitrie Cantemir Christian University linguistics, literature and methodology of teaching. – Volume XX. – Number 2/202. – 2022. – P. 59-70.
 182. Der rezeptive Dialog in metamoderner Pespektive (Prosaerzählung von Andriy Sodomora) // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – № 6. – Częstochowa, 55 (2022). – С. 55-63. DOI https://doi.org/10.23856/5507 IndexCopernicus
 183. Рецептивний діалог у метамодерній перспективі (проза Андрія Содомори) // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології. – Рівне: Волинські обереги, 2023. – С. 161-163.
 184. «Золоте правило моралі» в освітньому дискурсі метамодерної доби: маркери свободи і безпеки // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Аргументи сучасної філології: свобода та безпека» (м. Харків, 6-7 квітня 2023 р.). – Харків, 2023.
 185. Між «мрію» і «вірю»: художній світ поезій Володимира Ліпкана // Мова. Література. Фольклор. – № 1. – 2023. – С. 96-102.
 186. «Роби що-небудь, щоб бути щасливим!» (Анна Гавальда «35 кіло надії») // Зарубіжна література в школах України. – № 5. – 2023. – С. 13-25.
 187. Зарубіжна література: підруч. для 6 кл. закл. заг. серед. освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. та ін. – К.: ВЦ Академія, 2023. – 256 с.: іл.
 188. Зарубіжна література. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2023. – 275 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України; наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2024 № 124).
 189. Література (українська та зарубіжна). Інтегрований курс. Частина 1. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Качак Т. Б. та ін.  – К.: ВЦ «Академія», 2023. – 307 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України; наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2024 № 124).
 190. Література (українська та зарубіжна). Інтегрований курс. Частина 2. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Качак Т. Б. та ін.  – К.: ВЦ «Академія», 2023. – 304 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України; наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2024 № 124).
 191. Maria Tatsynets, Lidiіa Matsevko-Bekerska. Problems of social epidemics based on George Orwell’s antiutopia «1984» // Молодий вчений. – № 1 (113). – Січень, 2023. – С. 88-91. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-1-113-18
 192. Сучасна літературна освіта в горизонті «нової щирості» // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – № 2. – Częstochowa, 57 (2023). – С. 59-33. DOI https://doi.org/10.23856/5708 IndexCopernicus
 193. Subjective Markers of Artistic Presentation // Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies: Collection of research papers by students and PhD students of Saitama University (Japan), Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (Ukraine) and Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine). – Volume. III. – Kyiv: Lebedʼ, 2023. – Р. 23-25.
 194. The reader in the «embrace of metamodernity»: the literary aspect // International scientific conference «Innovative aspects of the development of philological sciences»: conference proceedings (April 5-6, 2023, Częstochowa). – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. – Р. 129-132.

Наукова біографія

Літературознавець, філолог. У 1992 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Російська мова та література». У 1993 р. закінчила Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова та література». 1993-1998 рр. – пошукувач кафедри російської літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. 1990-2000 рр. – вчитель зарубіжної літератури СШ № 85 (тепер – НВК-гімназія імені Василя Симоненка) м. Львова. З 2000 р. – викладач кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства та кафедри педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Мала проза Володимира Винниченка та Івана Буніна: еволюція психологізму» (за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). У 2001 р. здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (теорія літератури). 2006-2009 рр. – навчалася в докторантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова (м. Київ). У 2009 р. захистила докторську дисертацію «Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть)» (за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська література), того ж року здобула науковий ступінь доктора філологічних наук (теорія літератури, українська література). З 2008 р. – доцент, з 2010 р. – завідувач, з 2016 р. – професор кафедри світової літератури факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» зі світової літератури (2011 р.; 2013 р.; 2015 р.; 2019 р.). Голова експертної комісії І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України) (2012). Член робочої групи МОН України з підготовки навчальних програм курсу «Зарубіжна література» (2012-2016). Співавтор навчально-методичних видань, посібників, хрестоматій для вивчення «Зарубіжної літератури в закладах середньої освіти» (видавництво «Грамота», керівник авторського колективу – проф. Ніколенко О. М.). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Член спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2015-2016). Член редколегій наукових журналів «Всесвітня література в сучасній школі», «Іноземна філологія», «Львівський філологічний часопис» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), «Літературознавчі студії» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), «Зарубіжна література в школах України». Керівник Навчально-методичного центру дослідження та викладання літератури. Автор понад 190 наукових публікацій з теорії та історії літератури, поетики дитячої літератури, методики викладання світової літератури у вищій школі та закладах середньої освіти. Автор атестованих електронних курсів «Вступ до літературознавства», «Актуальні проблеми викладання літератури», «Метамодерні горизонти читання» (платформа електронного навчання MOODLE).

 

СПІВАВТОР МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ (надано гриф МОН України)

 1. Зарубіжна література. Модельна навчальна програма для 5-6 класів закладів середньої освіти з українською мовою навчання. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-6-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf
 2. Зарубіжна література. Модельна навчальна програма для 5-9 класів закладів середньої освіти з українською мовою навчання. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-9-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf
 3. Модельна навчальна програма «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Качак Т. Б., Богосвятська А.-М. І., Рудніцька Н. П., Туряниця В. Г.). «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.07.2023 № 883).

 

АВТОР КНИГ

 1. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології. – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.
 2. Методика викладання світової літератури. – Львів: видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 320 с.
 3. Розділ «Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс» у монографії «Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ-XХІ століть» (за заг. ред. проф. Малютіної Н. П.). – Одеса: Одеський національний університет імені Іллі Мечникова, 2013. – 288 с. – С. 26-41.
 4. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Вид. 2-е, доповнене. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.
 5. Автор атестованих електронних курсів «Вступ до літературознавства», «Актуальні
  проблеми викладання літератури» (MOODLE).
 6. Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів середньої освіти «Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу у шкільному курсі літератури» (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.). Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 7. Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів середньої освіти «Антологія. Казка у шкільному курсі літератури» (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.). Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 8. Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів середньої освіти «Сучасна художня література» (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.). Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 9. Зарубіжна література: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. та ін. – Київ: ВЦ «Академія», 2022. – 272 с.: іл.
 10. Зарубіжна література: підруч. для 6 кл. закл. заг. серед. освіти / Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П. та ін. – Київ: ВЦ «Академія», 2023. – 256 с.: іл.

 

Різне

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний і методичний аспекти», 24-25 вересня 1998 р., Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького. Доповідь «Проблемне викладання зарубіжної літератури в контексті індивідуально-творчого розвитку учнів у національній українській школі».
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України», 25-26 жовтня 2001 р., Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.
 3. Всеукраїнська конференція ЛОІППО, жовтень 2002 р. Доповідь «Особистісний вимір гуманітарної освіти».
 4. Франківська конференція, 2002 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Франкове прочитання Винниченка: початок літературного винниченкознавства».
 5. Педагогічні читання, 6 лютого 2003 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, Педагогічний коледж. Доповідь «Онтологічний дискурс дитячої літератури (особливості курсу «Дитяча література та практикум виразного читання») в системі підготовки вчителя початкової школи».
 6. Звітна конференція кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004 р. Доповідь «Освіта як плекання».
 7. Педагогічні читання, 6 лютого 2004 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, Педагогічний коледж. Доповідь «Сто порад учителеві» Василя Сухомлинського в контексті розвитку інтерактивних технологій».
 8. Міжнародна науково-методична конференція «Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти», 1-2 квітня 2004 р., м. Київ, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Доповідь «Інтерактивні технології в системі фахової підготовки вчителя початкової школи».
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманізм та освіта», 21-23 вересня 2004 р., Вінницький національний технічний університет. Доповідь «Самість української освіти».
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Костянтин Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти», 10-11 жовтня 2004 р., Південноукраїнський державний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського. Доповідь «Сучасні виклики педагогічної освіти в контексті вчення Костянтина Ушинського».
 11. Всеукраїнська науково-пошукова конференція «Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти», 19 листопада 2004 р., Київський міжнародний університет. Доповідь «Розвиток фахової компетентності й відповідальності у свідомості майбутнього вчителя».
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах впровадження інноваційних освітніх технологій», 16-17 грудня 2004 р., м. Суми. Доповідь «Самостійна науково-пошукова діяльність студентів як чинник фахової компетентності».
 13. Звітна конференція кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005 р. Доповідь «Проблеми розвитку креативності в майбутнього вчителя початкової школи».
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в контексті громадянського суспільства», 29-30 вересня 2005 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Гармонійне середовище як дискурс особистісно-фахового розвитку студентів».
 15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті», 18-21 жовтня 2005 р., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Доповідь «Комунікативний дискурс підготовки вчителя початкових класів».
 16. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання філологічної підготовки учнів початкових класів», 3-4 листопада 2005 р., Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Доповідь «Пропедевтичний формат розвитку читацької компетентності».
 17. Звітна конференція кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, 8-9 лютого 2006 р. Доповідь «Дитяча література як засіб підготовки фахового педагога».
 18. Науковий семінар кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, 22 лютого 2006 р. Доповідь «Самостійна робота студентів як засіб гармонізації освітнього середовища».
 19. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Духовно-творчий потенціал молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації», 18-20 травня 2006 р., Рівненський державний гуманітарний університет. Доповідь «Дитяча література як засіб підготовки фахового педагога».
 20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти щодо Болонського процесу», 27-28 вересня 2006 р., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Доповідь «Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект».
 21. Міжнародна конференція «Література, мистецтво і гуманітарні науки ХХІ століття в перспективі глобальних проблем», 18-20 вересня 2008 р. Доповідь «Художньо-естетична своєрідність української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть у контексті наратологічних досліджень».
 22. Міжнародна наукова конференція «Дитина читає …», 5-7 травня 2009 р., м. Львів. Доповідь «Дитяча література як засіб підготовки фахового педагога».
 23. VІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття», 21-22 жовтня 2009 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Наратор як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору».
 24. Міжнародна наукова конференція «Мультикультуралізм у перспективі літературознавчої антропології», 22-23 жовтня 2009 р., м. Чернівці. Доповідь «Наратив як форма антропологізації літературного твору».
 25. Міжнародна наукова конференція «Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір», 22-24 жовтня 2009 р., м. Чернівці. Доповідь «Самоідентифікація та самовизначення української освіти в європейському просторі».
 26. Науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва як основа для еволюції національної соціокультурної політики України», 3-5 червня 2010 р., м. Львів. Доповідь «Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект».
 27. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бураго, 21-25 червня 2010 р., м. Київ. Доповідь «Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури».
 28. Міжнародний конгрес – Слов’янський педагогічний собор «Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції», 6-7 вересня 2010 р., м. Одеса. Доповідь «Гармонія чи конфлікт: методологічні і педагогічні аспекти підготовки викладача (вчителя) літератури».
 29. Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети сучасної іноземної філології: теорія та практика», 15-17 вересня 2010 р., м. Бердянськ. Доповідь «Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства».
 30. Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного», 7-8 жовтня 2010 р., м. Чернівці. Доповідь «Наратив містичного у прозі Марка Леві».
 31. Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: кордони герменевтики, рецептивної поетики, теорії інтерпретації», 8-9 квітня 2011 р., Київський університет імені Бориса Грінченка. Доповідь «Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій».
 32. Міжвузівська науково-практична конференція «Євронаука-2011: актуальні проблеми розвитку сучасної науки», 15 квітня 2011 р., Криворізька філія Європейського університету. Доповідь «Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації».
 33. Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стефаник та українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століть», 17-18 травня 2011 р., м. Івано-Франківськ. Доповідь «Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника».
 34. Всеукраїнська наукова конференція «Карбівничий чистого металу», 19-20 травня 2011 р., м. Львів. Доповідь «Своєрідність авторської розповіді першого рівня в малій прозі Василя Стефаника».
 35. Міжнародна наукова конференція «Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків», 24-25 травня 2011 р., м. Бердянськ. Доповідь «Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення в малій прозі».
 36. Всеукраїнська наукова конференція «Периферійні та місцеві ідентичності в літературі», 27 травня 2011 р., м. Миколаїв. Доповідь «Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі».
 37. ХІХ Міжнародна конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бураго, 20-24 червня 2011 р., м. Київ. Доповідь «Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу».
 38. Всеукраїнська наукова конференція «Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення», 21-23 вересня 2011 р., м. Бердянськ. Доповідь «Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства».
 39. Міжнародна наукова конференція «Крихти буття: література і практики повсякдення», 22-23 вересня 2011 р., м. Бердянськ. Доповідь «Концепт пам’яті в дискурсі прозового наративу Юстейна Гордера».
 40. Міжнародна наукова конференція «Генеза жанрових форм у контексті інтермедіальності», 29-30 вересня 2011 р., м. Чернівці. Доповідь «Наративна парадигма інтермедіальності».
 41. VІІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова літературна класика у «Великому часі», 20-21 жовтня 2011 р., м. Львів. Доповідь «Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії».
 42. Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Султанівські читання: актуальні проблеми викладання літератури в середній та вищій школі», 21-22 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ. Доповідь «Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури».
 43. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців», 25-26 жовтня 2011 р., м. Львів. Доповідь «Формування мотиваційного контексту в підготовці викладача світової літератури».
 44. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Література і місто: художній поступ», 2 листопада 2011 р., м. Луганськ. Доповідь «Коли тихо дощить на місто»: комунікативні аспекти міського тексту (збірка Андрія Содомори «Сльози речей»)».
 45. Всеукраїнська наукова конференція «Фащенківські читання – 5: Діалог і діалогічність в українській літературі», 2-3 грудня 2011 р., м. Одеса. Доповідь «Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс».
 46. Всеукраїнська наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 20-22 березня 2012 р., м. Полтава. Доповідь «Методологічний дискурс викладання світової літератури: траєкторія чи лабіринт?».
 47. Науково-практична конференція «Сучасне українознавство: здобутки і перспективи», 22 березня 2012 р., м. Київ. Доповідь «Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу».
 48. ХХ Міжнародна конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бураго, 20-24 червня 2012 р., м. Київ. Доповідь «Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі Михайла Коцюбинського)».
 49. Всеукраїнський науково-методичний семінар, 25-28 серпня 2012 р., м. Трускавець. Доповідь «Форми та методи вивчення світової літератури в нейро-лінгвістичній парадигмі».
 50. Міжнародна наукова конференція «Що водить сонце і зоряні стелі: поетика любові в художній літературі», 20-21 вересня 2012 р., м. Бердянськ. Доповідь «Концепт любові як домінанта форматування точки зору в романі Юстейна Гордера «Помаранчева дівчинка».
 51. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів», 25 жовтня 2012 р., м. Львів. Доповідь «Наративна відповідальність Іншого: комунікація чи спілкування».
 52. Міжнародна наукова конференція «Рудолфс Блауманіс і революція культури в Європі на рубежі ХІХ-ХХ століть. Проза, драма і театр: текст і контекст», 14-16 березня 2013 р., м. Рига. Доповідь «Жанрово-тематична і стильова конфігурація української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть».
 53. Всеукраїнська науково-практична конференція «Поетика «подвійного коду» у світовій літературі», 5 квітня 2013 р., м. Луганськ. Доповідь «Художнє двосвіття прози Марка Леві: від приватної драми до універсальної інтерпретації».
 54. Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?», 5-6 квітня 2013 р., м. Київ. Доповідь «Лекція в академічному викладанні літературознавчих дисциплін: проблеми та перспективи».
 55. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі та результати освітніх реформ: україно-польський діалог», 16-17 квітня 2013 р., м. Київ. Доповідь «Особистість педагога в новочасній парадигмі освітнього поступу».
 56. VI Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури і культури «Світова література на перехресті культур та цивілізацій», присвячений 300-рiчному ювiлею Лоренса Стерна (1713-1768), 19-22 квітня 2013 р., м. Євпаторія. Доповідь «Викладач світової літератури як осердя діалогу культур (психолого-дидактичний та літературознавчий дискурси)».
 57. Всеукраїнська наукова конференція «Слово в літературі: сакральне і профанне», 23 квітня 2013 р., Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Доповідь «Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Гордера «У дзеркалі, у загадці».
 58. Міжнародна наукова конференція «Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспективи», 16-17 травня 2013 р., м. Львів. Доповідь «Візуалізація фаху педагога (особистісно зорієнтований дискурс)».
 59. ХXІI Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 23-26 червня 2013 р., м. Київ. Доповідь «Систематична модель планів точки зору в малій прозі Леся Мартовича».
 60. ХХІ Міжнародна конференція «Мова і культура» імені професора Сергія Бураго, 24-27 червня 2013 р., м. Київ. Доповідь «Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі».
 61. Міжнародна наукова конференція «Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури», 26-27 вересня 2013 р., м. Бердянськ. Доповідь «Своєрідність наративної конфігурації наративу (романна творчість Агати Крісті)».
 62. VІІІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 17-19 жовтня 2013 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Сучасний дискурс літературної освіти: реформа чи реформування?».
 63. Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті докторів наук, професорів Марка Теплінського та Володимира Матвіїшина «Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах», 24-26 жовтня 2013 р., м. Івано-Франківськ. Доповідь «Феномен Юаси» і сучасна літературна освіта».
 64. Міжнародна наукова конференція «Українська мова і культура в загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи», 27-28 лютого 2014 р. Доповідь «Читач у новітній культурологічній парадигмі».
 65. Всеукраїнська наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 1-3 квітня 2014 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Світ дитинства в сучасній літературі (методичні аспекти за програмою для 5-го класу)».
 66. Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови», 4-5 квітня 2014 р., Київський університет імені Бориса Грінченка. Доповідь «Домінанта інтенційності в рецептивній парадигмі художнього тексту».
 67. Міжнародна наукова конференція «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа», 25-26 вересня 2014 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Доповідь «Казкові наративи у прозі Марка Леві».
 68. Всеукраїнська наукова конференція «Не попіл слів, а серця жар»: філологічні обрії Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження)», 12 грудня 2014 р., Інститут франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Доповідь «Поетика новелістичного наративу в науковій концепції Івана Денисюка».
 69. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2014 рік, 5-6 лютого 2015 р. Доповідь «Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Юстейна Гордера «У дзеркалі, у загадці».
 70. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво», 2-3 квітня 2015 р., Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Доповідь «Роль наратора у форматуванні художнього прозового дискурсу».
 71. Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів», 3-4 квітня 2015 р., Київський університет імені Бориса Грінченка. Доповідь «Елітність чи елітарність: методичні аспекти плекання сучасного читача».
 72. Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер. Скандинавський світ в освіті і культурі України», 5-7 квітня 2015 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Наративні константи прози Юстейна Гордера».
 73. IX Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 23-24 квітня 2015 р., Національний університет «Острозька академія». Доповідь «Рецептивний горизонт прозового наративу Юстейна Гордера».
 74. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури», 23-24 квітня 2015 р., Дніпропетровський національний університет. Доповідь «Поетика наративу малої прози в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть».
 75. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури», 21-22 травня 2015 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Доповідь «Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть».
 76. ХXІIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 22-25 червня 2015 р. Доповідь «Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі».
 77. Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки: темпоральний вимір літератури», 24-25 вересня 2015 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Доповідь «Концептуалізація часу у прозі Юстейна Гордера».
 78. ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 15-16 жовтня 2015 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Концептуалізація точки зору у прозовому наративі Марка Леві».
 79. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова і культура: здобутки та перспективи», 25-26 лютого 2016 р., Національний авіаційний університет. Доповідь «Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі».
 80. Міжнародна наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 15-20 березня 2016 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Доповідь «Хто винен?» / «Що робити?»: до проблеми кризи університету».
 81. Міжнародна наукова конференція «Поетика дому», 17-18 березня 2016 р., Київський національний лінгвістичний університет. Доповідь «Шукання / віднайдення дому в романі Марка Леві «Усе, що не було сказано».
 82. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»)», 8-9 квітня 2016 р., Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Доповідь «Наративні межі художнього дискурсу у прозі Марка Леві».
 83. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції», 12-13 травня 2016 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Принципи гуманної педагогіки як константа сучасного освітнього простору».
 84. Другий Львівський фестиваль гуманної педагогіки «Доторкнутись до небес дитинства», 10-11 червня 2016 р., Департамент освіти і науки, молоді та спорту Львівської облдержадміністрації; КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Доповідь «Дитиноцентрична модель освіти в системі підготовки вчителя початкової школи».
 85. ХXV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 20-23 червня 2016 р. Доповідь «Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть».
 86. Міжнародна наукова конференція «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа», 22-23 вересня 2016 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Доповідь «Пригода як наративний центр у романах Марка Леві».
 87. Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко: я єсть пролог…», 22-24 вересня 2016 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Феноменологічно-рецептивні аспекти дослідження художнього тексту в теоретичній концепції Івана Франка».
 88. Міжрегіональна науково-методична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі», 3-4 листопада 2016 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Доповідь «Методологічні засади новітньої методики викладання світової літератури».
 89. Міжнародна науково-практична конференція «Світова література в сучасному науковому дискурсі», 10-11 листопада 2016 р., Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Доповідь «Наратив спокутування у прозі Юстейна Гордера».
 90. Всеукраїнська наукова конференція «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку», 11 листопада 2016 р., Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Доповідь «Світова література як простір (не)(про)(до)читання в методичному дискурсі сучасної школи».
 91. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»)», 7-8 квітня 2017 р., Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Доповідь «Сльози речей» Андрія Содомори: ословлення невимовного в парадигмі екокритики».
 92. II Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер. Скандинавський світ в освіті і культурі України», 3-4 травня 2017 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Наративні координати прози Юстейна Гордера».
 93. ХXVІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 26-29 червня 2017 р. Доповідь «Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі».
 94. Х Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 12-13 жовтня 2017 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Без «методологічного примусу» до структурування літературознавчої парадигми: концептуалізація науково-методологічних поглядів Олексія Чичеріна».
 95. Всеукраїнська науково-практична конференція «V Султанівські читання. Порівняльне літературознавство та історія національних літератур у структурі сучасної науки про літературу», 26-28 жовтня 2017 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Доповідь «Літературознавчий канон у контексті інтегрованого вивчення літератури в загальноосвітній школі».
 96. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»), 6-7 квітня 2018 р., Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Доповідь «Мовчання тексту як засіб літературного спілкування».
 97. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», 19-21 квітня 2018 р., Ужгородський національний університет. Доповідь «Екзистенційні максими як домінанта художнього стилю Андрія Содомори».
 98. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германської та романської філології», 8-10 червня 2018 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Доповідь «Точка зору як засіб моделювання наративу».
 99. ХXVІІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 25-27 червня 2018 р. Доповідь «Діалог інтенцій як формат репрезентації художнього світу».
 100. Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті), 4-6 жовтня 2018 р. Доповідь «Наративні стратегії сучасної світової прози про дитинство».
 101. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика», 18-19 жовтня 2018 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Дитинство як феномен рецепції та інтерпретації: літературознавчий дискурс».
 102. IV Міжнародна наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 7-8 листопада 2018 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Роман про дитинство» в сучасній світовій літературі: поетика, рецепція, інтерпретація».
 103. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», 6-7 грудня 2018 р., Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. Доповідь «Десять заповідей» Квінтіліана: сучасний освітньо-виховний дискурс».
 104. Звітна конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік, 7 лютого 2019 р. Доповідь «Мовчання тексту як форма репрезентації наративу».
 105. ІІ Міжнародний науковий конгрес Smart Society 2019 V Міжнародної наукової конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів», 11-12 квітня 2019 р., Полонійна академія в м. Ченстохова (Польща). Доповідь «Текст – читач – твір: когнітивно-наратологічна парадигма».
 106. Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ – початку ХХ століть», 16-17 травня 2019 р., Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника, Коломийський навчально-науковий інститут. Доповідь «Поза чи понад? Деякі когнітивні аспекти наративу Василя Стефаника».
 107. Наукова конференція «День науки. Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт. Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури», 21 травня 2019 р., Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Доповідь «Читач у фокусі когнітивної наратології».
 108. ХI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 3‑4 жовтня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Перше прочитання художнього твору: наративно-когнітивна проєкція».
 109. III Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер: скандинавський світ в освіті, науці та культурі України», 7-8 листопада 2019 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Життя vs загадка: інтенційно-рецептивні горизонти прози Юстейна Гордера».
 110. Конференція «Нові тенденції в мовознавстві, літературі та перекладі», 20 листопада 2019 р., Університет імені Яноша Кодолані (Угорщина), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Когнітивні і наратологічні аспекти сучасних літературних студій».
 111. Міжнародна наукова конференція «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст», 2 квітня 2020 р., Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Доповідь «Концепт пам’яті в ціннісній парадигмі Юстейна Гордера».
 112. ХXІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 22-24 червня 2020 р. Доповідь «Когнітивні маркери художнього наративу».
 113. Міжнародна науково-практична конференція «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries», 30-31 жовтня 2020 р., м. Венеція (Італія). Доповідь «Сучасний формат когнітивної наратології: Ad fonts».
 114. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 19-20 листопада 2020 р., м. Полтава. Доповідь «Академічна освіта і викладач: маркери хронотопу «після 12 березня 2020 року».
 115. Всеукраїнський семінар «Психолого-педагогічний і методичний контекст професійної діяльності вчителя (літератури): спроби відповісти на деякі питання», 19 березня 2021 р., платформа «Всеосвіта. Спільнота небайдужих освітян». Доповідь «Поколіннєва парадигматика у викладанні літератури».
 116. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики», 23-24 квітня 2021 р., м. Ченстохова (Польща). Доповідь «Суб’єктивні трансформації художнього наративу: когнітивний аспект».
 117. Міжнародний науковий конгрес «Василь Стефаник і світова культура», 13-14 травня 2021 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Доповідь «Когнітивні маркери малої прози Василя Стефаника: художній наратив «простого тексту».
 118. І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов», 14 травня 2021 р., Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава. Доповідь «Наративно-когнітивні маркери часу в романі Юстейна Гордера «Замок у Піренеях».
 119. ХХXV Щорічна наукова франківська конференція «Жанрова парадигма наукової, публіцистичної та художньої спадщини Івана Франка», 22 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства. Доповідь «Франкове розуміння психологічного роману в призмі когнітивної наратології».
 120. ХIІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 28-29 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Когнітивна наратологія: принципи нової парадигми».
 121. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нові виклики й стратегії викладання зарубіжної літератури в контексті розбудови Нової української школи», 29 жовтня 2021 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Шкільний курс «Зарубіжна література»: метамодерністичне шукання гармонії».
 122. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 25-26 листопада 2021 р., м. Полтава, Полтавський державний медичний університет. Доповідь «Трансформація освітньої парадигми в епоху метамодернізму».
 123. Міжнародна наукова конференція «Питання сучасної філології та креативні методики викладання іноземних мов у європейській системі освіти», 28-29 грудня 2021 р., м. Венеція (Італія). Доповідь «Метамодерністичні концепти в художньому наративі Юстейна Гордера».
 124. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько, 3-4 лютого 2022 р. Доповідь «Метамодерністичні маркери прози Юстейна Гордера».
 125. V Міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 16-17 лютого 2022 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Метамодерністичні концепти у творах зарубіжних письменників для дітей».
 126. ХХХVI Щорічна наукова франківська конференція «Шукай краси, добра шукай!»: естетичні й етичні основи Франкової творчості», 21 жовтня 2022 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства. Доповідь «Психологічні домінанти літературного полілогу в концепції Івана Франка».
 127. Міжнародна наукова конференція «Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал», 3-4 листопада 2022 р., м. Ченстохова (Польща). Доповідь «Трансформації когнітивно-наративних типологій у метамодерністичному контексті».
 128. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Григорій Сковорода в сучасному багатовимірному світі» до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, 16 листопада 2022 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Благо народити й благо навчити»: домінанти літературної освіти в парадигмі метамодернізму».
 129. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 24-25 листопада 2022 р., м. Полтава, Полтавський державний медичний університет. Доповідь «Метамодерний горизонт гуманітарної освіти (коли відповіді чекають своїх питань)».
 130. Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і перспективи вивчення літератури в середній і вищій школах», 15 грудня 2022 р., м. Тернопіль. Доповідь «Парадигматика радості як дискурс і контекст: методологія шкільної літературної освіти в координатах метамодерності».
 131. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік з нагоди 125-ліття кафедри французької філології, 2-3 лютого 2023 р. Доповідь «Рецептивний діалог у метамодерній перспективі (проза Андрія Содомори)».
 132. Наукова академія до 160-ліття від дня народження отця-письменника і педагога Тимотея Бордуляка «Для мене завсігди є і буде найдорожчим рідне слово», 17 лютого 2023 р., Інститут Івана Франка НАН України. Доповідь «Когнітивно-наративні маркери прози Тимотея Бордуляка».
 133. Всеукраїнська наукова конференція «Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики», присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича, 21 березня 2023 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Доповідь «Український канон» новітньої наратології в теоретичних підходах Романа Гром’яка».
 134. Всеукраїнський вебінар «Весняний букет», 31 березня 2023 р., ютуб-платформа «Зарубіжна література». Доповідь «Роби щось, щоб бути щасливим»! (Анна Гавальда «35 кіло надії»)».
 135. Серія вебінарів для вчителів зарубіжної літератури за підручником «Зарубіжна література. 6 клас» за новою модельною програмою «Школа радості» (березень-квітень 2023 р.).
 136. Конференція «Інноваційні аспекти розвитку філологічних наук», 5-6 квітня 2023 р., м. Ченстохова (Польща). Доповідь «Читач в «обіймах метамодерності»: літературознавчий аспект».
 137. Третя Міжнародна наукова конференція «Аргументи сучасної філології: свобода та безпека», 6-7 квітня 2023 р., Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Доповідь «Золоте правило моралі» в освітньому дискурсі метамодерної доби: маркери свободи і безпеки».
 138. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи», 18 квітня 2023 р., Львівський національний університет імені Івана Франка; Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Доповідь «Бачити душею»: культура читання в призмі віддалених форм організації навчання».
 139. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова, мовлення, терапія. Міждисциплінарний підхід», 21-22 квітня 2023 р., Міжнародний інститут інклюзії. Доповідь «Читає покоління «альфа»: сторінка чи екран».
 140. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах», 27 квітня 2023 р., Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Доповідь «Метамодерний горизонт читання в освітній парадигмі перемоги України у Великій визвольній війні».
 141. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Гоголівські читання», 11-12 травня 2023 р., Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. Доповідь «Риторичні питання Миколи Гоголя: відчуття «козацького міфу» сьогодні».
 142. II Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов», 18-19 травня 2023 р., Полтавський державний медичний університет. Доповідь «Наратологічний дискурс у парадигматиці метамодерності».
 143. І Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Дитинство. Література. Культура. Освіта», 5-7 жовтня 2023 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Доповідь «Метамодерна гармонія художнього тексту для читача покоління «альфа».
 144. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 26-27 жовтня 2023 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Доповідь «Метамодерні проєкції художнього наративу Андрія Содомори».

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Співорганізатор Міжнародного наукового семінару «Сучасні методи й методики філологічних досліджень» для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 035 Філологія спільно зі Slavic-Eurasian Research Center Хоккайдо Університету (Японія) та кафедрою світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, 3 грудня 2021 р.
 • Співорганізатор англомовного міжнародного наукового семінару «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій» («Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies») спільно з гуманітарним факультетом Сайтама Університету (Японія) та кафедрою світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка (з 30 листопада 2021 р. по 18 січня 2022 р.).
 • Всеукраїнський вебінар «Дитинство і дитина: штрихи до когнітивного портрету п’ятикласника (вивчення романів «Поліанна» Елеонор Портер і «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена)» з серії вебінарів для вчителів зарубіжної літератури за новою модельною програмою «Школа радості» авторського колективу під керівництвом Ніколенко О. М., 8 лютого 2022 р.
 • Всеукраїнський семінар «Великий скляний ліфт Віллі Вонки, або Вітер змін» (ВЦ «Академія», авторський колектив під керівництвом Ніколенко О. М.), 13 лютого 2022 р.
 • Ініціатор створення Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури при кафедрі світової літератури (наказ Ректора № 0-133 від 21.11.2022 р. про створення Центру; наказ Ректора № 5496 від 8.12.2022 р. про покладення обов’язків керівника Центру).
 • Керівник наукового семінару кафедри світової літератури «Методологічні горизонти сучасного літературознавства».
 • Керівник методологічного семінару «Читати. Досліджувати. Навчати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури.
 • Керівник методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури.
 • Співорганізатор англомовного міжнародного наукового семінару «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій» («Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies») для здобувачів вищої освіти спільно з гуманітарним факультетом Сайтама Університету, Японія  та кафедрою світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка (з 29 грудня 2022 р. по 31 січня 2023 р.).
 • Участь у серії вебінарів «Весняний букет» (презентація підручника «Зарубіжна література. 6 клас. ВЦ Академія»); проведено вебінар за творчістю Анни Гавальди 31 березня 2023 р.
 • Співорганізатор Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи», Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 27 березня – 7 травня 2023 р. В межах Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації прочитано лекцію «Бачити душею»: культура читання в призмі віддалених форм організації навчання» 18 квітня 2023 р.
 • В межах курсу «Метамодерні горизонти читання» організована і проведена спільна пара з Таранік-Ткачук К. В., к.п.н., доц. кафедри української філології Київського національного лінгвістичного університету, гол. спец. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України. Тема заняття «Література у школі: цікаво, складно, важливо… Прийоми вивчення української та зарубіжної літератури в закладі середньої освіти». Учасники: магістри факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (035 Філологія; французька мова та література; іспанська мова та література) і студенти ІІІ курсу педагогічного факультету романо-германської та української філології (014 Середня освіта; українська мови і література, англійська мова, зарубіжна література) Київського національного лінгвістичного університету, 2 травня 2023 р.
 • Участь у міжфакультетському науково-методичному семінарі «Нова українська школа: збереження наступності між початковою та базовою середньою освітою» на базі Навчально-наукової лабораторії Нової української школи факультету педагогічної освіти спільно з Центром забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та за участі Львівського обласного інституту післядипломної освіти, 31 травня 2023 р.
 • Участь у відкритті навчально-наукової лабораторії Нової україн
 • ської школи, факультет педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 05 жовтня 2023 р.
 • Участь у підготовці ОП Магістр (035 Філологія) факультету іноземних мов (квітень-жовтень 2023 р.).

 

ВІДГУКИ НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

На здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

 • Бистрова Олена Олександрівна «Поетика романної прози Федора Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дмитра Чижевського»
 • Бондарук Людмила Василівна «Роль символу в структурі символістського наративу (на матеріалі творів Марселя Пруста і Моріса Метерлінка)»
 • Бурлакова Ірина Вікторівна «Поетика малої прози письменників МУРу (40-і – 60-і роки ХХ століття)»
 • Вишницька Юлія Володимирівна «Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах»
 • Грицак Наталія Русланівна «Теорія і методика навчання жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутніх учителів зарубіжної літератури»
 • Захарчук Ірина Василівна «Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму (еволюція, функції, аберації)»
 • Зуєнко Марина Олексіївна «Міфопоетичні парадигми в англійській бароковій літературі (системно-функціональний та поетикальний аспекти)»
 • Кобзар Олена Іванівна «Драматургічна творчість Фрідріха Геббеля і проблеми трансформації міфологічних парадигм у німецькій драматургії 1840 – 1860-х років»
 • Криворучко Світлана Костянтинівна «Творчість Сімони де Бовуар у контексті літературного екзистенціалізму середини ХХ століття»
 • Кушнірова Тетяна Віталіївна «Типологія та еволюція романних форм у російській літературі першої третини ХХ століття»
 • Павленко Юлія Юхимівна «Письмо про Себе фікційного суб’єкта (на матеріалі французького роману ХVІІІ – початку ХХ століть)»
 • Свириденко Оксана Михайлівна «Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості, поетика»
 • Шестопалова Тетяна Павлівна «Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка»

 

На здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

 • Айзенбарт Любомира Михайлівна «Концепт галицького літературного пограниччя (на матеріалі малої прози Михайла Яцкова, Йозефа Рота, Бруно Шульца)»
 • Антонова Вікторія Федорівна «Жанрові модифікації в поезії Вальтера Скотта і поетів-лейкістів»
 • Банах Лілія Сергіївна «Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип у романах Маро Дука»
 • Бєлінська Ірина Дем’янівна «Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та Федора Тютчева»
 • Бєлявська Марія Юріївна «Поетика та жанрова своєрідність творів Амелі Нотомб»
 • Білоног Юлія Іванівна «Художня парадигма «автор – читач» у романній творчості Мілорада Павича»
 • Боговін Ольга Володимирівна «Трансформація традиційних моделей у драмі «Камінний господар» Лесі Українки»
 • Боднар Олег Ігорович «Художньо-публіцистичні візії тоталітаризму у творчості Михайла Рудницького і Джорджа Орвелла: рецептивно-комунікативний аспект»
 • Георгієвська Валерія Володимирівна «Творчість Крістофера Марло і жанр трагедії в англійській літературі доби Відродження»
 • Гладка Наталія Василівна «Нарцисизм у європейській літературі кінця XIX – початку XX століття»
 • Горенко Ірина Володимирівна «Пам’ять жанру і наративні функції оповідей рабів в афро-американському художньому дискурсі другої половини ХХ століття (на матеріалі романів Ішмаеля Ріда «Політ до Канади» та Едварда Джоунза «Знаний світ»)»
 • Давиденко Іван Олександрович «Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській, українській літературах другої половини ХХ століття»
 • Дерикоз Ольга Борисівна «Сучасні англійські версії short story в контексті феміністичних ідей Анджели Картер, Пенелопи Фітцджеральд, Антонії Баєтт, Доріс Лессінг»
 • Деркач Галина Степанівна «Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському та російському) дискурсах»
 • Дзик Роман Анатолійович «Письменник як інтертекстуальна парадигма (досвід французької рецепції Федора Михайловича Достоєвського)»
 • Доміненко Наталія Вікторівна «Письменницький епістолярій англійських романтиків»
 • Зайцева Катерина Валеріївна «Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози)»
 • Зорницька Ірина Валеріївна «Поетика художнього парадоксу (на матеріалі драматургії другої половини ХХ століття)»
 • Каплюк Катерина Миколаївна «Художній хронотоп історичної романістики Романа Іваничука (на матеріалі романів «Мальви», «Журавлиний крик», «Орда»)»
 • Клічак Галина Василівна «Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустінга»
 • Кобзей Наталія Василівна «Натуралізм у творчості Володимира Винниченка»
 • Коваленко Ксенія Григорівна «Форми нарації в повістях Антона Павловича Чехова: типологія і поетика»
 • Коновалов Сергій Михайлович «Романи Джонатана Коу в контексті англійської сатиричної прози»
 • Кузава Ігор Борисович «Я-автора», авторська позиція в російській прозі останньої третини ХХ століття: історико-літературний аспект»
 • Ларіонова Світлана Геннадіївна «Жанрово-стильові особливості поезії Миколи Клюєва»
 • Лучицька Марина Євгенівна «Наративні моделі великої прози Євгена Гуцала»
 • Нестеренко Юлія Вікторівна «Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації»
 • Нікоряк Наталія Валеріанівна «Жанрова автентичність кіносценарію як специфічної літературної форми (український досвід)»
 • Нісевич Світлана Іванівна «Образ художника в дискурсі української та англійської літератур кінця XIX – початку ХХ століття»
 • Олійник Ірина Дем’янівна «Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга «Just So Stories»: рецепція, інтерпретація, оцінювання»
 • Охотна Олена Олександрівна «Творчість Алеко Константинова: концепти «ідентичності» та «іншості»
 • Пангелова Марія Борисівна «Епістолярій Уласа Самчука: відображення літературного життя та творчої індивідуальності письменника»
 • Панченко Валерій Валерійович «Говорити про стать: гендерні проблеми у творчості Девіда Герберта Лоуренса і Володимира Винниченка»
 • Рущак Ольга Романівна «Типологія роману-проекції в українській та французькій літературі ХХ століття («1313» Наталени Королевої, «Філософський камінь» Маргеріт Юрсенар)»
 • Сокол Мар’яна Олегівна «Прагматичні аспекти паратексту (на матеріалі повісті Івана Франка «Захар Беркут»)»
 • Табакова Ганна Іванівна «Архітектоніка і композиція ліричної прози»
 • Тимінська Ірина Миколаївна «Традиції «нової драми» Генріка Ібсена в норвезькій літературі першої половини ХХ столітті»
 • Тіхоненко Світлана Олегівна «Гротеск у творчості Джонатана Свіфта»
 • Трефяк Наталія Ігорівна «Конструктивні складові індивідуального стилю художньої прози Миколи Вінграновського»
 • Улянченко Ольга Михайлівна «Система персонажів у прозі Михайла Зощенка: типологія, поетика, динаміка»
 • Фісак Ірина Володимирівна «Концепти «світло» і «темрява» у збірках «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород» Миколи Гоголя»

 

ОПОНУВАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ

 • Луцак Світлана Миколаївна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література). Тема: «Художня домінанта: категоріальний статус і поліфункціональна природа (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ століть)». Захист: 15.12.2010 р., Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
 • Сіверська Світлана Федорівна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття». Захист: 19.05.2011 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Остапчук Вікторія Вікторівна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство). Тема: «Наративна стратегія в романах-епопеях Стефана Жеромського «Popioły» і Лева Толстого «Війна и мир»: компаративний аспект». Захист: 15.09.2011 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Салюк Богдана Анатоліївна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Типологія традиційних образів дитини-бешкетника в художніх творах для дітей і про дітей». Захист: 10.11.2011 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Бровко Олена Олександрівна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації». Захист: 16.02.2012 р., Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Волощук Галина Михайлівна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Художнє мислення Уляни Кравченко». Захист: 30.03.2012 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 • Римар Наталія Юріївна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література). Тема: «Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї». Захист: 16.11.2016 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.
 • Качак Тетяна Богданівна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / 03 – гуманітарні науки). Тема: «Художньо-естетична парадигма сучасної української прози для дітей та юнацтва». Захист: 27.02.2019 р., Черкаський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Шевченко Тетяна Миколаївна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / 03 – гуманітарні науки). Тема: «Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття». Захист: 28.09.2020 р., Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
 • Лахманюк Антоніна Миколаївна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / 03 – гуманітарні науки). Тема: «Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцюбинського». Захист: 27.10.2020 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Резніченко Юлія Олегівна (на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія). Тема: «Наративні моделі української повісті 2010-х років». Захист: 12.09.2022 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

 • Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів: Ніколенко О. М., Чередник Л. А., Конєва Т. М., Орлова О. В. Зарубіжна проза XX століття. – К.: ВЦ «Академія» (2010 р.).
 • Навчально-методичний комплекс «Історія зарубіжної літератури (Античність та Середні віки)». Укладачі: Пшеничний Є. В., Маркова М. В. (2010 р.).
 • Концепція середньоосвітнього навчального закладу «Кіноліцей» у структурі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого під орудою Інституту екранних мистецтв. Автор: Борис Савченко, професор кафедри кінорежисури і кінодраматургії, Народний артист України (2011 р.).
 • Збірник «Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва». Упорядники: Гнідець У. М., Трохим Н. Г., Прихода М. В., Качак Т. Б. (2011 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі Інгеборг Бахман (2012 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса (2012 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Тарасюк Я. П. Поетика та проблематика ранніх романів Франсуа Моріака (2012 р.).
 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів зі світової літератури для 5-9 класів. Керівник авторського колективу: Ніколенко О. М. (2012 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Михед О. П. Реаліті-роман і проблема трансформації жанрів у сучасній літературі (2013 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Філоненко С. О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури (2013 р.).
 • Монографія: Салюк Б. А. perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с. (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Методика проведення наукових досліджень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Мова і література (французька, англійська)». Автор: Бистрова О. О., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Міфи народів світу». Автор: Горбачевська І. І., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Новинки зарубіжної літератури». Автор: Дерикоз О. Б., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Література в культурологічному аспекті». Автор: Нікоряк Н. В., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі». Автор: Червінська О. В., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (2013 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Домбровський М. Б. Структура образного світу (на матеріалі елегій Тібулла) (2014 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романній творчості Маргарет Етвуд (2014 р.).
 • Навчальна програма з дисципліни «Дитяча література» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта». Укладач: Куца Л. П., Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2014 р.).
 • Рукопис збірника матеріалів курсантсько-студентського науково-практичного семінару «Професійна комунікація: Мова. Культура. Право». Науковий редактор: Мачинська Н. В. (2014 р.).
 • Рукопис монографії: Кость С. П. Правовий дискурс газет України (2014 р.).
 • Рукопис методичного посібника для студентів-філологів «Методика викладання зарубіжної літератури». Автор: Мартинець А. М., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2014 р.).
 • Діалогічні обертони: збірник наукових праць на пошану пам’яті профе­сора Нонни Копистянської / Редколегія: Нахлік Є. К. та ін. – Львів: ПАІС, 2014. – 320 с. (2014 р.).
 • Нормативна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна література Середніх віків та Відродження» (напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Філологічний факультет). Автор: Папуша І. В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2014 р.).
 • Нормативна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна література ІІ половини XX століття» (напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Філологічний факультет). Автор: Папуша І. В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2014 р.).
 • Зарубіжна література ХVІІ століття. Хрестоматія перекладів текстів українською мовою. Автори-упорядники Мартинець А. М., Девдюк І. В. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2012. – 376 с. (2014 р.).
 • Зарубіжна література ХVІІІ століття. Хрестоматія перекладів текстів українською мовою. Автори-упорядники Мартинець А. М., Девдюк І. В. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2012. – 368 с. (2014 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури: Бандровська О. Т. Модернізм між минулим і майбутнім: технології і тілесність в англійському романі першої половини ХХ століття (2015 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Бондарук Л. В. Символ у багаторівневій структурі тексту: Марсель Пруст, Моріс Метерлінк (2015 р.).
 • Підручник: Криворучко С. К. Література країн західної Європи межі ХХ-ХХІ століть. (2015 р.).
 • Монографія: Дзера О. В. Біблійна інтертекстуальність і переклад (2016 р.).
 • Збірник статей «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі». Редколегія: Козлик І. В. та ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – Вип. І. – 180 с. (2017 р.).
 • Монографія: Волощук Г. М. Художнє мислення Уляни Кравченко (2017 р.).
 • Монографія: Мазоха Г. С. Листи українських письменників ІІ половини ХХ століття як діалог із читачем і часом (2019 р.)
 • Монографія: Кушнірова Т. В. Наративні стратегії в романних формах кінця ХХ – початку ХХІ століть (2020 р.).
 • Монографія: Роздольська І. В. Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління (2020 р.).
 • Рецензія на ОНП 035 Філологія Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

***

Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник – Вид. 2-е, доповнене. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.

Прийде хтось і скаже:
– Можу бути вчителем.
Запитайте:
– Гарчати і кусати вмієте?
Якщо скаже: «Так!» – виженіть, він не наш.
Якщо скаже: «Ні, але можу навчитися!» – виженіть, він не наш.
Якщо скаже: «Так, але можу відучитися!» – беріть на випробовування.
Якщо скаже: «Перепрошую, я помилився адресою!» – доженіть його на вулиці та поверніть. Він наш.
                     Ш. Амонашвілі. «Щоб дарувати дитині іскру знань, учителю слід увібрати море Світла»

Ці слова видатного педагога-гуманіста нашого часу Шалви Амонашвілі стали епіграфом і лейтмотивом другого видання навчально-методичного посібника «Методика викладання світової літератури» (2020).

В посібнику представлені основні аспекти викладання світової літератури в закладах середньої та вищої освіти. Зокрема, проаналізовані методологічні основи і принципи методики викладання світової літератури, основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки, а також визначені провідні напрями творення та розвитку методології «Методики викладання світової літератури» як наукової дисципліни. Значна увага зосереджена на наукових засадах методики викладання літератури: на закономірностях викладання (навчання) літератури, на об’єкті і предметі дослідження методики викладання світової літератури, її головних завданнях, специфічних методах, теоретичних проблемах та основних функціях. Окремими розділами представлені такі проблеми: методи і прийоми вивчення світової літератури, основні етапи сприймання художнього твору та шляхи його аналізу, методичні аспекти вивчення теорії літератури і родо-жанрової своєрідності літературно-художніх явищ, культурологічні й комунікативні аспекти викладання світової літератури. Зроблені акценти на специфіці шкільної літературної освіти та вивчення літератури в закладі вищої освіти, відповідно, окремо розглянуті методичні підходи до викладання світової літератури. Вчителям запропонований огляд основних нормативних документів і практичні поради й рекомендації щодо навчальних та навчально-методичних матеріалів, структурування уроку тощо. Для викладачів літератури поданий аналіз таких аспектів, як суспільно-практичні площини викладацької праці, загальні принципи викладання світової літератури в закладі вищої освіти і напрями структурування методичної складової літературознавчої освіти; показані характерні ознаки методики викладання світової літератури в закладі вищої освіти, акцентовано на проблемах діагностики та контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів із дотриманням рівноваги традиційних і новітніх систем оцінювання.

Перший розділ «Методологічні основи викладання світової літератури» зосереджений на таких питаннях: концептуальні вимоги до успішного викладання світової літератури; методологія як вчення про методи пізнання й перетворення дійсності; необхідність і актуальність визначення методологічної основи методики викладання світової літератури; історія становлення методики світової літератури як теоретичної та прикладної науки; метод як певний спосіб пізнання твору чи спосіб його дослідження; основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки; основні напрями створення методології «Методика викладання світової літератури» як наукової дисципліни; принципи методики викладання світової літератури в середній та вищій школах; методологічні основи навчальної дисципліни «Методика викладання світової літератури».

Основними питаннями другого розділу «Методика викладання світової літератури в науковій парадигмі» стали: методика як галузь педагогічної науки, що досліджує закономірності викладання (навчання) певних дисциплін; об’єкт і предмет дослідження методики викладання світової літератури; головне завдання методики викладання світової літератури; специфічні методи дослідження та теоретичні проблеми викладання світової літератури; основні функцій методики викладання світової літератури.

Третій розділ навчально-методичного посібника «З історії методики викладання світової літератури в Україні» представляє основні етапи формування методичної думки в Україні, ключові здобутки і провідні тенденції її новітнього етапу.

В четвертому розділі «Методи та прийоми вивчення світової літератури» представлені історія становлення й розвитку методів викладання світової літератури, концепція читання як інтелектуально-естетичної співтворчості, базові принципи форматування новітньої методики викладання літератури, основні принципи класифікації методів викладання літератури, метод читання художнього твору (творче читання), евристичний метод, дослідницький метод, репродуктивний метод, з’ясована специфіка визначення стратегії конкретного навчального заняття.

П’ятий розділ «Основні етапи сприймання художнього твору та шляхи його аналізу»  акцентує увагу на таких важливих аспектах методики викладання літератури, як психолого-вікова диференціація етапів вивчення літератури, основні етапи вивчення твору світової літератури, підготовка до сприймання (як етап, що творить мотиваційне поле, забезпечує виникнення цікавості до твору, бажання його прочитати), читання тексту, підготовка до аналізу (як елемент педагогічної діагностики і методичної корекції навчального процесу), шляхи аналізу (зокрема, шлях аналізу літературного твору «услід за автором», пообразний аналіз твору, проблемно-тематичний аналіз та його основні етапи, комбінований аналіз), підсумки вивчення літературного твору, творчі роботи й види письмових творчих робіт.

Шостий розділ посібника – «Теорія літератури: методичні аспекти». В цьому розділі представлений аналіз теорії літератури в історичному дискурсі науки, теоретичних концептів у взаємозв’язку з текстом літературного твору, з дослідженням творчої біографії письменника, з розширенням загальної ерудиції та світогляду, корелювання теоретичних понять із навчальними, розвивальними і виховними завданнями освітнього процесу, теоретичних аспектів літературознавства в навчально-методичній тріаді, комунікативного дискурсу вивчення теорії літератури, а також подана послідовність опрацювання літературознавчого концепту з урахуванням специфіки вивчення теорії літератури в загальноосвітній школі й закладі вищої освіти.

Сьомий розділ «Родо-жанрова специфіка літератури в методичному дискурсі» пропонує розгляд таких проблем: генологічний контекст літературознавства в його навчально-розвивальній перспективі; методичні аспекти дослідження художнього світу і зображального (предметного) начала в літературі; методика вивчення епосу, лірики та драми в середній і вищій школі.

Восьмий розділ «Культурологічні та комунікативні аспекти методики викладання світової літератури» зосереджений на таких питаннях: комунікативна природа літератури як здатність концентрувати, синтезувати, передавати інформацію; вивчення біографії письменника як з’ясування особливостей його творчого становлення, як шлях зближення читача й літературного твору, персоніфікація процесу сприймання тексту; проблеми розвитку мовлення в процесі вивчення світової літератури; психолінгвістична модель породження мовленнєвих актів у методиці викладання світової літератури; основні принципи діяльнісного підходу до навчання, розвитку та виховання особистості в процесі вдосконалення мовленнєвої культури учнів і студентів; принципи формування та вдосконалення мовленнєвої діяльності учнів і студентів.

Дев’ятий розділ посібника – «Особливості шкільної методики викладання світової літератури», він адресується вчителям. Тут представлені літературознавчі, методичні, дидактичні принципи викладання світової літератури в середній школі; інтегративна природа світової літератури; проблема «емоційність – пізнання – виховання» як особливо важлива методична тріада шкільної методики викладання світової літератури; особливості сприймання літературних творів учнями різних вікових груп; показаний безпосередній зв’язок проблем сприймання художнього твору та проблем його аналізу; розглянуті «Державний стандарт базової і повної середньої освіти (в галузі літературної освіти)», навчальна програма, основні вимоги до підручника світової літератури для загальноосвітньої школи, плани різних видів як важливий елемент методичної діяльності вчителя світової літератури. Окрема увага звертається на урок як форму практичної реалізації освітньо-виховних та розвивальних завдань навчального курсу світової літератури, типологію уроку (його основні структурні елементи), а також необхідні складові конспекту уроку.

Десятий розділ навчально-методичного посібника «Специфіка викладання світової літератури у закладі вищої освіти» деталізує окремі аспекти академічного дискурсу методики: суспільно-практичні площини викладацької праці, загальні принципи викладання світової літератури в закладі вищої освіти, напрями структурування і характерні ознаки методичної складової літературознавчої освіти, філософські, історичні, країнознавчі, лінгвістичні аспекти дидактичних підходів до викладання світової літератури в закладі вищої освіти. Акцентовано на типології мотиваційних моделей викладача та студента, на ознаках навчального діалогу в мікросередовищі вищої школи, на основних етапах розвитку творчих здібностей майбутнього викладача світової літератури, класифікації методів навчання в закладі вищої освіти. Окремо представлена проблема діагностики й контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів із позицій пошуку рівноваги традиційних та новітніх систем оцінювання.

Навчально-методичний посібник містить запитання і завдання для повторення, контролю, самоконтролю, короткий термінологічний словник, літературу, додатки, предметний покажчик.

                                                                                     ***

У вересні 2021 року була продовжена угода про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Полтавським національним педагогічним університетом імені Володимира Короленка. Документ підписали ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України професор Володимир Петрович Мельник і в. о. ректора Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка професор Роман Анатолійович Сітарчук.

Зокрема, співпраця кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка полягає в обміні науковою інформацією, навчальними і методичними матеріалами, публікаціями, спеціальними комп’ютерними програмами; в обміні викладачами та здобувачами освіти у вивченні наукового й методичного досвіду, питаннях організації підготовки кадрів, навчання, викладання тощо; у підвищенні кваліфікації, стажуванні науково-педагогічних кадрів. Водночас робота буде зосереджена на апробації і впровадженні результатів наукових досліджень аспірантів та докторантів, на спільній підготовці навчальних посібників, наукових праць, інших видань наукового і методичного характеру, рецензуванні наукової й навчальної літератури, монографій, дисертаційних досліджень. Колеги матимуть можливість публікувати свої наукові дослідження у виданнях Львівського національного університету імені Івана Франка та Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.

Наукова співпраця здійснюватиметься у спільних розробках наукових проблем, а також у галузі теорії і практики викладання, обміні науковою літературою, підручниками та посібниками. Передбачається проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, інших видів наукової й освітньої діяльності, а також публікація наукових, науково-методичних праць у співавторстві.

***

16.05.2024 р. відбулося засідання наукового семінару “Методологічні горизонти сучасного літературознавства”

Наукова співпраця кафедри світової літератури з ЦУЄНС триває

25.04.2024 р. відбулося засідання наукового семінару “Методологічні горизонти сучасного літературознавства”

11.04.2024 р. відбулося засідання методичного семінару “Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати” Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури

Триває Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Література: інтегрований підхід у викладанні»

Зустріч студентів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка з викладачем Університету міста Саппоро (Японія) Шінічіро Сакіхава

Міжнародний грантовий проєкт «Development of Studies of World Literature through Cooperation with Literary Teaching in Ukraine»

План роботи семінару «Сучасні методи й методики філологічних досліджень»

Вийшов друком навчально-методичний посібник “Методика викладання світової літератури” (автор – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

Відбувся Всеукраїнський семінар «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (ЛІТЕРАТУРИ): СПРОБИ ВІДПОВІСТИ НА ДЕЯКІ ПИТАННЯ»

Життя в радості починається зі ШКОЛИ РАДОСТІ

Підручник для 5 класу за модельною навчальною програмою із зарубіжної літератури отримав гриф МОН України

05.02.2022 р. відбувся вебінар за модельною навчальною програмою із зарубіжної літератури (ведуча – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

«ШКОЛА РАДОСТІ»: новий етап у становленні літературної освіти

16-17.02.2022 р. у м. Полтава відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна»

13.02.2022 р. відбувся Всеукраїнський онлайн-семінар ”Великий скляний ліфт Віллі Вонки, або Вітер змін”

“ШКОЛА РАДОСТІ”: назустріч світлові…

Відбувся Всеукраїнський круглий стіл “Шкільний курс зарубіжної літератури: традиції, сучасність, перспективи”

20.10.2022 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Методологічні горизонти сучасного літературознавства»

10.11.2022 р. відбулося чергове засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Методологічні горизонти сучасного літературознавства»

Міжнародний англомовний семінар «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій» («Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies»)

15.12.2022 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах»

Традиція міждисциплінарних досліджень у вітчизняній науці

20.12.2022 р. відбулося чергове засідання українсько-японського наукового семінару за участі професорів і студентів Saitama University, ПНПУ ім. В. Г. Короленка, ЛНУ ім. І. Франка

Наукові здобутки аспірантів кафедри світової літератури

10.01.2023 р. відбулося третє засідання Міжнародного англомовного семінару «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій»

17.01.2023 р. відбулося четверте засідання Міжнародного англомовного семінару «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій»

Засідання методологічного семінару «Читати. Досліджувати. Навчати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури

31.01.2023 р. відбулося фінальне засідання зимового наукового семінару за участі здобувачів вищої освіти Saitama University (Японія), Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Львівського національного університету ім. І. Франка

Апробація та популяризація наукових досліджень аспірантів кафедри світової літератури

Звіт про засідання підсекції світової літератури Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за 2022 рік

21.02.2023 р. відбулося засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури

28.02.2023 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Методологічні горизонти сучасного літературознавства»

Дослідницькі здобутки студентів факультету іноземних мов

Живописна Україна у прозі Шевченка і Гоголя: специфіка візуальних маркерів

Студенти Львівського університету вшановують Тараса Шевченка

Апробація наукових досліджень аспірантів кафедри світової літератури

Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання іноземних мов (секція літературознавства)

Новий підручник із зарубіжної літератури для 6 класу

Науковий семінар кафедри світової літератури «Методологічні горизонти сучасного літературознавства»

Розмова про радість і щасливого підлітка: всеукраїнський вебінар для учителів літератури

11.04.2023 р. відбулося засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури

11.04.2023 р. оголошено результати вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 5 та 6 класів

18.04.2023 р. відбулася заключна лекція за програмою всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи»

Міждисциплінарні наукові дослідження: здобутки, проблеми, перспективи

25.04.2023 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Методологічні горизонти сучасного літературознавства»

Підсумки студентського спілкування про культуру, науку, освіту: Україна – Японія (2023)

Розмова про літературу, подолання травми і відновлення після перемоги України у Великій визвольній війні

Література в школі: цікаво, складно, важливо… Прийоми вивчення української та зарубіжної літератури в закладі середньої освіти

09.05.2023 р. відбулося чергове засідання методологічного семінару кафедри світової літератури «Читати. Досліджувати. Навчати»

Українська літературна класика – в центрі міжнародних літературознавчих досліджень

19.05.2023 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Простір літератури»

Інтеграція української та зарубіжної літератури в сучасній школі

«Червона рута» у «Школі радості»: про важливе в літературній освіті України

«Людина, яка читає», виростає у всесвіті книг

Наступність як запорука успіху в освітньому процесі

09.11.2023 р. відбулося засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати»

Українсько-японська академічна співпраця: розширення горизонтів

Традиційний міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024» розпочав свою роботу

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

Міжнародний зимовий семінар «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies 2023-2024»

З думкою про дітей, які читають, та вчителів, які хочуть навчати з добром і в радості (підручники для 7 класу закладів середньої освіти)

«Найкоротший шлях – іноді найдовший» (Ніл Гейман). Літературна освіта (7 клас)

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Вступ до літературознавства”

Силабус курсу “Вступ до літературознавства”

Навчальна програма курсу “Світова література” (для студентів філологічного факультету)

Силабус курсу “Світова література” (для студентів філологічного факультету)

Навчальна програма курсу “Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури”

Силабус курсу “Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури”

Силабус курсу “Теорія літератури”

Силабус курсу “Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму”

Силабус курсу “Література: від сприймання до інтерпретації”

Література- і-як-чи-або-радість (ДВВ з циклу загальної підготовки)

Розклад