Мацевко-Бекерська Лідія Василівна

Посада: завідувач кафедри світової літератури

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-82

Електронна пошта: lidiya.matsevko-bekerska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Теорія літератури (герменевтика, рецептивна поетика, феноменологія, наратологія), методика викладання літератури в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі.

Курси

Вибрані публікації

 1. Ознаки неореалізму в ранній прозі В. Винниченка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – 1999. – Ч. І. – С.329-335.
 2. Особливості реалізму в літературі початку ХХ ст. (Компаративний огляд оповідань В. Винниченка, І. Буніна, Т. Манна) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 1999. – № 8. – С.40-45.
 3. Скорочуючи шлях від учня до вчителя (З практики особистісно-зорієнтованого навчання) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 1999. – № 9. – С.10-13.
 4. Українська тематика у творчості І. Буніна // Проблеми слов’янознавства. – 2000. – Вип. 51. – С. 128-137.
 5. Жінка у потрактуванні Винниченка // Українська мова та література. – 2000. – Число 14(174). – С. 7.
 6. Засоби характеротворення у малій прозі В.Винниченка // Дивослово. – 2000. – №4. –С.11-14.
 7. Всупереч літературознавчій традиції (Переосмислення ролі та місця жінки в суспільстві у творах Г.Флобера і В.Винниченка) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №2. – С.45-47.
 8. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №12. – С.16-19.
 9. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №11. – С.21-23
 10. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №10. – С.20-23.
 11. Літературна балада (До уроків компаративного аналізу) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №11. – С.23-26.
 12. (Бекерська Л.) Компаративістика? Так! Але не випадкові фрагменти, а як цілісна система аналізу твору // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №11. – С.9-10.
 13. Щоб учні забули про дзвінок на перерву // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2000. – №5. – С.29-32.
 14. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001. – №4. – С.23-25.
 15. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001. – №3. – С.16-18.
 16. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001 – №2. – С.11-14.
 17. Орієнтовне планування уроків зар. літ. 6 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2001. – №1. – С.23-26.
 18. Психологія ката: моральний імператив ( оповідання В.Винниченка «Промінь сонця» та М.Коцюбинського «Persona grata») // Українська мова та література в школі. – 2003. – №1.
 19. Параметри хронотопу в малій прозі В.Винниченка. – Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С.129-140.
 20. Прищеплювати учням розуміння літератури як явища словесного мистецтва. Розмова про мандрівку, яка не має кінця. Вступний урок із зарубіжної літератури у 6 класі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – № 8. – С.14-16.
 21. Урізноманітнювати засоби характеристики художнього образу (з практики вивчення образів головних героїв роману Вальтера Скотта «Айвенго») // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2002. – № 9. – С.26-31.
 22. Чарлз Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі»: у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2002. – № 11 (листопад). – С.12-15.
 23. Романтика подвигу і дружби (Урок-презентація з елементами творчої роботи за історико-авантюрним романом Олександра Дюма «Три мушкетери») – 7 клас // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2003. – №5 (Травень). – С. 22-25.
 24. Осучаснити читацькі вартості школярів (не залишати поза увагою новітні постмодерністські художні твори, а використовувати їх в роботі з естетичного виховання) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2003. – №5 (Травень). – С.61-62.
 25. Урок-суд з елементами компаративного аналізу за повістями М.Твена «Пригоди Тома Сойєра» і В.Короленка «Діти підземелля» (6 клас) // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2005. – №5 (Травень). – С.37.
 26. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології: [монографія] – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.
 27. Параметри хронотопу в малій прозі В. Винниченка // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. ХІІ. – С.129-140.
 28. Психологія ката : моральний імператив (оповідання В. Винниченка «Промінь сонця» та М. Коцюбинського «Persona grata») // Українська мова та література в школі. – 2003. – № 1. – С. 24-26.
 29. Топос дороги: поетика, рецепція (мала проза В. Винниченка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Част. 2: матеріали Міжнародної наукової конференції [«Класична поетика та естетика постмодерної доби: заперечення чи трансформація?»], (Львів, 14–15 травня 2003 р.) / М-во освіти і науки, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Л.: Львів. нац. ун-т імені І. Франка, 2004. – С. 43-49.
 30. «Злиття горизонтів» в інтерпретації малої прози  В. Винниченка // Теорія літератури, компаративістика, україністика: [збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / упорядники М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша, О. Лабащук, Я. Гринчишин, С. Ткачов. –  Studia metodologica. – Вип. 19]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 201-207. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Studia_methodologica/N19.pdf
 31. Солярні мотиви у малій прозі Володимира Винниченка // Мандрівець. – 2007. – № 4. – С. 48-53.
 32. Трансформація одного мотиву (оповідання В.Винниченка) // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 124-134. – Режим доступу: rbis.npu.edu.ua/…/cgiirbisexe?
 33. Дискурс читача як складова наративної структури літературного твору: перше прочитання тексту // Studia metodologica. – Вип. 21. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 27-34. – Режим доступу: dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/…/1/Matsevko.pdf
 34. Новітній формат історії української літератури: Рецензія (Ткачук М. П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: ТНПУ, Медобори, 2007. – 474 с.) // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С.93-94.
 35. Методичні рекомендації до спецкурсу «Мікропоетика стилю: методика компаративного вивчення» // Studia metodologica. – Вип. 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 20 с.
 36. Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2007. – Вип. 119. – С. 173-180.
 37. До питання про суть автора в літературі // Всесвітня література в середніх загальноосвітніх закладах України. – 2008. – № 2. – С. 57-60.
 38. Дискурс читача у наративній структурі літературного твору: рецепція та інтерпретація в естетичному  діалозі // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 23. – С. 290-306.
 39. Наративний формат української літератури початку ХХ століття // Studia metodologica. – Вип. 23. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 86-90.
 40. Точка зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 73-78.
 41. Функція точки зору у текстових варіантах гомодієгетичного наратора (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 53-59. – Режим доступу:  http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=9162&page=4
 42. Повторюваність і модальність як важливі аспекти стилістичної еквівалентності // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Вип. ХVІІІ / Ред. кол. Я. О. Поліщук та ін. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 12-22.
 43. Інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Українська мова та література в школі. – 2008. – № 9. – С. 104-111.
 44. Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 47-51.
 45. Наратор у літературно-художньому дискурсі: між текстом і твором // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. Вип. ХVІІ. – Бердянськ: Берд. держ. пед. ун-т, 2008. – С. 477-488.
 46. Комунікація у наративній структурі літературного твору: читацькі стратегії в дискурсі діалогу // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 76. – С. 161-171.
 47. Наративна конфігурація точки зору (українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 213-230. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=9162&page=4
 48. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ століть // Дивослово. – 2008. – № . 12. – С. 37-42.
 49. Наратологічні аспекти нового прочитання літературної класики // Studia metodologica. – Вип. 24: матеріали Всеукраїнської наукової конференції [«Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» / Упорядник І. В. Папуша], (Тернопіль, 10–11 квітня 2008 р.) / М-во освіти і науки, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С.  205-211.
 50. Категорія точки зору в позиціонуванні гетеродієгетичного наратора // Studia methodologica. – Випуск 26. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 133-136. – Режим доступу: academia.edu/2450918/Studia_methodologica_26
 51. Своєрідність наративної конфігурації дитячої літератури (на матеріалі української малої прози на порубіжжі ХІХ – ХХ ст.) // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс: Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» (Львів, 8-10.05.2008). – С.134-142.
 52. Голос і точка зору в просторі дитячого тексту // Українська мова та література в школі. – 2009. – № 2. – С. 89-99. – Режим доступу: http://library21.ru/ru/ru
 53. Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Слово і Час. – 2009. – № 2. – С. 67-74. – Режим доступу: http://1576.ua/uploads/files/4932/slovo_i_chas_2009_02_578_lyutiy.pdf
 54. Концепт читання як умова організації наративу в дитячій літературі // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство. Вип. ХХ.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (Бердянськ, 15–16 вересня 2008 р.) / НАН України, М-во освіти і науки, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т філології Бердянського державного педагогічного університету. – Донецьк: Т-во Юго-Восток ЛТД, 2009. – С. 298-307. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/16541/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=54&type=title
 55. Наративна проекція портрета у малій прозі Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – Вип. 44. Ч.2. – С.210-219.
 56. Часова перспектива викладу як один із параметрів форматування української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі творів М.Коцюбинського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Вип. 22. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С.129-137.
 57. Наративна проекція концепту «герой» // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2009. – Вип. 78. – С.278-292. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/18496/32-Matsevsko-Bekerska.pdf?sequence=1
 58. Мистецький пошук в відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / За ред. д.ф.н. Поплавської Н.М. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – С.29-35. – Режим доступу: сatalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=380655
 59. Горизонти інтерактивного навчання у контексті ідей Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 53. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. – С.106-110. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_53/issue_53.pdf
 60. Самоідентифікація та самовизначення української освіти у європейському освітньому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 468. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.168–176.
 61. Наратор як втілення інтерсуб’єктивності у матерії художнього тексту // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – C.257–269.
 62. Своєрідність наративної конфігурації дитячої літератури (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть) // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс: Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» (Львів, 8-9 травня 2008 р.). – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2009. – С. 124-142.
 63. Класика українського письменства: нове прочитання (рецензія: Ткачук М.П. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси: Монографія – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 216 с.) // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 336-340.
 64. Підготовка вчителя та викладача світової літератури: принципи методологічної парадигми // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск 1. – С.78-84.
 65. Наратив як форма антропологізації літературного твору // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Вип. 83. – С.199-211. – Режим доступу: rbisnbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 66. Наративна модальність як спосіб регулювання художньої інформації // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 18. – 2010. – С.31-39.
 67. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 23-40. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
 68. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях» // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 31. – С. 385-– Режим доступу:  irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe
 69. Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури // МОВА І КУЛЬТУРА (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. Х (146). – С.74-80. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 70. Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства // Актуальні проблеми слов’янської філології : Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч.1. – С. 10-18.
 71. Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект // Література. Діти. Час.: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С.17-25.
 72. Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Випуск 4.8. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 140 с. (Серія «Філологічні науки»). – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/14.4.8.pdf
 73. Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Випуск 18. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 52-59. – Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/visnyk/Visnyk_18/articles/6Matsevko.pdf
 74. Наратив містичного у прозі Марка Леві // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – Вип. 84. – С.46-54.
 75. «Коли тихо дощить на місто»: комунікативні аспекти міського тексту (збірка А.Содомори «Сльози речей») // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – № 24 (235). – 2011. – Частина І. – С.196-203.
 76. Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації // Євронаука: збірник наукових праць молодих учених України. – Вип. 8 / гол. ред. В.О.Доровський; відп. ред.. Т.М.Макарова; МОН України; КФ ЄУ; КДПУ; в 2-х ч. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – Ч. 2. – с.53-64.
 77. Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу // МОВА У КУЛЬТУРА (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. ІV (150). – С.439-447. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 78. Формування мотиваційного контексту в підготовці викладача світової літератури (тези) // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України, 25–26 жовтня 2011 р. – Львів: Науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – С.18-
 79. Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 158. Вип. 170. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – С. 42-46.
 80. Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. VІІ. – Ч.1. – С.168-180.
 81. Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / Відп. ред. В.Г.Матвіїшин. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – Випуск ІІ. – С.91-101. – Режим доступу: lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/SyltChut-2.pdf
 82. Рецептивний дискурс малої прози: наративна конфігурація інтермедіальності // Питання літературознавства: Науковий збірник /гол. ред. О.В.Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 85. – С.228-242. – Режим доступу: irbisnbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 83. Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій // Літературний процес: методологія, імена, традиції: зб. наук. праць (філологічні науки); / редкол.: Бондарєва О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С.111-116.
 84. Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення в малій прозі //  Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – Ч.1. – С.235-247.
 85. Концепт пам’яті у дискурсі прозового наративу Юстейна Ґордера //  Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. – Ч.1. – С.296-306.
 86. Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Вип. 34–35. – С. 96-103.
 87. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – – Вип. 20. – Ч.1. – С. 251-259. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1519
 88. Ментор словесного мистецтва чи «чарівне дзеркало»? Герменевтичний дискурс дитячої літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С.10-15. нема
 89. Методологічний дискурс викладання світової літератури: траєкторія чи лабіринт? // Зарубіжні письменники і Україна: збірник наукових праць. – Полтава, ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – С.33-42.
 90. Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві «Усе, що не було сказано» // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 193. Вип. 181. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 64-68. – Режим доступу: irbisnbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 91. Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс // Діалог і далогічність в українській літературі ХІХ-ХІ ст. Монографія. / За заг. ред. проф. Малютіної Н.П. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2013. – 288 с. – С.26-41.
 92. Лекція в академічному викладанні літературознавчих дисциплін: проблеми та перспективи // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? / Матеріали Всеукраїнської наукової  конференції, 5-6 квітня 2013 р., м. Київ / МОН України, Київський ун-т імені Б.Грінченка; за заг. ред. О.Є.Бондарєвої [редкол.: О.Є.Бондарєва, І.Р.Буніятова, М.С.Васьків, О.В.Єременко, О.В.Кудряшова, В.І.Кузьменко, Я.О.Поліщук]. – К.: Київський ун-т імені Б.Грінченка, 2013. – С. 122-130.
 93. Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М.Коцюбинського) // МОВА І КУЛЬТУРА (науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VІ (160). – С.306-315. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 94. Особистість педагога у новочасній парадигмі освітнього поступу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі та результати освітніх реформ: україно-польський діалог», 15–16 травня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, С.О.Сисоєва, Т.Левовицький, Е.Хофман]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 20-29.
 95. Аспекти інтеркультурності в новітньому літературознавчому дискурсі // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В.А.Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. VІІІ. – Ч.1. – С.158-170.
 96. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (1) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2012. – С. 306-317. – Режим доступу: ecobio.nau.edu.ua/index.php/go/article/download/…/9491
 97. Наратологічні обрії сучасного літературознавства // Spheres of Culture. – Volume ІІІ. – Lublin, Poland, 2012. – С. 23-37. – Режим доступу: http://road.issn.org/issn/2353-7841-spheres-of-culture
 98. Рецепція як концепт форматування естетичного діалогу // Ювілейний збірник на пошану Р.С.Помірка // Пристрасть науки / упоряд.: М. Латик, Г. Матіїв. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 81-91.
 99. Художнє двосвіття прози Марка Леві: від приватної драми до універсальної інтерпретації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – № 12 (271), червень, 2013. – С. 78-88. – Режим доступу: dspace.ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/2701/1/8.pdf
 100. Наративна послідовність як засіб організації художнього викладу // Не йти вперед – це йти назад: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, д-ра філол. наук, професора. – Львів: ПАІС, 2013. – С. 184-194.
 101. Світова література. 5 клас. Робочий зошит (у співавторстві: О. М. Ніколенко, Р. А. Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-99). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві).
 102. Світова література. 5 клас. Зошит для контрольного оцінювання (у співавторстві : О. М. Ніколенко, Р. А. Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 01.03.2013 р. № 1/12-Г-98). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві).
 103. Світова література. 5 клас. Книга для вчителя (у співавторстві : О. М. Ніколенко, Л. В. Мацевко-Бекерська, О. В. Орлова) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 16.07.2013 р. № 14.1/12-Г-331). – К.: Грамота, 2013 (у співавторстві).
 104. Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури: Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 77-95.
 105. Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці» // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.217. Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 56-60. – Режим доступу: litstudies.chdu.edu.ua/article/view/73592
 106. Мотивационный контекст преподавания литературы в условиях постглобализированного общества // Актуальные проблемы филологии: Международный научный ежегодник (10 июля 2013 г.) – Вып. 7. – Барнаул; Рубцовск: Изд-во Алт. Ун-та, 2013. – С. 84-93.
 107. Діалог культур у фаховій підготовці педагога // Kulture – Changes – Education. – Rzeszow, 2013. – Volume – S. 150-169 (у співавторстві). – Режим доступу: http://road.issn.org/issn/2353-7841-spheres-of-culture
 108. Реформа сучасної літературної освіти: в пошуках нових горизонтів // Всесвітня література в школах України. – 2013. – № 6 (391). – С. 9–14.
 109. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 176-187. – Режим доступу: ecobio.nau.edu.ua/index.php/go/article/download/…/9491
 110. Домінанта інтенційності в рецептивній парадигмі художнього тексту // Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови / Матеріали V щорічної Міжнародної наукової конференції, 4-5 квітня 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту викон. орг. Київс. міськ. ради (КМДА), Київський ун-т імені Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарєва, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова, С.О.Євтушенко та ін. – К.: Київський ун-т імені Б.Грінченка, 2014. – С. 185-195.
 111. «Феномен Юаси» і сучасна літературна освіта // Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М.В.Теплінського та доктора філологічних наук, професора В.Г.Матвіїшина). Збірник статей / Редкол.: І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – Випуск ІІІ. – С.289-299. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2014_3_37
 112. Інтерпретація як спосіб пізнати сенс літературного твору // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. 2013-2014. Вип. 40-41. – С. 11-15. – Режим доступу: pu.if.ua/depart/Vis_fil_journal/…/file/Visnyk_Philology_2013-2014_40-41.pdf
 113. Ab ovo : до генези теоретичного осмислення новітньої методичної думки у викладанні світової літератури: Рецензія на видання : Султанов Юрій. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці / Юрій Султанов / редкол.: І.В.Козлик (голова), А.М.Мартинець (відпов. секретар) та ін. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2013. – 324 с. // Всесвітня література в школах України. – №6. – Червень, 2014. – С. 37-42.
 114. Світова література. 6 клас. Робочий зошит. (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-723). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві).
 115. Світова література. 6 клас. Зошит для контрольного оцінювання (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Р.А.Бекерська) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОНМС України, лист ІІТЗО від 21.05.2014 р. № 14.1/12-Г-722). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві).
 116. Світова література. 6 клас. Книга для вчителя (у співавторстві: О.М.Ніколенко, Л.В.Мацевко-Бекерська, О.В.Орлова) / Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією зі світової літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 10.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1144). – К.: Грамота, 2014 (у співавторстві).
 117. Своєрідність детективного наративу в прозі Марека Краєвського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип. 30. – С. 181-196. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/bitstream/
 118. Наративні аспекти малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції і сучасність = Ukrainian Philologie: Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 634 с. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип.14; ч. 1). – С. 131-140.
 119. Текстові варіанти наративної повторюваності в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // «З роду нашого красного…»: перша професорка Волині: зб. наук. праць на пошану проф. Л. К. Оляндер / упоряд.: М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. – Луцьк.: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 575-585.
 120. Рецептивний потенціал наратора в літературному творі // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, ред..-кол.: Л.В.Грицик (голова) [та ін.]. – К, 2014. – С.176-187.
 121. Казкові наративи у прозі Марка Леві // “У тридев’ятому царстві ”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С.Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С.95-97. – Режим доступу: http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ifsk/mk-ifsk-1.pdf
 122. Елітність чи елітарність: методичні аспекти плекання сучасного читача // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філол. науки) / К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; редкол.: О.Є.Бондарєва, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. – С. 169-173. – Режим доступу:  itp.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/9
 123. Концепт любові як домінанта форматування точки зору в романі Ю.Ґордера «Помаранчева дівчинка» // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч.3. – С.68-79. – Режим доступу:  bdpu.org/sites/bdpu.org/files/konferencii/1/мацевко.doc
 124. Рецептивний горизонт прозового наративу в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, С.В.Новоселецька. – Острог:  Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015 р. – С. 197-200. – Режим доступу:  http://eprints.oa.edu.ua/4211/1/76.pdf
 125. Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі // Мова і культура (Науковий збірник). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. V (173). – С.192-198. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/attachments/article/24/173.pdf
 126. Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21–22 травня 2015 р.): збірник тез / упорядники: І.Я.Глазкова, В.В.Богдан, О.О.Каліберда. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.103-106. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe
 127. Інтерпретаційні лакуни як виклик для сучасної літератури // Spheres of Culture. – Volume ХІІ. – Lublin, Poland, 2015. – С.25-35. – Режим доступу: http://road.issn.org/issn/2353-7841-spheres-of-culture
 128. … ТВОРЧИНЯ. Рецензія на монографію «Жаркова Р.Є. сТИхіЯ жіночого письма: самопрезентація в українській модерністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко). – Львів: Норма, 2015. – 208 с.» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 352-357. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/TopicDescription?topic_id=9162&page=4
 129. Лекція як методична константа у викладанні світової літератури // Султанівські читання: [збірник статей] / редкол. : І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2016. – Вип. V. – С.259-267. – Режим доступу: sultanivskichytannia.if.ua/…5/MatsevkoBekerska5el.pdf
 130. Систематична модель планів точки зору в малій прозі Леся Мартовича // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т.ІІІ (178). – С.66-73. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 131. Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 33. – К. : Університет «Україна», 2016. – С.233-244. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe
 132. Концептуалізація точки зору в прозовому наративі Марка Леві // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – 2016. – Вип. 24. Ч.1. – С.180-188.
 133. Складні лабіринти буттєвості в романі Марка Леві «Усе, що не було сказано» // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. д.ф.н. М.П.Ткачука – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – Вип. 14. – С.217-223. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbisexe
 134. Мацевко-Бекерська Л.В. Наративні межі художнього дискурсу в прозі М.Леві / Л. Мацевко-Бекерська // Тези Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Горизонт очікування» (8–9 квітня 2016 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). – Харків, 2016. – С. 40-41.
 1. Пригода як наративний центр у романах Марка Леві // Тези Міжнародної наукової конференції «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа»: [зб. наук. матеріалів конференції] (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.) / [гол ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.107-108.
 2. Світова література як простір (не)(про)(до)читання в методичному дискурсі сучасної школи // Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час».  –  Вип.  VI  :  Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку» (11  жовтня  2016  року).  –  Старобільськ  :  Вид-во ДЗ  «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2016. – С. 88-93. – Режим доступу:  com.ua/fileadmin/…/Visnyk_2016_vyp6_15.pdf
 3. Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози М. Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ ст. // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т.ІV (179). – С.192-200. – Режим доступу: http://www.burago.com.ua/index.php/ru/konferentsiya
 4. Рецептивні константи прози Юстейна Ґордера // Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 22. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка. – С. 24-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_22_4
 5. Пригода як наративний центр у творах Марка Леві// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. д-ра ф.н., проф. Ткачука М.П. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 45. – С. 238-254. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_45_22
 6. Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Випуск 76. – Харків, 2017. – С.235-240. – Режим доступу: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Visnyk_76_2017.pdf
 7. Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т.І (186). – С.54–60.
 8. Мовчання тексту як засіб літературного спілкування // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції (6–7 квітня 2018 р.). – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018. – С.83–84.
 9. Точка зору як засіб моделювання наративу // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал / [редкол. : І.П.Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 8. – С. 209–213.
 10. Екзистенційні максими як домінанта художнього стилю Андрія Содомори // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород: Видавництво Ужгородського університету, 2018. – С. 203–207.
 11. Рецептивні константи прози Юстейна Ґордера // Docendo discimus : ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича : збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.280–292.
 12. Діалог інтенцій як формат репрезентації художнього світу // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 21. – Т.ІІ (191). – С.294–302.
 13. Дитяча література: віднаходження координат (Рецензія на навчальний посібник «О.Бобир, Т.Михед Студії з історії англійської дитячої літератури. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – 264 с.») // Всесвітня література в школах України. – 2018. – №7. – С.36–40.
 14. Matsevko-Bekerska, L. (2019). The text – the reader – the literary writing: a cognitive and narratological paradigm. Scientific Journal of Polonia University, 34(3), 36-46. https://doi.org/10.23856/3404
 15. Читач у фокусі когнітивної наратології / Лідія Мацевко-Бекерська // «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт». Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : Тези доповідей круглого столу, присвяченого Дню науки, 21 травня 2019 р., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С.29.
 16. У співавторстві: «Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Сакович Л.С., Ніколенко К.С., Борисова Є.Л., Мігалі А.І., Туряниця В.Г., Сластьон С.Е.) – надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 17. У співавторстві: «Антологія. Казка в шкільному курсі літератури» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Сакович Л.С., Ніколенко К.С., Борисова Є.Л., Мігалі А.І., Туряниця В.Г., Сластьон С.Е.) – надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 18. У співавторстві: «Сучасна художня література» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О.М., Мацевко-Бекерська Л.В., Сакович Л.С., Ніколенко К.С., Борисова Є.Л., Мігалі А.І., Туряниця В.Г., Сластьон С.Е.) – надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.
 19. Narrator in the artistic world: the cognitive projections // : Vectors of the development of philological sciences at the modern stage : collective monograph / N. I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, M. Yu. Ivanchenko, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P.134-156. doi.org/10.36059/978-966-397-124-7/134-156
 20. The reader’s discourse in the cognitive and narrative structure of a literary writing: reception and interpretation in the aesthetic dialogue // Traditions and innovations in teaching philological disciplines : collective monograph /I. Andreichuk, O. A. Babelyuk, V. D. Bialyk, L. I. Bieliekhova, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P.201-216. doi.org/10.36059/978-966-397-131-5/201-216
 21. Love as a cognitive dominant in formatting the point of view in The Orange Girl by Jostein Gaarder // Efficiency level and the necessity of influence of philological sciences on the development of language and literature : collective monograph/ D. Bialyk, L. I. Didukh, M. Yu. Ivanchenko, V. P. Kazarin, etc. – Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. – P.109 –122. doi.org/10.36059/978-966-397-170-4/190-122
 22. Поза чи понад? Деякі когнітивні аспекти наративу Василя Стефаника // Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ-ХХ століть: колективна монографія / упорядкування та наукове редагування: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. – Івано-Франківськ : ВГЦ «Просвіта», 2020. – С. 176-191.
 23. Matsevko-Bekerska, L. (2020). Literary education: new horizons in the University’s competition for elitism and eliteness // Scientific Journal of Polonia University. – 38(1). Vol. 1 – Р. 80-85. DOI: https://doi.org/10.23856/3810
 24. Мацевко-Бекерська Л. В. Когнітивні маркери художнього наративу / Лідія Мацевко-Бекерська // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 22. – Т.VІІ (202). – С. 148-156.
 25. Мацевко-Бекерська Л. В. Концепт пам”яті в ціннісній парадигмі Юстейна Ґордера // “Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст”: Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – С. 59–60.
 26. КОЛИ «ПАМ’ЯТАТИ» І «ЗНАТИ» ОЗНАЧАЄ: «БУТИ» : Рецензія на монографію «Роздольська Ірина. Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020» // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 32. Том 2. – С. 249-251.
 27. Академічна освіта і викладач: Маркери хронотопу «після 12 березня 2020 року» // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 19-20 листопада 2020 р.). – Полтава : Вид-во “Астрая”, 2020. – С. 271-276.
 28. Сучасний формат когнітивної наратології: Ad fontes / Л. В. Мацевко-Бекерська // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» (30–31 жовтня 2020 р., м. Венеція, Італія). – Венеція, 2020. – С. 166-169. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-90-7-46
 29. Conversation Analysis Tool as an Effective Means for Teaching the University Courses of English and World Literature (Roksoliana Kokhan, Lidiia Matsevko-Bekerska, Yuliia Lysanets) // Arab World English Journal (AWEJ) Volume 11. Number4 December 2020. Pp. 307-318. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no4.20 (ESCIWeb of Science by Thomson Reuters)
 30. M. BULGAKOV AND XXth CENTURY LYTERARY PROCESS Aleksieieva N. M. «The Master and Margarita» by M. Bulgakov in the Literary Context of the XXth Century (Artistic Synthesis. Narrative Strategies. Mythopoetics): monograph. Kharkiv, 2019. 380 p. (рецензія на монографію) DOI: 10.21272/Ftrk.2020.12(2)-18
 31. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Вид. 2-е, доповнене / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.
 32. Наративно-когнітивні маркери часу в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях» //
  Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
  International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava :
  Astraya, 2021. – Р. 143-147.
 33. Мацевко-Бекерська Л. В. Суб’єктивні трансформації художнього наративу:
  когнітивний аспект // International scientific and practical conference «Philological
  sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges»
  : conference proceedings, April 23-24, 2021. – Vol. 1. – Czestochowa : «Baltija
  Publishing», 2021. – P. 289-293.
 34. Когнітивні маркери малої прози Василя Стефаника: художній наратив «простого
  тексту» // Міжнародний науковий конгрес “Василь Стефаник і світова культура”, 13-
  14 травня 2021 року, Прикарпатський національний університет імені Василя
  Стефаника.
 35. The Interaction of Possible Worlds through the Prism of Cognitive Narratology // Arab
  World English Journal (AWEJ) Volume 12. Number 2. June 2021 Pp. 364-376 DOI:
  https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no2.25 ( ESCI Web of Science  by Thomson Reuters).
 36. Мацевко-Бекерська Л. В. Когнітивна наратологія: принципи нової парадигми // Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ ст.: матеріали ХІІ Міжнародних Чичерінських читань (Львів, 28-29 жовтня 2021 року) / упоряд.: Л. В. Мацевко-Бекерська, І. А. Сенчук; вступ Л. В. Мацевко-Бекерської. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. –  С. 138-141.
 37. Мацевко-Бекерська Л. В. Метамодерністичні маркери прози Юстейна Ґордера // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 р.). – Львів: ПАЇС, 2022. – С. 185-187.
 38. Мацевко-Бекерська Л. В. Маркери наративно-когнітивної моделі в метамодерністичному пошуку смислу (Джонатан Сафран Фоер “Страшенно голосно і неймовірно близько”) (розділ монографії у співавт., Кохан Р. А.) // Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: Scientific monograph. Volume 2. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 750 p. P. 435-465. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-196-1-38
 39. Matsevko-Bekerska, L. (2022). Narrative Aspects of the Novels by Lucy Maud Montgomery and Eleanor Porter (Matsevko-Bekerska L., Nikolenko О., Kokhan R., Nikolenko К.) // AWEJ for Translation & Literary Studies, Volume 6, Number 1.  February 2022. Pp. 53-66. (ESCI Web of Science  by Thomson Reuters). DOI: http://dx.doi.org/10.24093/awejtls/vol6no1.5
 40. Matsevko-Bekerska, L. (2022). The cognitive chain as a labyrinth of memory: narrative solutions in the prose by Jostein Gaarder // Annals of “Dimitrie Cantemir” Christian University linguistics, literature and methodology of teaching. Vol. XX No. 2/202. Pр. 59-70.
 41. Мацевко-Бекерська Л. В. Дитинство і дитина: штрихи до когнітивного портрету
  п’ятикласника (вивчення романів «Полліанна» Е. Портер і «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена) // “Зарубіжна література в школах України”, 2022. – № 5-6 (травень-червень). – С. 19-34.

Наукова біографія

Літературознавець, філолог, викладач.

1993 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Російська мова та література”, 1994 р. – Інститут післядипломної освіти  Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Українська мова та література”.

1990-2000 рр. – вчитель зарубіжної літератури СШ № 85 (нині – НВК-гімназія імені Василя Симоненка) м. Львова.

1993-1998 рр. –  пошукувач кафедри російської літератури Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2000 р. – викладач кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства, кафедри педагогіки, Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006-2009 рр. – навчалася в докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

2000 р.  – захистила кандидатську дисертацію  “Мала проза В. Винниченка та І. Буніна: еволюція психологізму” (за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури).

2001 р. – здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (теорія літератури).

З 2008 р. – доцент кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. І. Франка, з 2010 р. – завідувач кафедри світової літератури.

Наукові зацікавлення: історія літератури, теорія літератури (жанрологія, наратологія, рецептивна естетика, герменевтика), психолого-педагогічні аспекти викладання світової літератури, нейролінгвістика в літературознавчому та методичному дискурсі.

2009 р. – захистила докторську дисертацію “Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть)” (за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська література), того ж року здобула науковий ступінь доктора філологічних наук (теорія літератури, українська література).

З 2016 р. – професор кафедри світової літератури.

Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” зі світової літератури (2011 р.; 2013 р.; 2015 р.; 2019 р.). Член робочої групи МОН України з підготовки навчальних програм курсу “Зарубіжна література” (2012-2016). Співавтор навчально-методичних видань, посібників, хрестоматій для вивчення «Зарубіжної літератури в закладах середньої освіти (видавництво «Грамота», керівник авторського колективу – проф. Ніколенко О.М.).

Голова експертної комісії І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України) (2012).

Член спеціалізованої вченої ради  Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Член спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2015-2016).

Член редколегій наукових журналів: “Всесвітня література у сучасній школі”; “Іноземна філологія. Український науковий збірник”, “Львівський філологічний часопис” (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності), “Літературознавчі студії” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), “Рідне слово в етнокультурному вимірі” (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), “Зарубіжна література в школах України”.

Співавтор модельних програм (надано гриф МОН України):
1. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. Модельна навчальна програма для 5-6 класів закладів середньої освіти з українською мовою навчання. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-6-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf
2. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. Модельна навчальна програма для 5-9 класів закладів середньої освіти з українською мовою навчання. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Zar.lit.5-9-kl/Zar.lit.5-9-kl.Nikolenko.ta.in.14.07.pdf

 

Автор книг:

1. Українська  мала проза  кінця  ХІХ – початку  ХХ століть у дзеркалі наратології (монографія). – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с.

2. Методика викладання світової літератури (навчально-методичний посібник). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

3. Розділ “Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс” у монографії “Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ-XХІ ст.” (за заг. ред. проф. Малютіної Н. П. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013. – 288 с. – С. 26-41).

4. Методика викладання світової літератури: навчально-методичний посібник. – Вид. 2-е, доповнене / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.

5. Автор атестованих електронних курсів «Вступ до літературознавства», «Актуальні
проблеми викладання літератури» (MOODLE).

6. “Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури” посібник серії “Шкільна бібліотека” для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.) – надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.

7. “Антологія. Казка в шкільному курсі літератури” посібник серії “Шкільна бібліотека” для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.) – надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.

8. “Сучасна художня література” посібник серії “Шкільна бібліотека” для 5–6 класів закладів середньої освіти (упор. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Сакович Л. С., Ніколенко К. С., Борисова Є. Л., Мігалі А. І., Туряниця В. Г., Сластьон С. Е.) – надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ № 1178 від 04 вересня 2019 р.

9. Зарубіжна література: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / Ольга Ніколенко, Лідія Мацевко-Бекерська, Наталія Рудніцька та ін. Київ. ВЦ “Академія”, 2022. 272 с.: іл.

 

Автор понад 170 наукових публікацій з теорії та історії літератури, поетики дитячої літератури, з методики викладання світової літератури у вищій школі та закладах середньої освіти.

Різне

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний і методичний аспекти». – Черкаський державний університет імені Б. Хмельницького, 24-25 вересня 1998 р. (Проблемне викладання зарубіжної літератури в контексті індивідуально-творчого розвитку учнів у національній українській школі).
 2. Заочний «круглий стіл» редакції часопису «Всесвітня література»: методика викладання зарубіжної літератури. – 1999. – № 11. – С. 2-3.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України», Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 25-26 жовтня 2001 р.
 4. Всеукраїнська конференція ЛОІППО, жовтень 2002 р. (Особистісний вимір гуманітарної освіти).
 5. Франківська конференція 2002 р., ЛНУ ім. І. Франка (Франкове прочитання Винниченка: початок літературного винниченкознавства).
 6. Педагогічні читання. ЛНУ ім. І. Франка, Педагогічний коледж, 6 лютого 2003 р. (Онтологічний дискурс дитячої літератури (Особливості курсу «Дитяча література та практикум виразного читання» в системі підготовки вчителя початкової школи).
 7. Міжнародна науково-методична конференція «Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти», НПУ імені М.Драгоманова, 1-2 квітня 2004 р., м. Київ (Інтерактивні технології в системі фахової підготовки вчителя початкової школи).
 8. Звітна конференція кафедри педагогіки ЛНУ імені Івана Франка, 2004 р. (Освіта як плекання).
 9. Педагогічні читання. ЛНУ ім. І.Франка, Педагогічний коледж, 6 лютого 2004 р. («Сто порад учителеві» В. О. Сухомлинського у контексті розвитку інтерактивних технологій).
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманізм та освіта», Вінницький національний технічний університет, 21-23 вересня 2004 р. (Самість української освіти).
 11. Міжнародна науково-методична конференція «Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти», НПУ імені М. Драгоманова, 1-2 квітня 2004 р., м. Київ (Інтерактивні технології в системі фахової підготовки вчителя початкової школи).
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах впровадження інноваційних освітніх технологій», 16–17 грудня 2004 р., м. Суми (Самостійна науково-пошукова діяльність студентів як чинник фахової компетентності).
 13. Міжнародна науково-практична конференція «К. Д. Ушинський і сучасність: Пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти», 10–11 жовтня 2004 р., Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (Сучасні виклики педагогічної освіти у контексті вчення К. Д. Ушинського).
 14. Всеукраїнська науково-пошукова конференція «Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти», 19 листопада 2004 р., Київський Міжнародний університет (Розвиток фахової компетентності й відповідальності у свідомості майбутнього вчителя).
 15. Звітна конференція кафедри педагогіки ЛНУ імені Івана Франка, 2005 р. (Проблеми розвитку креативності у майбутнього вчителя початкової школи).
 16. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті», Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, 18-21 жовтня 2005 р. (Комунікативний дискурс підготовки вчителя початкових класів).
 17. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання філологічної підготовки учнів початкових класів», Луганський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка, 3-4 листопада 2005 р. (Пропедевтичний формат розвитку читацької компетентності).
 18. Міжнародна науково-практична конференція «Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді у контексті громадянського суспільства», ЛНУ ім. І. Франка, 29-30 вересня 2005 р. (Гармонійне середовище як дискурс особистісно-фахового розвитку студентів).
 19. Звітна конференція кафедри педагогіки ЛНУ ім. І. Франка, 8-9 лютого 2006 р. (Дитяча література як засіб підготовки фахового педагога).
 20. Науковий семінар кафедри педагогіки ЛНУ імені Івана Франка, 22 лютого 2006 р. (Самостійна робота студентів як засіб гармонізації освітнього середовища).
 21. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Духовно-творчий потенціал молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації», 18-20 травня 2006 р., Рівненський державний гуманітарний університет (Дитяча література як засіб підготовки фахового педагога).
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування системи освіти щодо Болонського процесу», 27-28 вересня 2006 р., Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка (Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект).
 23. Міжнародна конференція «Література, мистецтво і гуманітарні науки ХХІ ст. у перспективі глобальних проблем», 18-20 вересня 2008 р. (Художньо-естетична своєрідність української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті наратологічних досліджень).
 24. Міжнародна наукова конференція «Дитина читає …», м. Львів, 5-7 травня 2009 р. (Дитяча література як засіб підготовки фахового педагога).
 25. VІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття», м. Львів, 21-22 жовтня 2009 р. (Наратор як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору).
 26. Міжнародна наукова конференція «Мультикультуралізм у перспективі літературознавчої антропології», м. Чернівці, 22–23 жовтня 2009 р. (Наратив як форма антропологізації літературного твору).
 27. Міжнародна наукова конференція «Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір», м. Чернівці, 22-24 жовтня 2009 р. (Самоідентифікація та самовизначення української освіти у європейському просторі).
 28. Науково-практична конференція «Література для дітей та юнацтва як основа для еволюції національної соціокультурної політики України», м. Львів, 3-5 червня 2010 р. (Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект).
 29. ХІХ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ, 21-25 червня 2010 р. (Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури).
 30. Міжнародний конгрес – Слов’янський педагогічний собор «Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції», м. Одеса, 6-7 вересня 2010 р. (Гармонія чи конфлікт: методологічні та педагогічні аспекти підготовки викладача (вчителя) літератури).
 31. Міжнародна наукова конференція «Поетика містичного», м. Чернівці, 7-8 жовтня 2010 р. (Наратив містичного у прозі Клода Леві).
 32. Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети сучасної іноземної філології: теорія та практика», м. Бердянськ, 15-17 вересня 2010 р. (Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства).
 33. Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: кордони герменевтики, рецептивної поетики, теорії інтерпретації», КУ ім. Б. Грінченка, 8-9 квітня 2011 р. (Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій).
 34. Міжвузівська науково-практична конференція «Євронаука-2011: («Актуальні  проблеми  розвитку сучасної науки»), Криворізька філія Європейського університету, 15 квітня 2011 р. (Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації).
 35. Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стефаник та українська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст.», м. Івано-Франківськ, 17-18 травня 2011 р. (Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника).
 36. Міжнародна наукова конференція «Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків», м. Бердянськ, 24-25 травня 2011 р. (Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення у малій прозі).
 37. Всеукраїнська наукова конференція «Периферійні та місцеві ідентичності в літературі», м. Миколаїв, 27 травня 2011 р. (Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі).
 38. Всеукраїнська наукова конференція «Карбівничий чистого металу», м. Львів, 19-20 травня 2011 р. (Своєрідність авторської розповіді першого рівня у малій прозі Василя Стефаника).
 39. ХІХ Міжнародна конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго, м. Київ, 20-24 червня 2011 р. (Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу).
 40. Міжнародна наукова конференція «Крихти буття: література і практики повсякдення», м. Бердянськ, 22-23 вересня 2011 р. (Концепт пам’яті у дискурсі прозового наративу Юстейна Ґордера).
 41. Міжнародна наукова конференція «Ґенеза жанрових форм у контексті інтермедіальності», м. Чернівці, 29-30 вересня 2011 р. (Наративна парадигма інтермедіальності).
 42. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Література і місто: художній поступ», м. Луганськ, 02 листопада 2011 р. («Коли тихо дощить на місто»: комунікативні аспекти міського тексту (збірка А. Содомори «Сльози речей»).
 43. VІІ Міжнародні Чичерінські читання, м. Львів, 20-21 жовтня 2011 р. (Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії).
 44. Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Султанівські читання: актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі», м. Івано-Франківськ, 21-22 жовтня 2011 р. (Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури).
 45. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців», м. Львів, 25-26 жовтня 2011 р. (Формування мотиваційного контексту в підготовці викладача світової літератури).
 46. Всеукраїнська наукова конференція «Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення», м. Бердянськ, 21-23 вересня 2011 р. (Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства).
 47. Всеукраїнська наукова конференція «Фащенківські читання – 5: Діалог і діалогічність в українській літературі», м. Одеса, 2-3 грудня 2011 р. (Концептуалізація діалогізму в літературі: наративний дискурс).
 48. Всеукраїнська наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», м. Полтава, 20-22 березня 2012 р. (Методологічний дискурс викладання світової літератури: траєкторія чи лабіринт?).
 49. Науково-практична конференція «Сучасне українознавство: здобутки і перспективи», м. Київ, 22 березня 2012 р. (Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу).
 50. ХХ Міжнародна конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго, м. Київ, 20-24 червня 2012 р. (Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М. Коцюбинського)).
 51. Всеукраїнський науково-методичний семінар, м. Трускавець, 25-28 серпня 2012 р. (Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі).
 52. Міжнародна наукова конференція «Що водить сонце і зорні стелі: поетика любові в художній літературі», м. Бердянськ, 20-21 вересня 2012 р. (Концепт любові як домінанта форматування точки зору в романі Ю. Ґордера «Помаранчева дівчинка»).
 53. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів», м. Львів, 25 жовтня 2012 р. (Наративна відповідальність Іншого: комунікація чи спілкування).
 54. Міжнародна наукова конференція«Рудолфс Блауманіс і революція культури в Європі на рубежі ХІХ-ХХ ст. Проза, драма і театр: текст і контекст», м. Рига, Валмієра, 14-16 березня 2013 г. (Жанрово-тематична і стильова конфігурація української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.).
 55. Всеукраїнська наукова  конференція «Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?», м. Київ, 5-6 квітня 2013 р. (Лекція в академічному викладанні літературознавчих дисциплін: проблеми та перспективи).
 56. Всеукраїнська науково-практична конференція «Поетика «подвійного коду» у світовій літературі», м. Луганськ, 5 квітня 2013 р. (Художнє двосвіття прози Марка Леві: від приватної драми до універсальної інтерпретації).
 57. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі та результати освітніх реформ: україно-польський діалог», м. Київ, 16-17 квітня 2013 р. (Особистість педагога у новочасній парадигмі освітнього поступу).
 58. VI Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури та культури «Світова література на перехресті культур та цивілізацій», присв. 300-рiчному ювiлею Лоренса Стерна (1713–1768), м. Євпаторія, 19-22 квітня 2013 р. (Викладач світової літератури як осердя діалогу культур (психолого-дидактичний та літературознавчий дискурси).
 59. Всеукраїнська наукова конференція «Слово в літературі: сакральне і профане», 23 квітня 2013 р., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м.Миколаїв (Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці»).
 60. Міжнародна наукова конференція «Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, реалії, перспективи», м. Львів, 16-17 травня 2013 р. (Візуалізація фаху педагога (особистісно зорієнтований дискурс)).
 61. ХХІ Міжнародна конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго, м. Київ, 24-27 червня 2013 р. (Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі).
 62. Міжнародна наукова конференція «Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури», м. Бердянськ, 26-27 вересня 2013 р. (Своєрідність наративної конфігурації наративу (романна творчість Агати Крісті).
 63. VІІІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.», 17-19 жовтня 2013 р. (Сучасний дискурс літературної освіти: реформа чи реформування?).
 64. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах (пам’яті докт. наук, проф. М. В. Теплінського та В. Г. Матвіїшина), ІІІ Султанівські читання, м. Івано-Франківськ, 24-26 жовтня 2013 р. («Феномен Юаси» і сучасна літературна освіта).
 65. Міжнародна наукова конференція «Українська мова і культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи», 27-28 лютого 2014 р., (Читач у новітній культурологічній парадигмі).
 66. Всеукраїнська наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 1-3 квітня 2014 р.; Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г.Короленка, (Світ дитинства в сучасній літературі (методичні аспекти за програмою для 5-го класу).
 67. Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови», Київський університет ім. Б. Грінченка, 4-5 квітня 2014 р. (Домінанта інтенційності в рецептивній парадигмі художнього тексту).
 68. ХXІI Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 23-26 червня 2013 р., м. Київ (Систематична модель планів точки зору в малій прозі Леся Мартовича).
 69. Міжнародна наукова конференція «У тридев’ятому царстві» феномен казки в літературі, фольклорі і медіа», 25-26 вересня 2014 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (Казкові наративи у прозі Марка Леві).
 70. Всеукраїнська наукова конференція «Не попіл слів, а серця жар»: філологічні обрії Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження), 12 грудня 2014 р., Інститут франкознавства ЛНУ ім. І.Франка (Поетика новелістичного наративу в науковій концепції І. Денисюка).
 71. Звітна наукова конференція Університету за 2014 рік, 5-6 лютого 2015 р., Львівський національний університет імені І. Франка (Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці»).
 72. IX Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 23-24 квітня 2015 р., Національний університет «Острозька академія», факультет романо-германських мов (Рецептивний горизонт прозового наративу Юстейна Ґордера).
 73. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво», 2-3 квітня 2015 року, ХНУ ім. В. Н. Каразіна (Роль наратора у форматуванні художнього прозового дискурсу).
 74. Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів», 3-4 квітня 2015 р., Київський університет ім. Б. Грінченка (Елітність чи елітарність: методичні аспекти плекання сучасного читача).
 75. Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер. Скандинавський світ в освіті і культурі України», 5-7 квітня 2015 р., Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка (Наративні константи прози Юстейна Ґордера).
 76. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури», 23-24 квітня 2015 р., Дніпропетровський національний університет (Поетика наративу малої прози в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.).
 77. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури», Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, 21-22 травня 2015р. (Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.).
 78. ХXІIІ Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» імені Сергія Бураго, 22-25 червня 2015 року (Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі).
 79. Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки: темпоральний вимір літератури», Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, 24-25 вересня 2015 р. (Концептуалізація часу в прозі Юстейна Ґордера).
 80. ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», Львівський національний університет імені Івана Франка, 15-16 жовтня 2015 р. (Концептуалізація точки зору в прозовому наративі Марка Леві).
 81. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова і культура: здобутки та перспективи», Національний авіаційний університет, 25-26 лютого 2016 р. (Себе-шукання чи шукання-себе в художньому просторі).
 82. Міжнародна наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», Полтавський національний педагогічний університет імені В.Короленка; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 15–20 березня 2016 р. (публікація: «Найдужче люблю слухати, як сміється мій син»: від художньо тексту до серця дитини (вивчення творчості Астрід Ліндгрен; доповідь : «Хто винен?» / «Що робити» : до проблеми кризи університету).
 83. Міжнародна наукова конференція «Поетика дому»; Київський національний лінгвістичний університет; 17-18 березня 2016 р. (Шукання / віднайдення дому в романі Марка Леві «Усе, що не було сказано»).
 84. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Горизонт очікування»); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; 08-09 квітня 2016 р. (Наративні межі художнього дискурсу в прозі М. Леві).
 85. ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, 20-23 червня 2016 р. (Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози М.Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ ст.).
 86. Міжнародна наукова конференція «Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа», 22-23 вересня 2016 р., Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (Пригода як наративний центр у романах Марка Леві).
 87. Другий Львівський фестиваль гуманної педагогіки «Доторкнутись до небес дитинства» // Департамент освіти і науки, молоді та спорту Львівської облдержадміністрації; КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; 10-11 червня 2016 р. (Дитиноцентрична модель освіти у системі підготовки вчителя початкової школи).
 88. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції; Львів, ЛНУ ім І. Франка, 12-13 травня 2016 (Принципи гуманної педагогіки як константа сучасного освітнього простору).
 89. Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко: Я єсть пролог…», 22-24 вересня 2016 р., ЛНУ ім. І. Франка, Львів (Феноменологічно-рецептивні аспекти дослідження художнього тексту в теоретичній концепції Івана Франка).
 90. Міжнародна науково-практична конференція «Світова література в сучасному науковому дискурсі», 10-11 листопада 2016 року, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера).
 91. Міжрегіональна науково-методична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі», 03-04 листопада 2016 р., ПНУ ім. Василя Стефаника (Методологічні засади новітньої методики викладання світової літератури).
 92. Всеукраїнська наукова конференція «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку», 11 листопада 2016 р., Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (Світова література як простір (не)(про)(до)читання в методичному дискурсі сучасної школи).
 93. Міжрегіональна науково-методична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі», 03-04 листопада 2016 р., Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (Проблеми рецепції сучасної літератури про дітей у методичному дискурсі).
 94. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)», 7-8 квітня 2017 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна («Сльози речей» Андрія Содомори: ословлення невимовного в парадигмі екокритики).
 95. II Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер. Скандинавський світ в освіті і культурі України», 3-4 травня 2017 року, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка (Наративні координати прози Юстейна Ґордера).
 96. ХXVІ Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, 26-29 червня 2016 р. (Поетологічні аспекти художнього дискурсу в наратологічній перспективі).
 97. Х Міжнародні  Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 12-13 жовтня 2017 р., Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка (Без «методологічного примусу» до структурування літературознавчої парадигми: концептуалізація науково-методологічних поглядів О. Чичеріна).
 98. Всеукраїнська науково-практична конференція «V Султанівські читання. Порівняльне літературознавство і історія національних літератур в структурі сучасної науки про літературу», 26-28 жовтня 2017 р., Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (Літературознавчий канон у контексті інтегрованого вивчення літератури в загальноосвітній школі).
 99. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Постколоніальні стратегії»), 6–7 квітня 2018 року, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Мовчання тексту як засіб літературного спілкування).
 100. Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», 19–21 квітня 2018 року, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Екзистенційні максими як домінанта художнього стилю Андрія Содомори).
 101. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германської та романської філології», 8–10 червня 2018 року, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Точка зору як засіб моделювання наративу).
 102. ХXVІІ Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, 25–27 червня 2018 р. (Діалог інтенцій як формат репрезентації художнього світу).
 103. Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)», 4–6 жовтня 2018 р. (Наративні стратегії сучасної світової прози про дитинство).
 104. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство і література: поетика, методика, дидактика», 18–19 жовтня 2018 року, Львівський національний університет імені Івана Франка (Дитинство як феномен рецепції та інтерпретації: літературознавчий дискурс).
 105. IV Міжнародна наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна», 7-8 листопада 2018 р., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка («Роман про дитинство» в сучасній світовій літературі: поетика, рецепція, інтерпретація).
 106. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», 6-7 грудня 2018 р., Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка («Десять заповідей» Квінтіліана: сучасний освітньо-виховний дискурс).
 107. Звітна конференція Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (Мовчання тексту як форма репрезентації наративу).
 108. ІІ Міжнародний науковий конгрес SMART SOCIETY 2019 V Міжнародної наукової\ конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів», 11-12 квітня 2019 р., Polonia University in Czestochowa (Польща) (Текст – читач – твір: когнітивно-наратологічна парадигма).
 109. Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст.», 16-17 травня 2019 р., ДВНЗ «Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника, Коломийський навчально-науковий інститут (Поза чи понад? Деякі когнітивні аспекти наративу Василя Стефаника).
 110. Наукова конференція «День науки» «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт». Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури, 21 травня 2019 р., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Читач у фокусі когнітивної наратології).
 111. ХI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 3‑4 жовтня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка (Перше прочитання художнього твору: наративно-когнітивна проекція).
 112. III Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер: скандинавський світ в освіті, науці та культурі України», 7-8 листопада 2019 р., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Життя vs загадка: інтенційно-рецептивні горизонти прози Юстейна Ґордера).
 113. the conference “New Trends in Linguistics, Literature, and Translation”, 20 November 2019, Kodolányi János University (KJU), the Department of English Language and Literature (Hungary, Budapest), and Lviv State University of Life Safety (LSULS), the Department of Foreign Languages and Translation Studies (Lviv, Ukraine) (Cognitive and narratological aspects of contemporary literary studies).
 114. Міжнародна наукова конференція «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст», 02 квітня 2020 року, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Концепт пам’яті в ціннісній парадигмі Юстейна Ґордера).
 115. ХXІХ Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, 22-24 червня 2020 р. (Когнітивні маркери художнього наративу).
 116. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 19-20 листопада 2020 року, Полтава (Академічна освіта і викладач: Маркери хронотопу «після 12 березня 2020 року»).
 117. Міжнародна науково-практична конференція «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries», 30-31 жовтня 2020 р.,  м. Венеція, Італія (Сучасний формат когнітивної наратології: Ad fonts).
 118. Всеукраїнський семінар «Психолого-педагогічний і методичний контекст професійної діяльності вчителя (літератури): спроби відповісти на деякі питання», 19 березня 2021 р.; платформа «Всеосвіта. Спільнота небайдужих освітян» (Поколіннєва парадигматика у викладанні літератури).
 119. Міжнародна науково-практична конференція Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики 23-24 квітня 2021 року, м. Ченстохова, Республіка Польща (Суб’єктивні трансформації художнього наративу: когнітивний аспект).
 120. І Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов», 14 травня 2021 р., Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава (Наративно-когнітивні маркери часу в романі Юстейна Ґордера «Замок в Піренеях»).
 121. Міжнародний науковий конгрес “Василь Стефаник і світова культура”, 13-14 травня 2021 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Когнітивні маркери малої прози Василя Стефаника: художній наратив «простого тексту»).
 122. ХХXV Щорічна наукова франківська конференція «Жанрова парадигма наукової, публіцистичної та художньої спадщини Івана Франка», 22 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства (Франкове розуміння психологічного роману в призмі когнітивної наратології).
 123. ХІІ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», 28-29 жовтня 2021 р., Львівський національний університет імені Івана Франка (Когнітивна наратологія: принципи нової парадигми).
 124. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нові виклики й стратегії викладання зарубіжної літератури в контексті розбудови Нової української школи», 29 жовтня 2021 р.; Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка (Шкільний курс «Зарубіжна література»: метамодерністичне шукання гармонії).
 125. VI Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи”, 25-26 листопада 2021 р., м. Полтава, Полтавський державний медичний університет (Трансформація освітньої парадигми в епоху метамодернізму).
 126. Міжнародна наукова конференція “Питання сучасної філології та креативні методики викладання іноземних мов у європейській системі освіти”, 28-29 грудня 2021 р., м. Венеція, Італійська Республіка (Метамодерністичні концепти в художньому наративі Юстейна Ґордера).
 127. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка за 2021 рік (лютий 2022 р.). Доповідь «Метамодерністичні маркери прози Юстейна Гордера».
 128. V Міжнародна науково-практична конференція “Зарубіжні письменники і Україна”, 16-17 лютого 2022 р., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Метамодерністичні концепти у творах зарубіжних письменників для дітей).
 129. ХХХVI Щорічна наукова франківська конференція “Шукай краси, добра шукай!”: естетичні й етичні основи Франкової творчості”, 21 жовтня 2022 року, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства (Психологічні домінанти літературного полілогу в концепції Івана Франка).

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Всеукраїнський вебінар “Дитинство і дитина: штрихи до когнітивного портрету п’ятикласника (вивчення романів “Поліанна” Е. Портер і “Пригоди Тома Сойєра” М. Твена)” (в серії вебінарів для вчителів зарубіжної літератури за новою модельною програмою “ШКОЛА РАДОСТІ” (авторського колективу під керівництвом О. Ніколенко), 08 лютого 2022 р.
 • Всеукраїнський семінар “Великий скляний ліфт Віллі Вонки, або Вітер змін” (ВЦ “Академія”, авторський колектив під керівництвом О. Ніколенко), 13 лютого 2022 р.
 • Співорганізатор англомовного міжнародного наукового семінару “Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій” (“Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies”). Спільно з гуманітарним факультетом Сайтама Університету (Японія) та кафедрою світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка (з 30 листопада 2021 року по 18 січня 2022 року).
 • Співорганізатор Міжнародного наукового семінару “Сучасні методи й методики філологічних досліджень” для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 035 Філологія. Спільно з Slavic-Eurasian Research Center Хоккайдо Університету (Японія) та кафедрою світової літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка (03 грудня 2021 року).

 

ВІДГУКИ НА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

На здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук:

 • Захарчук Ірина «Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму (еволюція, функції, аберації)» (2010 р.)
 • Бурлакова Ірина Вікторівна «Поетика малої прози письменників МУРу (40-і – 60-і рр. ХХ ст.)» (2011 р.)
 • Шестопалова Тетяна Павлівна «Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка». (2011 р.)
 • Бистрова Олена Олександрівна«Поетика романної прози Федора Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дмитра Чижевського» (2012 р.)
 • Кобзар Олена Іванівна «Драматургічна творчість Фрідріха Геббеля і проблеми трансформації міфологічних парадигм у німецькій драматургії 1840 – 1860-х рр.» (2012 р.)
 • Кушнірова Тетяна Віталіївна «Типологія та еволюція романних форм у російській літературі першої третини ХХ ст.» (2013 р.)
 • Криворучко Світлана Костянтинівна «Творчість Сімони де Бовуар у контексті літературного екзистенціалізму середини ХХ століття» (2014 р.)
 • Вишницька Юлія Володимирівна “Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах”; 01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література (2017 р.)
 • Павленко Ю. Ю. “Письмо про Себе фікційного суб’єкта (на матеріалі французького роману ХVІІІ – початку ХХ століть)” (2019 р.)
 • Свириденко О. М. “Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості, поетика” (2020 р.)
 • Бондарук Л.В. “Роль символу в структурі символістського наративу (на матеріалі творів Марселя Пруста і Моріса Метерлінка)” (2020 р.)
 • М. Зуєнко “Міфопоетичні парадигми в англійській бароковій літературі (системно-функціональний та поетикальний аспекти)”; 10.01.04 – література зарубіжних країн
 • Н. Грицак “Теорія і методика навчання жанрового аналізу різнонаціональних художніхтворів майбутніх учителів зарубіжної літератури”; 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)

 

На здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:

 • Олійник І. «Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories”: рецепція, інтерпретація, оцінювання» (2010 р.)
 • Каплюк К. «Художній хронотоп історичної романістики Р. Іваничука (на матеріалі романів “Мальви”, “Журавлиний крик”, “Орда”)» (2010 р.)
 • Панченко Валерій Валерійович «Говорити про стать: ґендерні проблеми у творчості Д.Лоуренса і В.Винниченка» (2011 р.)
 • Клічак Галина Василівна «Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустінга» (2011 р.)
 • Трефяк Наталія Ігорівна «Конструктивні складові індивідуального стилю художньої прози Миколи Вінграновського» (2011 р.)
 • Лучицька Марина Євгенівна «Наративні моделі великої прози Євгена Гуцала» (2011 р.)
 • Білоног Юлія Іванівна «Художня парадигма «автор – читач» у романній творчості Мілорда Павича» (2011 р.)
 • Нікоряк Наталія Валеріанівна «Жанрова автентичність кіносценарію як специфічної літературної форми (український досвід)» (2011 р.)
 • Антонова Вікторія Федорівна «Жанрові модифікації в поезії В.Скотта та поетів-«лейкістів»» (2011 р.)
 • Охотна Олена Олександрівна «Творчість Алеко Константинова: концепти «ідентичності» та «іншості»»(2011 р.)
 • Деркач Галина Степанівна «Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському та російському) дискурсах» (2011 р.)
 • Сокол Мар’яна Олегівна «Прагматичні аспекти паратексту (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут») (2011 р.)
 • Банах Лілія Сергіївна «Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука» (2011 р.)
 • Бєлінська Ірина Дем’янівна «Концепт природи в поезії В. Блейка та Ф. Тютчева» (2011 р.)
 • Кобзей Наталія Василівна«Натуралізм у творчості Володимира Винниченка» (2011 р.)
 • Коновалов Сергій Михайлович «Романи Джонатана Коу в контексті англійської сатиричної прози» (2012 р.)
 • Табакова Ганна Іванівна «Архітектоніка і композиція ліричної прози» (2012 р.)
 • Улянченко Ольга Михайлівна «Система персонажів у прозі М. Зощенка: типологія, поетика, динаміка» (2012 р.)
 • Пангелова Марія Борисівна «Епістолярій Уласа Самчука: відображення літературного життя та творчої індивідуальності письменника» (2012 р.)
 • Боднар Олег Ігорович «Художньо-публіцистичні візії тоталітаризму у творчості М.Рудницького і Дж.Орвелла: рецептивно-комунікативний аспект» (2012 р.)
 • Дзик Роман Анатолійович «Письменник як інтертекстуальна парадигма (досвід французької рецепції Ф.М.Достоєвського)» (2012 р.)
 • Боговін Ольга Володимирівна «Трансформація традиційних моделей у драмі «Камінний господар» Лесі Українки» (2012 р.)
 • Гладка Наталія Василівна «Нарцисизм у європейській літературі кінця XIX – початку XX століття» (2013 р.)
 • Дерикоз Ольга Борисівна «Сучасні англійські версії short story у контексті феміністичних ідей А.Картер, П.Фітцджеральд, А.Байєтт, Д.Лессінг» (2013 р.)
 • Доміненко Наталія Вікторівна «Письменницький епістолярій англійських романтиків» (2013 р.)
 • Коваленко Ксенія Григорівна «Форми нарації в повістях А.П.Чехова: типологія і поетика» (2013 р.)
 • Нестеренко Ю.В. «Сучасна українська есеїстка: жанрові трансформації» (2015 р.)
 • Фісак І.В. «Концепти “світло” і “темрява” у збірках “Вечори на хуторі біля Диканьки” та “Миргород” Миколи Гоголя» (2013 р.)
 • Зайцева К.В. «Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози)» (2013 р.)
 • Зорницька Ірина Валеріївна «Поетика художнього парадоксу (на матеріалі драматургії другої половини ХХ століття)» (2014 р.)
 • Ларіонова Світлана Геннадіївна «Жанрово-стильові особливості поезії Миколи Клюєва» (2015 р.)
 • Рущак Ольга Романівна «Типологія роману-проекції в українській та французькій літературі ХХ століття («1313» Н.Королевої, «Філософський камінь» М.Юрсенар)» (2015 р.)
 • Тимінська Ірина Миколаївна «Традиції «нової драми» Г.Ібсена у норвезькій літературі першої половини ХХ ст.» (2015 р.)
 • Горенко І.В. «Пам’ять жанру і наративні функції оповідей рабів у афро-американському художньому дискурсі другої половини ХХ століття (на матеріалі романів Ішмаеля Ріда “Політ до Канади” та Едварда Джоунза “Знаний світ”)» (2016 р.)
 • Давиденко І.О. «Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській, українській літературах другої половини ХХ століття» (2016 р.)
 • Кузава І.Б. «“Я-автора”, авторська позиція у російській прозі останньої третини ХХ ст.: історико-літературний аспект» (2016 р.)
 • Нісевич С.І. «Образ художника в дискурсі української та англійської літератур кінця XIX – початку ХХ століття» (2016 р.)
 • Георгієвська В.В. «Творчість Крістофера Марло і жанр трагедії в англійській літературі доби Відродження» (2017 р.)
 • Бєлявська М.Ю. «Поетика та жанрова своєрідність творів Амелі Нотомб»; 01. 04 – література зарубіжних країн (2018 р.)
 • Айзенбарт Л. М. «Концепт галицького літературного пограниччя (на матеріалі малої прози прози М. Яцкова, Й. Рота, Б. Шульца)» (2019 р.)
 • С. Тіхоненко. “Гротеск у творчості Джонатана Свіфта”; 10.01.04 – література зарубіжних
  країн

 

ОПОНУВАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ

 • Луцак Світлана Миколаївна (на здобуття наукового ступеня доктора філол. наук за спец. 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література). Тема: «Художня домінанта: категоріальний статус і поліфункціональна природа (на матеріалі української літератури межі ХІХ – ХХ століть)». Захист: 15.12.2010 р., Інститут літератури імені Тараса Шевченка, НАН України, м. Київ;
 • Сіверська Світлана Федорівна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття».Захист: 19.05.2011 р., Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, м. Тернопіль;
 • Остапчук Вікторія Вікторівна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство). Тема: «Наративна стратегія в романах-епопеях С.Жеромського «Popioły» і Л.Толстого «Война и мир»: компаративний аспект». Захист: 15.09.2011 р.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, м. Тернопіль.
 • Бровко Олена Олександрівна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації». Захист: 16.02.2012 р., Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.
 • Салюк Богдана Анатоліївна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей». Захист: 10.11.2011 р., Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
 • Волощук Галина Михайлівна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури). Тема: «Художнє мислення Уляни Кравченко». Захист: 30.03.2012 р.; Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника.
 • Римар Наталія Юріївна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література). Тема: «Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї». Захист: 16.11.2016 р.; Київський університет імені Б.Грінченка.
 • Качак Тетяна Богданівна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / 03 – гуманітарні науки). Тема: «Художньо-естетична парадигма сучасної української прози для дітей та юнацтва». Захист 27.02.2019 р.; Черкаський національний університет імені Т.Шевченка.
 • Шевченко Тетяна (на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / 03 – гуманітарні науки). Тема: “Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (монографія). Захист 28.09.2020. Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
 • Лахманюк Антоніна (на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література / 03 – гуманітарні науки). Тема: “Когнітивні аспекти малої прози Михайла Коцюбинського”.  Захист 27.10.2020. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка.
 • Резніченко Ю. О. “Наративні моделі української повісті 2010-х років”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія (разова спеціалізована Вчена рада Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 12.09.2022).
 • Рецензія на підручник «Зарубіжна література межі ХІХ-ХХ та ХХ століття» за загальною редакцією проф. Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Криворучко Світлани Костянтинівни (червень 2022 р.).

РЕЦЕНЗУВАННЯ

 • Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Зарубіжна проза XX століття». – К.: ВЦ «Академія», 2010 р. (автори О. М. Ніколенко, Л. А. Чередник, Т. М. Конєва, О. В. Орлова).
 • Навчально-методичний комплекс «Історія зарубіжної літератури (античність та Середні віки)». Укладачі: к.ф.н. Пшеничний Є., викл. Маркова М. – Дрогобич, 2010 р.
 • Концепція середньоосвітнього навчального закладу «Кіноліцей» в структурі КНУКТМ ім. І.К. Карпенка-Карого під орудою Інституту екранних мистецтв. Автор: Борис Савченко, професор кафедри кінорежисури і кінодраматургії, Народний артист України (2011).
 • Збірник «Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва / Упорядники Гнідець У., Трохим Н., Прихода М., Качак Т. – 2011. – Вип.1».
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Мельник Д.М. «Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі Інгеборг Бахман» (2012 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Сенчук І.А. «Міфопоетика ВільямаБ. Єйтса» (2012 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Тарасюк Я.П. «Поетика та проблематика ранніх романів Ф.Моріака» (2012 р.).
 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів зі світової літератури для 5–9 класів» (Керівник авт. колективу д.ф.н., проф. Ніколенко О.М.) (2012 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Філоненко С.О. «Ґендерний дискурс сучасної української масової літератури» (докт.) (2013 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Михед О. П. «Реаліті-роман і проблема трансформації жанрів у сучасній літературі» (2013 р.).
 • Монографія: Салюк Богдана Анатоліївна «perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника» (Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.) (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Новинки зарубіжної літератури» (автор Дерикоз О.Б., ЧНУ ім. Ю.Федьковича) (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі» (автор Червінська О.В., ЧНУ ім. Ю.Федьковича) (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Міфи народів світу» (автор Горбачевська І.І., ЧНУ ім. Ю.Федьковича) (2013 р.).
 • Програма навчальної дисципліни «Література у культурологічному аспекті», (автор Нікоряк Н.В., ЧНУ ім. Ю.Федьковича) (2013 р.).
 • Програма для навчальної дисципліни «Методика проведення наукових досліджень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Мова і література (французька, англійська)» (автор Бистрова О. О., Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка) (2013 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Домбровський М.Б. «Структура образного світу (на матеріалі елегій Тібулла)» (2014 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн: Тимейчук І.М. «Дискурс Іншого у романній творчості М.Етвуд» (2014 р.).
 • Навчальна програма з дисципліни «Дитяча література» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта». Укладач к.ф.н., доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка Куца Л.П. (2014 р.).
 • Рукопис збірника матеріалів курсантсько-студентського науково-практичного семінару «Професійна комунікація: Мова. Культура. Право». Наук. ред. д-ф пед. наук, доцент Мачинська Н.В. (2014 р.).
 • Рукопис монографії Кость Світлани Петрівни «Правовий дискурс газет України» (2014 р.).
 • Рукопис «Методика викладання зарубіжної літератури. Методичний посібник для студентів-філологів» Автор: Мартинець Алли Михайлівни, канд. педаг. наук, доцент кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2014 р.).
 • Діалогічні обертони: збірник наукових праць на пошану пам’яті профе­сора
  Нонни Копистянської / гол. редкол. Є. К. Нахлік. – Л. : ПАІС, 2014. – 320 с. (2014 р.).
 • Нормативна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна література ІІ половини XX століття» (напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Філологічний факультет), підготовлена кандидатом філологічних наук, доцентом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Папушею І.В. (2014 р.).
 • Нормативна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна література Середніх віків та Відродження» (напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література. Філологічний факультет), підготовлена кандидатом філологічних наук, доцентом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Папушею І.В. (2014 р.).
 • Зарубіжна література ХVІІ століття. Хрестоматія перекладів текстів українською мовою / Автори-упорядники А.М.Мартинець, І.В.Девдюк. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2012. – 376 с. (2014 р.).
 • Зарубіжна література ХVІІІ століття. Хрестоматія перекладів текстів українською мовою / Автори-упорядники А.М.Мартинець, І.В.Девдюк. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2012. – 368 с. (2014 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 – теорія літератури: Бандровська О.Т. «Модернізм між минулим і майбутнім: технології і тілесність в англійському романі першої половини ХХ століття» (2015 р.).
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури: Бондарук Л.В. – «Символ у багаторівневій структурі тексту: Марсель Пруст, Моріс Метерлінк» (2015 р.).
 • Криворучко Світлана Костянтинівна «Література країн західної Європи межі ХХ-ХХІ ст.» : Підручник. (2015 р.).
 • Дзера О.В. «Біблійна інтертекстуальність і переклад» (монографія) (2016 р.).
 • Збірник наукових статей «Соловьёвские чтения – 2016: сб. науч. ст. / редкол. : А.М. Горлатов (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГЛУ, 2017. – 200 с.» (2017 р.).
 • «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі : [збірник статей] / редкол. : І.В.Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – Вип. І. – 180 с.» (2017 р.).
 • Волощук Г.М. «Художнє мислення Уляни Кравченко» (монографія) (2017 р.).
 • «Соловьёвские чтения – 2018 : сб. науч. ст. / редкол.: Л.А. Тарасевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГЛУ, 2018. – 298 с.» (2018 р.)
 • Л.Г.Фризман. «Неоконченное значит недосказанное…». Книга о Науме Коржавине: монография / Подгот. текста Е.Андрущенко. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 244 с. (2019 р.)
 • Мазоха Г.С. “Листи українських письменників ІІ половини ХХ століття як діалог із читачем і часом” (автор – д.ф.н., проф., зав. кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”) (2019 р.)
 • Кушнірова Т. В. “Наративні стратегії в романних формах кінця ХХ – початку ХХІ століття”. Монографія (2020 р.)
 • Роздольська Ірина. “Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління». Монографія (2020 р.)
 • Рецензія на монографію Алексєєвої Н. С. Роман “Мастер и Маргарита” М. Булгакова в
  литературном контексте ХХ столетия (художественный синтез, нарративные стратегии,
  мифопоэтика). – Харьков : Коллегиум, 2019. – 380 с.
 • Рецензія на ОНП 035 Філологія Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України

***

Методика викладання світової літератури : навчально-методичний посібник – Вид. 2-е, доповнене / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.

Прийде хтось і скаже:
– Можу бути вчителем.
Запитайте:
– Гарчати і кусати вмієте?
Якщо скаже: «Так!» – виженіть, він не наш.
Якщо скаже: «Ні, але можу навчитися!» – виженіть, він не наш.
Якщо скаже: «Так, але можу відучитися!» – беріть на випробовування.
Якщо скаже: «Перепрошую, я помилився адресою!» – доженіть його на вулиці та поверніть. Він наш.
                     Ш. Амонашвілі. «Щоб дарувати дитині іскру знань, учителю слід увібрати море Світла».

Ці слова видатного педагога-гуманіста нашого часу Шалви Амонашвілі стали епіграфом та лейтмотивом другого видання навчально-методичного посібника «Методика викладання світової літератури» (2020).

У посібнику представлені основні аспекти викладання світової літератури у закладах середньої та вищої освіти. Зокрема, проаналізовані методологічні основи і принципи методики викладання світової літератури, основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки, а також визначені провідні напрями творення і розвитку методології «Методики викладання світової літератури» як наукової дисципліни. Значна увага зосереджена на наукових засадах методики викладання літератури: на закономірностях викладання (навчання) літератури, на об’єкті та предметі дослідження методики викладання світової літератури, її головних завданнях, специфічних методах, теоретичних проблемах та основних функціях. Окремими розділами представлені такі проблеми: методи та прийоми вивчення світової літератури, основні етапи сприймання художнього твору та шляхи його аналізу, методичні аспекти вивчення теорії літератури та родо-жанрової своєрідності літературно-художніх явищ, культурологічні й комунікативні аспекти викладання світової літератури. Зроблені акценти на специфіці шкільної літературної освіти та вивчення літератури у закладі вищої освіти, відповідно, окремо розглянуті методичні підходи до викладання світової літератури. Вчителям запропонований огляд основних нормативних документів та практичні поради й рекомендації щодо навчальних і навчально-методичних матеріалів, структурування уроку тощо. Для викладачів літератури поданий аналіз таких аспектів, як суспільно-практичні площини викладацької праці, загальні принципи викладання світової літератури у закладі вищої освіти та напрями структурування методичної складової літературознавчої освіти; показані характерні ознаки методики викладання світової літератури у закладі вищої освіти, акцентовано на проблемах діагностики та контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів із дотриманням рівноваги традиційних та новітніх систем оцінювання.

Перший розділ – «Методологічні основи викладання світової літератури» – зосереджений на таких питаннях: концептуальні вимоги до успішного викладання світової літератури; методологія як учення про методи пізнання й перетворення дійсності; необхідність та актуальність визначення методологічної основи методики викладання світової літератури; історія становлення методики світової літератури як теоретичної та прикладної науки; метод як певний спосіб пізнання твору чи спосіб його дослідження; основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки; основні напрями створення методології «Методика викладання світової літератури» як наукової дисципліни; принципи методики викладання світової літератури у середній та вищій школах; методологічні основи навчальної дисципліни «Методика викладання світової літератури».

Основними питаннями другого розділу – «Методика викладання світової літератури в науковій парадигмі» – стали: методика як галузь педагогічної науки, що досліджує закономірності викладання (навчання) певних дисциплін; об’єкт і предмет дослідження методики викладання світової літератури; головне завдання методики викладання світової літератури; специфічні методи дослідження і теоретичні проблеми викладання світової літератури; основні функцій методики викладання світової літератури.

Третій розділ навчально-методичного посібника – «З історії методики викладання світової літератури в Україні» – представляє основні етапи формування методичної думки в Україні, ключові здобутки та провідні тенденції новітнього її етапу.

У четвертому розділі – «Методи та прийоми вивчення світової літератури» – представлені історія становлення і розвитку методів викладання світової літератури, концепція читання як інтелектуально-естетичної співтворчості, базові принципи форматування новітньої методики викладання літератури, основні принципи класифікації методів викладання літератури, метод читання художнього твору (творче читання), евристичний метод, дослідницький метод, репродуктивний метод, з’ясована специфіка визначення стратегії конкретного навчального заняття.

П’ятий розділ – «Основні етапи сприймання художнього твору та шляхи його аналізу» – акцентує увагу на таких важливих аспектах методики викладання літератури, як психолого-вікова диференціація етапів вивчення літератури, основні етапи вивчення твору світової літератури, підготовка до сприймання (як етап, що творить мотиваційне поле, забезпечує виникнення цікавості до твору, бажання його прочитати), читання тексту, підготовка до аналізу (як елемент педагогічної діагностики і методичної корекції навчального процесу), шляхи аналізу (зокрема, шлях аналізу літературного твору «услід за автором», пообразний аналіз твору, проблемно-тематичний аналіз та його основні етапи, комбінований аналіз), підсумки вивчення літературного твору, творчі роботи і види письмових творчих робіт.

Шостий розділ посібника – «Теорія літератури: методичні аспекти». У цьому розділі представлений аналіз теорії літератури в історичному дискурсі науки, теоретичних концептів у взаємозв’язку з текстом літературного твору, з дослідженням творчої біографії письменника, з розширенням загальної ерудиції та світогляду, корелювання теоретичних понять із навчальними, розвивальними та виховними завданнями освітнього процесу, теоретичних аспектів літературознавства у навчально-методичній тріаді, комунікативного дискурсу вивчення теорії літератури, а також подана послідовність опрацювання літературознавчого концепту з урахуванням специфіки вивчення теорії літератури в загальноосвітній школі та закладі вищої освіти.

Сьомий розділ – «Родо-жанрова специфіка літератури в методичному дискурсі» – пропонує розгляд таких проблем: генологічний контекст літературознавства у його навчально-розвивальній перспективі; методичні аспекти дослідження художнього світу й зображального (предметного) начала в літературі; методика вивчення епосу, лірики й драми в середній та вищій школі.

Восьмий розділ – «Культурологічні та комунікативні аспекти методики викладання світової літератури» – зосереджений на таких питаннях: комунікативна природа літератури як здатність концентрувати, синтезувати, передавати інформацію; вивчення біографії письменника як з’ясування особливостей його творчого становлення, як шлях зближення читача й літературного твору, персоніфікація процесу сприймання тексту; проблеми розвитку мовлення в процесі вивчення світової літератури; психолінгвістична модель породження мовленнєвих актів у методиці викладання світової літератури; основні принципи діяльнісного підходу до навчання, розвитку та виховання особистості в процесі вдосконалення мовленнєвої культури учнів та студентів; принципи формування та вдосконалення мовленнєвої діяльності учнів та студентів.

Дев’ятий розділ посібника адресується учителям – «Особливості шкільної методики викладання світової літератури». Тут представлені літературознавчі, методичні, дидактичні принципи викладання світової літератури в середній школі; інтегративна природа світової літератури; проблема «емоційність – пізнання – виховання» як особливо важлива методична тріада шкільної методики викладання світової літератури; особливості сприймання літературних творів учнями різних вікових груп; показаний безпосередній зв’язок проблем сприймання художнього твору та проблем його аналізу; розглянуті «Державний стандарт базової і повної середньої освіти (в галузі літературної освіти)», навчальна програма, основні вимоги до підручника світової літератури для загальноосвітньої школи, плани різних видів як важливий елемент методичної діяльності вчителя світової літератури. Окрема увага звертається на урок як форму практичної реалізації освітньо-виховних та розвивальних завдань навчального курсу світової літератури і типологію уроку (його основні структурні елементи), а також необхідні складові конспекту уроку.

Десятий розділ навчально-методичного посібника – «Специфіка викладання світової літератури у закладі вищої освіти» – деталізує окремі аспекти академічного дискурсу методики: суспільно-практичні площини викладацької праці, загальні принципи викладання світової літератури у закладі вищої освіти, напрями структурування і характерні ознаки методичної складової літературознавчої освіти, філософські, історичні, країнознавчі, лінгвістичні аспекти дидактичних підходів до викладання світової літератури у закладі вищої освіти. Акцентовано на типології мотиваційних моделей викладача та студента, на ознаках навчального діалогу в мікросередовищі вищої школи, на основних етапах розвитку творчих здібностей майбутнього викладача світової літератури, класифікації методів навчання у закладі вищої освіти. Окремо представлена проблема діагностики і контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів з позицій пошуку рівноваги традиційних та новітніх систем оцінювання.

Навчально-методичний посібник містить також запитання та завдання для повторення, контролю, самоконтролю, короткий термінологічний словник, літературу, додатки, предметний покажчик.

                                                                                     ***

У вересні 2021 року була продовжена угода про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка. Документ підписали ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України професор Володимир Петрович Мельник і в. о. ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професор Роман Анатолійович Сітарчук.

Зокрема, співпраця кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка полягає в обміні науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, публікаціями, спеціальними комп’ютерними програмами; в обміні викладачами і здобувачами освіти у вивченні наукового й методичного досвіду, питаннях організації підготовки кадрів, навчання, викладання тощо; у підвищенні кваліфікації, стажуванні науково-педагогічних кадрів. Водночас робота буде зосереджена на апробації та впровадженні результатів наукових досліджень аспірантів і докторантів, на спільній підготовці навчальних посібників, наукових праць та інших видань наукового і методичного характеру, рецензуванні наукової та навчальної літератури, монографій, дисертаційних досліджень. Колеги матимуть можливість публікувати свої наукові дослідження у виданнях Львівського національного університету імені Івана Франка та Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.

Наукова співпраця здійснюватиметься у спільних розробках наукових проблем, а також у галузі теорії і практики викладання, обміні науковою літературою, підручниками та посібниками. Передбачається проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших видів наукової й освітньої діяльності, а також публікація наукових, науково-методичних праць у співавторстві.

У межах наукової співпраці на 2021-2022 н. р. запланована робота наукового семінару за участі аспірантів і науковців Львівського національного університету імені Івана Франка та Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка «Сучасні методи й методики філологічних досліджень». Науковими керівниками семінару є Мацевко-Бекерська Л. В., д.ф.н., професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, та Ніколенко О. М., професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

До плану роботи семінару на 2021-2022 н.р. включені доповіді Опрісник Ярини (Аудіовізуальність образотворення в романах Кадзуо Ішіґуро), Дерій Марини (Динаміка любовних мотивів у пригодницькому романі Джека Лондона «Серця трьох»), Хоми Василини (Художня реконструкція ідентичності автора в автобіографічній прозі Майкла Ондатже), Ніколенко Катерини (Основні тенденції розвитку канадської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття), Пітерської Олени (Типологія образів у збірці оповідань Елеонор Портер «Крізь роки).

План роботи семінару «Сучасні методи й методики філологічних досліджень»

Вийшов друком навчально-методичний посібник “Методика викладання світової літератури” (автор – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

Відбувся Всеукраїнський семінар «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (ЛІТЕРАТУРИ): СПРОБИ ВІДПОВІСТИ НА ДЕЯКІ ПИТАННЯ»

Життя в радості починається зі ШКОЛИ РАДОСТІ

Підручник для 5 класу за модельною навчальною програмою із зарубіжної літератури отримав гриф МОН України

05.02.2022 р. відбувся вебінар за модельною навчальною програмою із зарубіжної літератури (ведуча – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

«ШКОЛА РАДОСТІ»: новий етап у становленні літературної освіти

16-17.02.2022 р. у м. Полтава відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна»

13.02.2022 р. відбувся Всеукраїнський онлайн-семінар ”Великий скляний ліфт Віллі Вонки, або Вітер змін”

“ШКОЛА РАДОСТІ”: назустріч світлові…

Відбувся Всеукраїнський круглий стіл “Шкільний курс зарубіжної літератури: традиції, сучасність, перспективи”

Методичні матеріали

Навчальна програма курсу “Вступ до літературознавства”

Силабус курсу “Вступ до літературознавства”

Навчальна програма курсу “Світова література” (для студентів філологічного факультету)

Силабус курсу “Світова література” (для студентів філологічного факультету)

Навчальна програма курсу “Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури”

Силабус курсу “Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури”

 

Розклад