Mariya Kozolup

Position: Lecturer, Foreign Languages for Sciences Department

Phone (office): (032) 239-44-54

Research interests

  • modern methods of EFL teaching at different levels and new instructive techniques;
  • computer, audio and video- assisted language learning;
  • text linguistics, cognitive linguistics, discourse studies.

Selected publications

Manuals:
• Англійська мова для юридичних факультетів. Частина І. – Львів, 1997 (у співавторстві з Л. В. Мисик, С. Є.Лопатниченко)
• Навчальний посібник з країнознавства „Пізнай Британію”. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004 (у співавторстві з В. М. Максимук )
• Англійська мова для біологів – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011 (у співавторстві з С. О. Волгіним, Р. І .Комар.)

Articles:
• Козолум М. С. Лінгво-стилістичні особливості реалізації темпоральної семантики у дискурсі англомовних Інтернет новин / М. С. Козолуп // Наукові праці Камянець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 29. – Камянець-Подільський : “Аксіома”, 2012. – С. 191–195.
• Козолуп М. С. Роль засобів невербальної комунікації у реалізації темпоральних та просторових відношень у текстах Інтернет новин / М. С. Козолуп // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 113–123.
• Козолуп М. С. Нормативне регулювання комунікативного аспекту професійної підготовки майбутніх фахівців природничого профілю у США / М. С. Козолуп // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: “Педагогіка. Соціальна робота” – № 26 – Ужгород : ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2013. – С. 98–101.
• Козолуп М. С. Акредитація підготовки майбутніх фахівців природничого профілю в контексті формування змісту університетської освіти в США / М. С. Козолуп // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – С. 113–123.

Biography

1990-1995        student of the faculty of foreign languages at L’viv Ivan Franko National University (the department of English language and literature), graduated with the honours degree.

Since 1995    the lecturer of English at the department of foreign languages for sciences.

Schedule