Козолуп Марія Степанівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: mariya.kozolup@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• методика навчання англійської мови як іноземної
• технології навчання іноземної мови для академічних цілей
• іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей
• освіта в контексті сталого розвитку

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Навчальні посібники:

Статті:

Біографія

1990 – 1995 студентка факультету іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка
1995 – 1998 асистент кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка
1998 – 2017 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
2017 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» на тему «Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США»
2018 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
2009 – дотепер екзаменатор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти

Різне

Розклад