Olena Brona

Position: Lecturer, Foreign Languages for Sciences Department

Phone (office): (032) 239-44-54

Publications

Manuals:
Брона О.А., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я. «Англійська мова». Навчальний посібник англійською мовою для студентів фізичного факультету. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с. (Рекомендовано МОН України (Лист №1/11-3037 від 13.04.2010)).

Articles:
Нова форма комунікативної технології – інтернет-комунікація. /О.А. Брона // М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. I (155). – 432 с.- C. 233-244.

Schedule