Брона Олена Анатоліївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на геологічному факультеті

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olena.brona@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов;
  • Комунікативно-функціональні та мовностилістичні риси сучасної англомовної літературної критики у публіцистиці (електронні видання).

Курси

Вибрані публікації

Брона О. А. Принципи опису термінологічної синтагми (на матеріалі англомовних геологічних текстів) / О. А. Брона // Іноземна філологія. – 2020. – Вип. 133. – С. 63–75.
Брона О. А. Категоризація функціональних стилів англійської мови геології / О. А. Брона // Іноземна філологія. – 2019. – Вип. 132. – С. 103–112.
Брона О. А. Вивчення іменникових термінологічних сполук / О. А. Брона // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – Вип. 10. – Том 1. – С. 54–59.
Брона О. А. Категоризація англомовних геофізичних терміноконцептів / О. А. Брона // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». – 2018. – № 3. – С. 47–51.
Брона О. А. Когнітивний та лінгвістичний виміри англомовних геологічних терміноконцептів / Брона О. А. // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – С. 78-86.
Брона О. А. Семантика і структура терміноконцептів: досвід застосування дефініційних шаблонів (на матеріалі англомовних геологічних текстів) / Брона О. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 21(2). – С. 12-16.
Брона О. А. Навчання термінології в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей / О. А. Брона, P. І. Комар, Л. В. Сологуб // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 54. – С. 11-13.
Брона О. А. Лінгво-прагматичні аспекти архітектоніки електронних видань та їх вплив на адресата / О. А. Брона // Tendencije, zbiory danych, innowcje, praktyka w nauce. – Lublin, 2014. – C. 34-41.
Брона О. А. Нова форма комунікативної технології – інтернет-комунікація / О. А. Брона // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15, т. 2. – С. 223-229.

Біографія

1999 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Професійна діяльність:

1999 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Різне

Член організаційного комітету та член редколегії тез доповідей 3 Міжнародної студентської геологічної конференції, проведеної 27-30 квітня 2012 на базі факультету геології ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад