Olena Rushchak

Research interests

Practice of translation and interpreting, pragmatics of politeness/impoliteness, translation of forms of address, sociolinguistics

Publications

  1. Рущак О. В. Звертання у художньому тексті: особливості відтворення (на матеріалі Шекспірового “Hamlet, Prince of Denmark” та його українського перекладу Григорія Кочура) / О. В. Рущак // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127 (Частина 2). – С. 170-178.
  2. Рущак О. В. Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу / О. В. Рущак // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – 2014. – Вип. 22. – С. 161-170.
  3. Рущак О. В. Відтворення образності звертання (на матеріалі поеми «Неофіти» Т. Шевченка та її англомовних перекладів) / О. В. Рущак // Іноземна філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 186–192.

Biography

2012 – Master’s Degree in Philology with honours from Ivan Franko National University of Lviv, major – English-Ukrainian Translation/Interpreting

2012-2015 – studies at Post-Graduate Studies Department of Ivan Franko National University of Lviv, major – Translation Studies

2015-present –  Teaching Assistant at Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Lingustics

 

Schedule