Olena Sayfutdinova

Position: Associate Professor, French Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Literature, translation, philosophy, didactics

Courses

Publications

1. Молодоженя О. До питання про “мовну гру” у дослідженнях з філософії і мовознавства / О. Молодоженя // Нова філологія : зб. праць ЗНУ. – 2007. – № 27. – С. 104–108.
2. Молодоженя О. “Мовна гра” як засіб комічного / О. Молодоженя // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. – 2007. – № 3. – С. 198–201.
3. Молодоженя О. Категорія порівняння у “мовній грі” / О. Молодоженя // Нова філологія : зб. праць ЗНУ. – 2008. – № 30. – С. 88–92.
4. Молодоженя О. Ю. Паремії і “мовна гра” / О. Ю. Молодоженя // Когнітивна пареміологія: теорія і практика : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 11 грудня 2008 р. – К. : Київський міський університет імені Б. Д. Грінченка. – С. 16.
5. Молодоженя О. Чинники виникнення “мовної гри” / О. Молодоженя // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. – 2008. – № 5. – С. 187–191.
6. Молодоженя О. Ю. Ігрова та інші функції ерзац-інформації / О. Ю. Молодоженя // Культура народов Причерноморья : Научный журнал ТНУ им. В. В. Вернадского. – 2009. – № 168. – T. 2 – С. 107–110.
7. Молодоженя О. Причини та наслідки виникнення інформаційних лакун у вербальній та невербальній комунікації (на матеріалі іспаномовних джерел) / О. Молодоженя // Вісник Львівського національного університету. Серія : Іноземні мови. – 2009. – № 16. – С. 121–125.
8. Молодоженя О. Ю. Відображення дитячої та рольової гри в мовленні (на матеріалі іспанської мови) / О. Ю. Молодоженя // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. романістів. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 97–98.
9. Молодоженя О. Ю. Наукова праця як “мовна гра” / О. Ю. Молодоженя // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 жовтня 2011 року. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – С. 49.
10. Молодоженя О. Ю. Засоби мовної гри в магічних ритуалах / О. Ю. Молодоженя // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 131–132.
11. Сайфутдінова О. Ю. «Письмове тестування як запорука ефективності навчання» / О. Ю. Молодоженя // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. – Дніпропетровськ: Інновація. – 2013. – С. 100-102.

Biography

1991 – 2001             Secondary school № 18, Rivne

2001 – 2006              The Ivan Franko State Lviv University in L’viv, Foreign Languages Faculty

Spanish Department

Diploma in Spanish & English Languages and Literature

2006 – 2009             The Ivan Franko State Lviv University in L’viv

Post-Graduate Courses/ PhD Courses

Post-Graduate / Aspirant

(Research work “Types of language playing in indirect communication (based on modern Spanish speaking drama and publicistic genres)”)

2004                           Delivering classes in Spanish at Lviv Secondary Specialized school № 80

2004 – 2006              Delivering classes in Spanish and English at Lviv Esthetic Education school “Erudyt”

2009 – present         The Ivan Franko State Lviv University in L’viv

junior professor of French Philology Department

Schedule