Сайфутдінова Олена Юріївна

Посада: асистент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: olena.sayfutdinova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

1. Молодоженя О. До питання про “мовну гру” у дослідженнях з філософії і мовознавства / О. Молодоженя // Нова філологія : зб. праць ЗНУ. – 2007. – № 27. – С. 104–108.
2. Молодоженя О. “Мовна гра” як засіб комічного / О. Молодоженя // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. – 2007. – № 3. – С. 198–201.
3. Молодоженя О. Категорія порівняння у “мовній грі” / О. Молодоженя // Нова філологія : зб. праць ЗНУ. – 2008. – № 30. – С. 88–92.
4. Молодоженя О. Ю. Паремії і “мовна гра” / О. Ю. Молодоженя // Когнітивна пареміологія: теорія і практика : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 11 грудня 2008 р. – К. : Київський міський університет імені Б. Д. Грінченка. – С. 16.
5. Молодоженя О. Чинники виникнення “мовної гри” / О. Молодоженя // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. – 2008. – № 5. – С. 187–191.
6. Молодоженя О. Ю. Ігрова та інші функції ерзац-інформації / О. Ю. Молодоженя // Культура народов Причерноморья : Научный журнал ТНУ им. В. В. Вернадского. – 2009. – № 168. – T. 2 – С. 107–110.
7. Молодоженя О. Причини та наслідки виникнення інформаційних лакун у вербальній та невербальній комунікації (на матеріалі іспаномовних джерел) / О. Молодоженя // Вісник Львівського національного університету. Серія : Іноземні мови. – 2009. – № 16. – С. 121–125.
8. Молодоженя О. Ю. Відображення дитячої та рольової гри в мовленні (на матеріалі іспанської мови) / О. Ю. Молодоженя // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. романістів. – Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 97–98.
9. Молодоженя О. Ю. Наукова праця як “мовна гра” / О. Ю. Молодоженя // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 жовтня 2011 року. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – С. 49.
10. Молодоженя О. Ю. Засоби мовної гри в магічних ритуалах / О. Ю. Молодоженя // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 131–132.
11. Сайфутдінова О. Ю. «Письмове тестування як запорука ефективності навчання» / О. Ю. Молодоженя // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали IV Всеукр. наук. конф. – Дніпропетровськ: Інновація. – 2013. – С. 100-102.

Біографія

2001 року закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 18 і вступила на факультет іноземних мов (спеціальність „Іспанська мова та література”) Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2004 року працювала вчителем іспанської мови у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови, з 2005 по 2006 рр. —вчителем іспанської та англійської мов у школі естетичного розвитку „Ерудит” м. Львова.
Протягом 2006 – 2009 років навчалася в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка (тема дисертаційного дослідження «ГЕНЕТИЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ ТИПИ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі іспаномовного художнього і мас-медійного дискурсів)».
З 2009 року працює на посаді асистента кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
7 лютого 2012 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «ГЕНЕТИЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ ТИПИ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі іспаномовного художнього і мас-медійного дискурсів)».

Методичні матеріали

Теми лінгвістичних курсових для студентів 3 курсу іспанської філології (2019-2020 н.р.)

  1. La evolución semántico-funcional de “estar” y “ser” en la lengua española (Еверт А.)
  2. Particularidades semánticas de calcos y Xenismos en la lengua española (Врублевська О.)

Розклад