Tetyana Petryk

Position: Associate Professor, English Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-04

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

• Discourse analysis
• Cognitive linguistics
• Theoretical grammar

Courses

Publications

Papers read at conferences in Ukraine
• Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. – Львів, 1996.
• Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів, 1999.
• Людина. Комп’ютер. Комунікація – Львів, 2008.
• Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття. – Луганськ, 2009.
• Пріоритети германського і романського мовознавства. – Луцьк, 2009.
• Людина. Комп’ютер. Комунікація – Львів, 2010.
• Пріоритети германського і романського мовознавства. – Луцьк, 2010.

Papers read at international conferences
• Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю.Р.Куриловича. – Львів, 1995.
• Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». 28-30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010.

Publications
Selected list of recent most relevant publication
• Модель каналу комунікації у ченнелінг-дискурсі// Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф.С.Бацевича – Lviv: Видавництво Львівського Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С.82-83.
• Концепт «Любов» у ченелінг-дискурсі Крайона// Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки»: Збірник наукових праць. – Luhansk: Видавництво державного закладу «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – Випуск 8: Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття. – Том 1. – С. 324-331.
• Концепт «Бог» у ченелінг-дискурсі Крайона// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Мовознавство» – Lutsk, 2009. – Випуск 5. – С. 344-347.
• Модель адресата у ченнелінг-дискурсі Крайона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Мовознавство» – Lutsk, 2010. – Випуск 7. – С. 145- 147.
• Мовна репрезентація комунікативних намірів адресанта у ченнелінг-дискурсі Крайона // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Lviv, 2010. – Випуск 17. – С. 62-66.
• Особистість адресанта у висловлюваннях про самого себе (на матеріалі ченнелінг-дискурсу Крайона) //Нова філологія. – Zaporizzhya, 2010. – № 38. – С. 73-78.
• Концепт ЛЮДИНА у ченнелінг-дискурсі Крайона (предметний фрейм) // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф.С.Бацевича – Lviv: Видавництво Львівського Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С.163-164.

Biography

• Graduation Degree (MA equivalent) , 1993, Ivan Franko Lviv State University
• Candidate of Science (10.02.04 Germanic Languages), Lviv 2001
• Associate Professor, 2006

2003- present Associate Professor, Department of English Philology
1994-2003 Lecturer, Department of English Philology
1993-1994 Lecturer, Department of Foreign Languages

Teaching experience
• History of English
• Theory of grammar (morphology and syntax)
• Lexicology of the English language
• TEFL

Miscellaneous

Specialist and accreditation boards
• Members of boards, competition panels (for secondary schools and Universities students), etc.


Professional organizations
• IATEFL, Ukraine

Schedule