Петрик Тетяна Володимирівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

• дискурсознавство
• когнітивна лінгвістика
• теоретична граматика

Навчальні курси
• історія англійської мови
• лексикологія англійської мови
• теоретична граматика
• практичний курс англійської мови

Участь у вчених та акредитаційних радах
• участь в журі студентських та шкільних олімпіадах

Організації
• IATEFL Ukraine

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. – Львів, 1996.
• Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів, 1999.
• Людина. Комп’ютер. Комунікація – Львів, 2008.
• Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття. – Луганськ, 2009.
• Пріоритети германського і романського мовознавства. – Луцьк, 2009.
• Людина. Комп’ютер. Комунікація – Львів, 2010.
• Пріоритети германського і романського мовознавства. – Луцьк, 2010.

Доповіді на міжнародних конференціях
• Міжнародної наукової конференції до 100-річчя Ю.Р.Куриловича. – Львів, 1995.
• Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». 28-30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010.

Курси

Вибрані публікації

• Модель каналу комунікації у ченнелінг-дискурсі// Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф.С.Бацевича – Львів: Видавництво Львівського Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С.82-83.
• Концепт «Любов» у ченелінг-дискурсі Крайона// Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки»: Збірник наукових праць. – Луганськ: Видавництво державного закладу «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – Випуск 8: Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття. – Том 1. – С. 324-331.
• Концепт «Бог» у ченелінг-дискурсі Крайона// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Мовознавство» – Луцьк, 2009. – Випуск 5. – С. 344-347.
• Модель адресата у ченнелінг-дискурсі Крайона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Мовознавство» – Луцьк, 2010. – Випуск 7. – С. 145- 147.
• Мовна репрезентація комунікативних намірів адресанта у ченнелінг-дискурсі Крайона // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – 2010. – Випуск 17. – С. 62-66.
• Особистість адресанта у висловлюваннях про самого себе (на матеріалі ченнелінг-дискурсу Крайона) //Нова філологія. – Запоріжжя, 2010. – № 38. – С. 73-78.
• Концепт ЛЮДИНА у ченнелінг-дискурсі Крайона (предметний фрейм) // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф.С.Бацевича – Львів: Видавництво Львівського Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С.163-164.

Біографія

• диплом ЛДУ ім. Івана Франка/ 1993 р., філолог, викладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів (2001)
• доцент (2006)

Професійна діяльність
2003-дотепер доцент кафедри англійської філології
1994-2003 асистент кафедри англійської філології
1993-1994 асистент кафедри іноземних мов

Розклад