Oksana Kushnir

Position: Lecturer, French and Spanish Philologies Department

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: Oksana.Kushnir@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Courses

Publications

Кушнір О.П. З історії дослідження кастильських прислів’їв та приказок: XIV – XVII ст. в Іспанії // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 97–101.
Кушнір О.П. Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 10. – С. 172–177.
Кушнір О.П. Тварина і людина як символічні персонажі іспанських прислів’їв і приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2006. – №13. – С. 140–144.
Кушнір О.П. Метрична структура іспанських пареміологічних одиниць // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – С.98–102.
Кушнір О.П. Порівняння як засіб художньої образності в іспанських прислів’ях та приказках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 3. – С. 320–324.
Кушнір О.П. Метафоричність прислів’їв та приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2007. – №14. – С. 143–148.
Кушнір О.П. Варіативність іспанських прислів’їв і приказок // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С.69–74.
Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів’їв та приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4. – С. 49–52.
Кушнір О.П. Елементи фонічної організації іспанських прислів’їв і приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 16. – С. 140–143.
Кушнір О. П. Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках / О. П. Кушнір // Пробл. семантики слова, речення та тексту : Збірник наукових праць. / За.ред. Н. М. Корбозерова. – Київ : ЛоГос, 2009. – Вип. 16. – С. 271–280.
Кушнір О. П. Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках / О. П. Кушнір // Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс». – Чернівці, 2009. – Вип. 484. – С. 140–143.
Кушнір О. П. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2012. – №19. – С. 127–131.
Кушнір О. П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів’їв і приказок / О. П. Кушнір // Пробл. семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2011. – Вип. 20. – С. 238–243.
Кушнір О. П. Середньовічне бачення анімалістичних образів / О. П. Кушнір // Сборник научных докладов. Актуальные вопросы в современной науке. – Варшава, 2013. – №5. – С. 49–52.

Підручники, навчальні посібники:

1. Román Pomirko, Oksana Kushnir, Ivanna Jomytska. GRAMÁTICA ESPAÑOLA EN EJERCICIOS. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 308 с.
2. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013.– 76 c.
3. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
4. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.– 166 c.

Schedule