Кушнір Оксана Павлівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Oksana.Kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Пареміологія, фразеологія, методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Статті:

 1. Кушнір О.П. З історії дослідження кастильських прислів’їв та приказок: XIV – XVII ст. в Іспанії // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 97–101.
 2. Кушнір О.П. Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2006. – Вип. 10. – С. 172–177.
 3. Кушнір О.П. Тварина і людина як символічні персонажі іспанських прислів’їв і приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2006. – № 13. – С. 140–144.
 4. Кушнір О.П. Метрична структура іспанських пареміологічних одиниць // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – № 26. – С. 98–102.
 5. Кушнір О.П. Порівняння як засіб художньої образності в іспанських прислів’ях та приказках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 3. – С. 320–324.
 6. Кушнір О.П. Метафоричність прислів’їв та приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2007. – № 14. – С. 143–148.
 7. Кушнір О.П. Варіативність іспанських прислів’їв і приказок // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 69–74.
 8. Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів’їв та приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4. – С. 49–52.
 9. Кушнір О.П. Елементи фонічної організації іспанських прислів’їв і приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 16. – С. 140–143.
 10. Кушнір О.П. Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках // Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс». – Чернівці, 2009. – Вип. 484. – С. 140–143.
 11. Кушнір О.П. Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2009. – Вип. 16. – С. 271–280.
 12. Кушнір О.П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів’їв і приказок // Пробл. семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2011. – Вип. 20. – С. 238–243.
 13. Кушнір О.П. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2012. – № 19. – С. 127–131.
 14. Кушнір О.П. Середньовічне бачення анімалістичних образів // Сборник научных докладов. Актуальные вопросы в современной науке. – Варшава, 2012. – №5. – С. 49–52.
 15. Kushnir O. Enseñanza de español en la Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv en la segunda mitad del siglo XX // Actas del Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2014. – Р. 125–132.
 16. Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia, problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016. – Р. 296–303.

Тези конференцій:

 1. Кушнір О.П. Тваринний символізм в іспанських прислів’ях та приказках // Матеріали IV Міжвузівської конф. молодих учених “Cучасні проблеми та перспективи дослідження германських і романських мов і літератур”. – Донецьк, ДонНУ, 2006. – С. 125–126.
 2. Кушнір О.П. Основні фонічні характеристики іспанських прислів’їв та приказок // Матеріали 1-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 82–83.
 3. Кушнір О.П. Паремія як складова іспанської мовної картини світу // Матеріали 9-ї між нар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 254–256.
 4. Кушнір О.П. Порівняльна характеристика іспанських та українських прислів’їв і приказок // Матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 111–112.
 5. Кушнір О.П. Ритмічний наголос у іспанських прислів’ях і приказках // Матеріали 3-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Одеса, 2010. – С. 41–42.
 6. Кушнір О.П. Метафора повсякденного мовлення в іспанській пареміології // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Філологічні студії молодих учених”. – Маріуполь, 2010. – С. 118–119.
 7. Кушнір О.П. Елемент цезури в іспанській метричній системі (на прикладах прислів’їв і приказок) // Матеріали 4-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – С. 57–58.
 8. Кушнір О.П. Образ собаки в іспанських прислів’ях та приказках // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури». – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2020. – С. 51–53.
 9. Кушнір О.П. Образ півня (gallo) в іспанських прислів’ях та приказках // Розвиток філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 жовтня 2021 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. – С. 77-79.
 10. Кушнір О.П. Соматична лексика як засіб вираження людських якостей в іспанських фразеологічних виразах // Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології : збірник тез Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 11–12 листопада 2022 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – С. 57-61.

Навчально-методичні праці:

 1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах: навч. посібник /  Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 2. Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
 3. Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
 4. Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.
 5. Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
 6. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
 7. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
 8. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
 9. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, – 38 c.
 10. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с.
 11. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 12. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови як першої та другої іноземної на тему: Національності. Професії (Nacionalidades. Profesiones) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 44 c.
 13. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови як першої та другої іноземної на тему: Їжа (Comida) / О. П. Кушнір, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 78 c.
 14. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 15. Цимбалістий Ігор. Підготовка до ЗНО для вступу в магістратуру. Іспанська мова = Preparación al examen de selectividad para los estudios de Máster. Lengua española : навч. посібник /  Ігор Цимбалістий, Оксана Кушнір, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 216 с.
 16. Осєчко Світлана. Іспанська граматика у вправах. Середній рівень = Gramática española en ejercicios. Nivel intermedio : навч. посібник /  Світлана Осєчко, Оксана Кушнір, Ігор Цимбалістий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 228 с.

Біографія

1988-1998: навчання у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови

1998-2002: навчання на факультеті іноземних мов (спеціальність іспанська мова та література) Львівського національного університету імені Івана Франка. Диплом бакалавра

1.07.2001 – 31.07.2001: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad Complutense в Мадриді

2002-2003: навчання на факультеті іноземних мов (спеціальність іспанська мова та література) Львівського національного університету імені Івана Франка. Диплом магістра

1.07.2003 – 28.07.2003: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad de Málaga в Малазі

квітнь 2003: учасник Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської мови в Києві.

1.11.2003-31.10.2007: аспірантка кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (тема дисертаційної роботи: «Структура і семантика іспанських прислів’їв і приказок (на матеріалі зоонімів)»).

1.09.2002-1.06.2003: вчитель іспанської мови в середній школі №80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови.

10.03.2004- сьогодні: асистент кафедри французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

01.01.2010 – 28.02.2010: стажування в університеті міста Касерес (Іспанія).

2012-сьогодні: сертифікований екзаменатор іспитів DELE.

2012-сьогодні: член Асоціації іспаністів України.

2012-сьогодні: член Методичної ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014-2017 роки: Перший Віце-президент Асоціації іспаністів України.

Різне

 1. 01-31.07.2001: курс “Curso de Lengua y Cultura Españolas”, Мадрид (Іспанія).
 2. 01-28.07.2003: курс “Curso de nivel superior de Lengua Española”, Малага (Іспанія, 80 годин).
 3. 03-02.04.2005: учасник Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (22 годин).
 4. 19-21.04.2007: учасник II Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (22 годин).
 5. 03-04.04.2008: семінар «Los Talleres de Formación Metodológica de profesores y maestros de español como lengua extranjera», видавництво EDELSA (Мадрид), Дніпропетровськ (15 годин).
 6. 09-10.10.2008: учасник III Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (17 годин).
 7. 15-16.10.2009: учасник IV Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (16 годин).
 8. 2009: семінари «El cine en el aula de español» та «Juegos para el aula: el aspecto lúdico en la clase de ELE», Агенція інозевних мов «РУНА», Львів (2 години).
 9. 14-15.12.2010: учасник V Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (14 годин).
 10. 29-30.09.2011: учасник IІ Конгресу Іспаністів України «Góngora y el siglo de oro», Донецьк.
 11. 21-22.11.2011: учасник VI Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (11 годин).
 12. 2012: учасник VII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (5,5 годин).
 13. 03.2012-18.03.2012: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів С1 /С2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 16 годин)
 14. 09.2012-07.10.2012: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів А1 /А2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 15 годин)
 15. 04.2013-12.05.2013: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів В1 /В2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 16 годин)
 16. 04-05.10.2013: учасник та організатор IV Конгресу Іспаністів України «Memoria y cultura en el hispanismo global», Львів.
 17. 2013: учасник VIII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (5,5 годин).
 18. 29-30.05.2015: учасникта організатор X Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Львів (6 годин).
 19. 15-07.08.2015: курс «Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera»в Академії LETRA HISPÁNICA, Саламанка, Іспанія (20 годин).
 20. 15-07.10.2015: курс «Curso Superior para profesores de español», Академія МЕСТЕР, Саламанка, Іспанія (20 годин).
 21. 25-26.09.2015: учасник VI Конгресу Іспаністів України, Миколаїв.
 22. 2016: семінар «CreativELE: Jornadas de innovación didáctica. Primera edición», Київ (4 години).
 23. 2016: семінар «La clase de ELE, un espacio abierto a la reflexión», академія Colegio Delibes (Саламанка, Іспанія), Київ (4 години).
 24. 2017: семінар «Hablando se entiende la gente: la interacción oral en el aula de ELE», видавництво EDELSA (Мадрид), Львів (1 годинa).
 25. 2016: семінар «Didáctica intercultural y dimensión afectiva en la enseñanza y aprendizaje del español», видавництво SM (Мадрид), Кам’янець-Подільський (2 години).
 26. 07-08.10.2016: учасник VII Конгресу Іспаністів України «El diálogo de culturas en el hispanismo global», Кам’янець-Подільський.
 27. 04.2017: семінар «La didáctica postcomunicativa en la enseñanza de ELE», видавництво EDELSA (Мадрид), Київ (2 години).
 28. 04.2017: учасник XII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (6 годин).
 29. 15-16.09.2017: учасник VIII Конгресу Іспаністів України «Ucrania y el mundo hispano», Одеса.
 30. 09.2017: семінар «Los textos periodísticos en la didáctica de ELE: Las entrevistas orales y escritas», видавництво SM (Мадрид), Одеса (1 година).
 31. 21-22.09.2018: учасник IХ Конгресу Іспаністів України, Острог.
 32. 03.2019: міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна: пошук інновацій крізь призму досвіду викладання інших мов», МІОК та національний університет «Львівська політехніка», Львів
 33. 19.02019: семінар «El desarrollo de las competencias docentes», Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), Київ (6 годин)
 34. 20-21.09.2019: учасник Х Конгресу Іспаністів України, Київ.
 35. 10.2019: семінар «Estrategias de aprendizaje y práctica comunicativa de contenidos en ELE ACTUAL: ¿Cómo desarrollar las habilidades de la lengua en la enseñanza del español? Reflexión y práctica a partir de propuestas de AULA AMIGOS», видавництво SM (Мадрид), Львів (4 години)
 36. 10.2019-25.10.2019: курс “Curso Superior para profesores de español”, Academia MESTER (Саламанка, Іспанія, 20 годин)
 37. 02.2020: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів А1 /А2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 6 годин)
 38. 02.2020: курс «Enseñanza de la gramática y la cultura, evaluación del uso de la lengua», Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), Львів (6 годин).
 39. 24.10.2020: XV Курс для вчителів іспанської мови з методики викладання “Aprender/enseñar ELE en la situación del confinamiento”, організований та проведений online Асоціацією іспаністів України за підтримки Посольства Королівства Іспанії в Україні (8 годин).
 40. 06.10.2020: Курс для вчителів іспанської мови Східної Європи з методики викладання, організований та проведений online Інститутом Сервантеса та мовною академією DICE Centro Didáctico de español (м. Саламанка, Іспанія) (2 години).
 41. 14-17.05.2021: ХІ Курс для викладачів іспанської мови, як іноземної, організований та проведений online Посольством Королівства Іспанії в Республіці Польща (12 годин).
 42. Голова журі номінації “Іван Франко та іспанське літературознавство” обласного конкурсу на краще знання іноземних мов, якими володів Іван Франко, організованого для учнів 8-11 класів закладів загальної/середньої та позашкільної освіти Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, за підтримки Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.
 43. Член редколегії Збірника матеріалів Х Конгресу іспаністів України // Actas del X Congreso de Hispanistas de Ucrania, Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv, 20 y 21 de septiembre de 2019. Lviv : Astroliabio Editorial, 2020. 320 p.
 44. 2.11 – 5.11.2021: І Міжнародний Конгрес з іспанської мови (I Congreso Internacional del Español – Fines Específicos), організований та проведений онлайн Хунтою Кастилії і Леон.
 45. 1.11-5.11.2021: Курс для вчителів іспанської мови з методики викладання “Vuelve a España, sueña lo español”, організований Університетом міста Вальядолід та проведений у м. Сеговія (Іспанія).
 46. 14.08 – 20.08.2022: Курс для вчителів іспанської мови з методики викладання “Universos 2022”, організований Університетом міста Леон та проведений у м. Леон (Іспанія).
 47. 22.05 – 23.05.2023: Конгрес для викладачів іспанської мови (ХІІI Encuentro de profesores ELE en Polonia), організований та проведений онлайн Посольством Королівства Іспанії в Польщі.
 48. 29.09 – 30.09.2023: ХІ Конгрес іспаністів України “El hispanismo y la guerra”, організований Львівським університетом імені Івана Франка, Українським католицьким університетом, Асоціацією іспаністів України за підтримки Посольства Королівства Іспанії в Україні.
 49. 30.09.2023: Курс для вчителів іспанської мови з методики викладання “Taller de formación docente”, організований Асоціацією іспаністів України та Посольством Королівства Іспанії в Україні за підтримки Львівського університету імені Івана Франка та Українського католицького університету.

 

Нагороди

Нагорода Львівського національного університету імені Івана Франка за перше місце навчального посібника «Gramática española en ejercicios» («Граматика іспанської мови у вправах») у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навчального року». 11 жовтня 2012 року

Кращий порадник 2011-2012 н.р. (у результаті проведеного Студентським самоврядуванням анкетування, відповідно до Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка, а також на підставі витягів із протоколів засідань учених рад факультетів за підсумками 2011/2012 навчального року згідно з Наказом Ректора від 06 серпня 2012 року “за розвиток академічних традицій Університету, високий рівень виховної, мистецько-культурної та громадської роботи”)

23 листопада 2020 р. – Подяка Львівської міської ради за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у навчання багатьох поколінь іспаністів, розвиток української іспаністики, організацію та проведення методичних семінарів, високу професійну майстерність, популяризацію іспанської мови та культури в Україні.

Методичні матеріали

Кушнір О.П., Осєчко С.М., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови

Кушнір О.П., Осєчко С.М. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Житло (Vivienda)

Кушнір О.П., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta)

Кушнір О.П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) 

Кушнір О.П., Хомицька І.І. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Їжа (Comida)

Кушнір О.П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Національності. Професії (Nacionalidades. Profesiones)

 

 

Розклад