Кушнір Оксана Павлівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Oksana.Kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Пареміологія, фразеологія, методика викладання іноземних мов.

Курси

Публікації

Статті:

 1. Кушнір О.П. З історії дослідження кастильських прислів’їв та приказок: XIV – XVII ст. в Іспанії // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 97–101.
 2. Кушнір О.П. Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2006. – Вип. 10. – С. 172–177.
 3. Кушнір О.П. Тварина і людина як символічні персонажі іспанських прислів’їв і приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2006. – № 13. – С. 140–144.
 4. Кушнір О.П. Метрична структура іспанських пареміологічних одиниць // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – № 26. – С. 98–102.
 5. Кушнір О.П. Порівняння як засіб художньої образності в іспанських прислів’ях та приказках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 3. – С. 320–324.
 6. Кушнір О.П. Метафоричність прислів’їв та приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2007. – № 14. – С. 143–148.
 7. Кушнір О.П. Варіативність іспанських прислів’їв і приказок // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 69–74.
 8. Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів’їв та приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4. – С. 49–52.
 9. Кушнір О.П. Елементи фонічної організації іспанських прислів’їв і приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 16. – С. 140–143.
 10. Кушнір О.П. Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках // Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс». – Чернівці, 2009. – Вип. 484. – С. 140–143.
 11. Кушнір О.П. Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2009. – Вип. 16. – С. 271–280.
 12. Кушнір О.П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів’їв і приказок // Пробл. семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2011. – Вип. 20. – С. 238–243.
 13. Кушнір О.П. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2012. – № 19. – С. 127–131.
 14. Кушнір О.П. Середньовічне бачення анімалістичних образів // Сборник научных докладов. Актуальные вопросы в современной науке. – Варшава, 2012. – №5. – С. 49–52.
 15. Kushnir O. Enseñanza de español en la Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv en la segunda mitad del siglo XX // Actas del Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2014. – Р. 125–132.
 16. Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia, problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016. – Р. 296–303.

Тези конференцій:

 1. Кушнір О.П. Тваринний символізм в іспанських прислів’ях та приказках // Матеріали IV Міжвузівської конф. молодих учених “Cучасні проблеми та перспективи дослідження германських і романських мов і літератур”. – Донецьк, ДонНУ, 2006. – С. 125–126.
 2. Кушнір О.П. Основні фонічні характеристики іспанських прислів’їв та приказок // Матеріали 1-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 82–83.
 3. Кушнір О.П. Паремія як складова іспанської мовної картини світу // Матеріали 9-ї між нар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 254–256.
 4. Кушнір О.П. Порівняльна характеристика іспанських та українських прислів’їв і приказок // Матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 111–112.
 5. Кушнір О.П. Ритмічний наголос у іспанських прислів’ях і приказках // Матеріали 3-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Одеса, 2010. – С. 41–42.
 6. Кушнір О.П. Метафора повсякденного мовлення в іспанській пареміології // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Філологічні студії молодих учених”. – Маріуполь, 2010. – С. 118–119.
 7. Кушнір О.П. Елемент цезури в іспанській метричній системі (на прикладах прислів’їв і приказок) // Матеріали 4-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – С. 57–58.
 8. Кушнір О.П. Образ собаки в іспанських прислів’ях та приказках // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури». – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2020. – С. 51–53.

Навчально-методичні праці:

 1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах: навч. посібник /  Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.
 2. Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
 3. Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
 4. Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.
 5. Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
 6. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
 7. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
 8. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
 9. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, – 38 c.
 10. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с.
 11. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 12. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови як першої та другої іноземної на тему: Національності. Професії (Nacionalidades. Profesiones) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 44 c.
 13. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови як першої та другої іноземної на тему: Їжа (Comida) / О. П. Кушнір, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 78 c.
 14. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.

Біографія

1988-1998: навчання у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови

1998-2002: навчання на факультеті іноземних мов (спеціальність іспанська мова та література) Львівського національного університету імені Івана Франка. Диплом бакалавра

1.07.2001 – 31.07.2001: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad Complutense в Мадриді

2002-2003: навчання на факультеті іноземних мов (спеціальність іспанська мова та література) Львівського національного університету імені Івана Франка. Диплом магістра

1.07.2003 – 28.07.2003: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad de Málaga в Малазі

квітнь 2003: учасник Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської мови в Києві.

1.11.2003-31.10.2007: аспірантка кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка (тема дисертаційної роботи: «Структура і семантика іспанських прислів’їв і приказок (на матеріалі зоонімів)»).

1.09.2002-1.06.2003: вчитель іспанської мови в середній школі №80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови.

10.03.2004- сьогодні: асистент кафедри французької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

01.01.2010 – 28.02.2010: стажування в університеті міста Касерес (Іспанія).

2012-сьогодні: сертифікований екзаменатор іспитів DELE.

2012-сьогодні: член Асоціації іспаністів України.

2012-сьогодні: член Методичної ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014-2017 роки: Перший Віце-президент Асоціації іспаністів України.

Різне

 1. 01-31.07.2001: курс “Curso de Lengua y Cultura Españolas”, Мадрид (Іспанія).
 2. 01-28.07.2003: курс “Curso de nivel superior de Lengua Española”, Малага (Іспанія, 80 годин).
 3. 03-02.04.2005: учасник Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (22 годин).
 4. 19-21.04.2007: учасник II Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (22 годин).
 5. 03-04.04.2008: семінар «Los Talleres de Formación Metodológica de profesores y maestros de español como lengua extranjera», видавництво EDELSA (Мадрид), Дніпропетровськ (15 годин).
 6. 09-10.10.2008: учасник III Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (17 годин).
 7. 15-16.10.2009: учасник IV Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (16 годин).
 8. 2009: семінари «El cine en el aula de español» та «Juegos para el aula: el aspecto lúdico en la clase de ELE», Агенція інозевних мов «РУНА», Львів (2 години).
 9. 14-15.12.2010: учасник V Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (14 годин).
 10. 29-30.09.2011: учасник IІ Конгресу Іспаністів України «Góngora y el siglo de oro», Донецьк.
 11. 21-22.11.2011: учасник VI Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (11 годин).
 12. 2012: учасник VII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (5,5 годин).
 13. 03.2012-18.03.2012: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів С1 /С2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 16 годин)
 14. 09.2012-07.10.2012: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів А1 /А2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 15 годин)
 15. 04.2013-12.05.2013: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів В1 /В2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 16 годин)
 16. 04-05.10.2013: учасник та організатор IV Конгресу Іспаністів України «Memoria y cultura en el hispanismo global», Львів.
 17. 2013: учасник VIII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (5,5 годин).
 18. 29-30.05.2015: учасникта організатор X Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Львів (6 годин).
 19. 15-07.08.2015: курс «Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera»в Академії LETRA HISPÁNICA, Саламанка, Іспанія (20 годин).
 20. 15-07.10.2015: курс «Curso Superior para profesores de español», Академія МЕСТЕР, Саламанка, Іспанія (20 годин).
 21. 25-26.09.2015: учасник VI Конгресу Іспаністів України, Миколаїв.
 22. 2016: семінар «CreativELE: Jornadas de innovación didáctica. Primera edición», Київ (4 години).
 23. 2016: семінар «La clase de ELE, un espacio abierto a la reflexión», академія Colegio Delibes (Саламанка, Іспанія), Київ (4 години).
 24. 2017: семінар «Hablando se entiende la gente: la interacción oral en el aula de ELE», видавництво EDELSA (Мадрид), Львів (1 годинa).
 25. 2016: семінар «Didáctica intercultural y dimensión afectiva en la enseñanza y aprendizaje del español», видавництво SM (Мадрид), Кам’янець-Подільський (2 години).
 26. 07-08.10.2016: учасник VII Конгресу Іспаністів України «El diálogo de culturas en el hispanismo global», Кам’янець-Подільський.
 27. 04.2017: семінар «La didáctica postcomunicativa en la enseñanza de ELE», видавництво EDELSA (Мадрид), Київ (2 години).
 28. 04.2017: учасник XII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (6 годин).
 29. 15-16.09.2017: учасник VIII Конгресу Іспаністів України «Ucrania y el mundo hispano», Одеса.
 30. 09.2017: семінар «Los textos periodísticos en la didáctica de ELE: Las entrevistas orales y escritas», видавництво SM (Мадрид), Одеса (1 година).
 31. 21-22.09.2018: учасник IХ Конгресу Іспаністів України, Острог.
 32. 03.2019: міжнародний науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна: пошук інновацій крізь призму досвіду викладання інших мов», МІОК та національний університет «Львівська політехніка», Львів
 33. 19.02019: семінар «El desarrollo de las competencias docentes», Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), Київ (6 годин)
 34. 20-21.09.2019: учасник Х Конгресу Іспаністів України, Київ.
 35. 10.2019: семінар «Estrategias de aprendizaje y práctica comunicativa de contenidos en ELE ACTUAL: ¿Cómo desarrollar las habilidades de la lengua en la enseñanza del español? Reflexión y práctica a partir de propuestas de AULA AMIGOS», видавництво SM (Мадрид), Львів (4 години)
 36. 10.2019-25.10.2019: курс “Curso Superior para profesores de español”, Academia MESTER (Саламанка, Іспанія, 20 годин)
 37. 02.2020: онлайн курс підготовки екзаменаторів іспиту DELE рівнів А1 /А2, Інститут Сервантеса (Варшава, Польща, 6 годин)
 38. 02.2020: курс «Enseñanza de la gramática y la cultura, evaluación del uso de la lengua», Інститут Сервантеса (Варшава, Польща), Львів (6 годин).
 39. 24.10.2020: XV Курс для вчителів іспанської мови з методики викладання “Aprender/enseñar ELE en la situación del confinamiento”, організований та проведений online Асоціацією іспаністів України за підтримки Посольства Королівства Іспанії в Україні (8 годин).
 40. 06.10.2020: Курс для вчителів іспанської мови Східної Європи з методики викладання, організований та проведений online Інститутом Сервантеса та мовною академією DICE Centro Didáctico de español (м. Саламанка, Іспанія) (2 години).
 41. 14-17.05.2021: ХІ Курс для викладачів іспанської мови, як іноземної, організований та проведений online Посольством Королівства Іспанії в Республіці Польща (12 годин).Голова журі номінації “Іван Франко та іспанське літературознавство” обласного конкурсу на краще знання іноземних мов, якими володів Іван Франко, організованого для учнів 8-11 класів закладів загальної/середньої та позашкільної освіти Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, за підтримки Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.

  Член редколегії Збірника матеріалів Х Конгресу іспаністів України // Actas del X Congreso de Hispanistas de Ucrania, Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv, 20 y 21 de septiembre de 2019. Lviv : Astroliabio Editorial, 2020. 320 p.

 

Нагороди

Нагорода Львівського національного університету імені Івана Франка за перше місце навчального посібника «Gramática española en ejercicios» («Граматика іспанської мови у вправах») у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навчального року». 11 жовтня 2012 року

Кращий порадник 2011-2012 н.р. (у результаті проведеного Студентським самоврядуванням анкетування, відповідно до Положення про порадника академічної групи Львівського національного університету імені Івана Франка, а також на підставі витягів із протоколів засідань учених рад факультетів за підсумками 2011/2012 навчального року згідно з Наказом Ректора від 06 серпня 2012 року “за розвиток академічних традицій Університету, високий рівень виховної, мистецько-культурної та громадської роботи”)

23 листопада 2020 р. – Подяка Львівської міської ради за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у навчання багатьох поколінь іспаністів, розвиток української іспаністики, організацію та проведення методичних семінарів, високу професійну майстерність, популяризацію іспанської мови та культури в Україні.

Методичні матеріали

Кушнір О.П., Осєчко С.М., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови

Кушнір О.П., Осєчко С.М. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Житло (Vivienda)

Кушнір О.П., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta)

Кушнір О.П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) 

Кушнір О.П., Хомицька І.І. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Їжа (Comida)

Кушнір О.П., Жох І.П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Національності. Професії (Nacionalidades. Profesiones)

 

Теми курсових робіт з методики (4 курс, іспанська філологія) (1 семестр 2021-2022 н.р.)

 1. Скорнякова Анастасія – El error como estrategia de enseñanza en el aula ELE.
 2. Барановська Ірина – Tipología de actividades según destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como LE.
 3. Кобзар Катерина – El enfoque léxico y cómo aplicarlo en el proceso de aprendizaje de español como LE.
 4. Куйбіда Віта – Historias con sonidos: cómo crearlas y para qué.

 

 

 

Розклад