Кушнір Оксана Павлівна

Посада: асистент кафедри французької філології

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Oksana.Kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Статті:

 1. Кушнір О.П. З історії дослідження кастильських прислів’їв та приказок: XIV – XVII ст. в Іспанії // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 97–101.
 2. Кушнір О.П. Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2006. – Вип. 10. – С. 172–177.
 3. Кушнір О.П. Тварина і людина як символічні персонажі іспанських прислів’їв і приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2006. – № 13. – С. 140–144.
 4. Кушнір О.П. Метрична структура іспанських пареміологічних одиниць // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – № 26. – С. 98–102.
 5. Кушнір О.П. Порівняння як засіб художньої образності в іспанських прислів’ях та приказках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 3. – С. 320–324.
 6. Кушнір О.П. Метафоричність прислів’їв та приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2007. – № 14. – С. 143–148.
 7. Кушнір О.П. Варіативність іспанських прислів’їв і приказок // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 30. – С. 69–74.
 8. Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів’їв та приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4. – С. 49–52.
 9. Кушнір О.П. Елементи фонічної організації іспанських прислів’їв і приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 16. – С. 140–143.
 10. Кушнір О.П. Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках // Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс». – Чернівці, 2009. – Вип. 484. – С. 140–143.
 11. Кушнір О.П. Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2009. – Вип. 16. – С. 271–280.
 12. Кушнір О.П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів’їв і приказок // Пробл. семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2011. – Вип. 20. – С. 238–243.
 13. Кушнір О.П. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2012. – № 19. – С. 127–131.
 14. Кушнір О.П. Середньовічне бачення анімалістичних образів // Сборник научных докладов. Актуальные вопросы в современной науке. – Варшава, 2012. – №5. – С. 49–52.
 15. Kushnir O. Enseñanza de español en la Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv en la segunda mitad del siglo XX // Actas del Congreso de Hispanistas de Ucrania. – Kyiv, 2014. – Р. 125–132.
 16. Kushnir O. La Enseñanza de español en Ucrania en el siglo XXI: historia, problemas y perspectivas // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astrolabio Editorial, 2016. – Р. 296–303.

 

Тези конференцій:

 1. Кушнір О.П. Тваринний символізм в іспанських прислів’ях та приказках // Матеріали IV Міжвузівської конф. молодих учених “Cучасні проблеми та перспективи дослідження германських і романських мов і літератур”. – Донецьк, ДонНУ, 2006. – С. 125–126.
 2. Кушнір О.П. Основні фонічні характеристики іспанських прислів’їв та приказок // Матеріали 1-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 82–83.
 3. Кушнір О.П. Паремія як складова іспанської мовної картини світу // Матеріали 9-ї між нар. наук.-практ. конф. “Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 254–256.
 4. Кушнір О.П. Порівняльна характеристика іспанських та українських прислів’їв і приказок // Матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 111–112.
 5. Кушнір О.П. Ритмічний наголос у іспанських прислів’ях і приказках // Матеріали 3-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Одеса, 2010. – С. 41–42.
 6. Кушнір О.П. Метафора повсякденного мовлення в іспанській пареміології // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Філологічні студії молодих учених”. – Маріуполь, 2010. – С. 118–119.
 7. Кушнір О.П. Елемент цезури в іспанській метричній системі (на прикладах прислів’їв і приказок) // Матеріали 4-ї Всеукр. наук. конф. романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – С. 57–58.

Навчально-методичні праці:

 1. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах: навч. посібник /  Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с. (нагороджена за перше місце у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2011-2012 навчального року»).
 2. Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
 3. Кушнір О.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О.П. Кушнір, О.Т. Маєвська, С.М. Осєчко – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
 4. Помірко Роман. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.
 5. Кушнір О.П. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної). / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2014. – 88 c.
 6. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 170 с.
 7. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
 8. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
 9. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, – 38 c.

Курси

Публікації

Кушнір О.П. З історії дослідження кастильських прислів’їв та приказок: XIV – XVII ст. в Іспанії // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 97–101.
Кушнір О.П. Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць // Пробл. семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 10. – С. 172–177.
Кушнір О.П. Тварина і людина як символічні персонажі іспанських прислів’їв і приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2006. – №13. – С. 140–144.
Кушнір О.П. Метрична структура іспанських пареміологічних одиниць // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – С.98–102.
Кушнір О.П. Порівняння як засіб художньої образності в іспанських прислів’ях та приказках // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 3. – С. 320–324.
Кушнір О.П. Метафоричність прислів’їв та приказок // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2007. – №14. – С. 143–148.
Кушнір О.П. Варіативність іспанських прислів’їв і приказок // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 30. – С.69–74.
Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів’їв та приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4. – С. 49–52.
Кушнір О.П. Елементи фонічної організації іспанських прислів’їв і приказок // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 16. – С. 140–143.
Кушнір О. П. Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках / О. П. Кушнір // Пробл. семантики слова, речення та тексту : Збірник наукових праць. / За.ред. Н. М. Корбозерова. – Київ : ЛоГос, 2009. – Вип. 16. – С. 271–280.
Кушнір О. П. Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках / О. П. Кушнір // Науковий вісник Чернівецького університету «Романо-слов’янський дискурс». – Чернівці, 2009. – Вип. 484. – С. 140–143.
Кушнір О. П. Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : ЛНУ, 2012. – №19. – С. 127–131.
Кушнір О. П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів’їв і приказок / О. П. Кушнір // Пробл. семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. / За.ред. Н.М. Корбозерова. – К. : ЛоГос, 2011. – Вип. 20. – С. 238–243.
Кушнір О. П. Середньовічне бачення анімалістичних образів / О. П. Кушнір // Сборник научных докладов. Актуальные вопросы в современной науке. – Варшава, 2013. – №5. – С. 49–52.

Підручники, навчальні посібники:

1. Román Pomirko, Oksana Kushnir, Ivanna Jomytska. GRAMÁTICA ESPAÑOLA EN EJERCICIOS. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 308 с.
2. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (початковий рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013.– 76 c.
3. Кушнір О. П., Маєвська О. Т., Осєчко С. М. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання (середній рівень). / О. П. Кушнір, О. Т. Маєвська, С. М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 76 c.
4. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015.– 166 c.

Біографія

Народилась 21 серпня 1981 року в м. Львові. В 1988 році розпочала навчання у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови, яку закінчила в 1998 році. У цьому ж році стала студенткою факультету іноземних мов (спеціальність іспанська мова та література) Львівського національного університету ім. Івана Франка. За період навчання в університеті здійснила кілька поїздок за кордон: 1.07.2001 – 31.07.2001: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad Complutense в Мадриді; листопад 2002 року – приватна подорож (м. Саламанка); 1.07.2003 – 28.07.2003: курс іспанської мови та культури в літній школі при Universidad de Malaga в Малазі; липень 2004 року – приватна подорож (м. Мадрид) з метою опрацювання фондів мадридських бібліотек та нагромадження матеріалу для написання наукової дисертації. В 2002 році здобула диплом Бакалавра філології, а в 2003 році диплом Магістра філології за спеціальністю «іспанська мова та література, англійська мова, світова література». У квітні 2003 року учасник Всеукраїнської студентської олімпіади з іспанської мови в Києві. З листопада 2003 по 2007 року аспірантка кафедри французької філології ЛНУ ім. І. Франка (тема дисертаційної роботи: «Структура і семантика іспанських прислів’їв і приказок (на матеріалі зоонімів)»). Професійну діяльність розпочала ще у студентські роки, а саме з 1.09.2001 по 1.09.2003 викладач іспанської мови в середній школі №80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови, а з березня 2004 року викладач іспанської мови на кафедрі французької філології ЛНУ ім. І. Франка. Перебуваючи на посаді асистента цієї ж кафедри викладає іспанську як основну та другу іноземну мову, читає курс лінгвокраїнознавства та методики викладання. 31.03.05–02.04.2005 прослухала «Курси дидактики іспанської мови як іноземної», організовані АЕСІ, Посольством Іспанії в Україні, Київським Національним Лінгвістичним Університетом та Московським Інститутом Сервантеса (м. Київ) та 19-21.04.2007 «ІІ Курси дидактики іспанської мови як іноземної», організовані АЕСІ, Посольством Іспанії в Україні, Київським Національним Університетом ім. Т.Шевченка та Московським Інститутом Сервантеса. 3-4.04-2008 взяла участь у Методичних курсах для викладачів та вчителів іспанської як другої іноземної, які проходили у Дніпропетровському університеті Економіки та Права, під егідою видавництва EDELSA. 9-10.10.2008 та 15-16.10.2009 учасник відповідно ІІІ та ІV Курсів дидактики іспанської мови як іноземної, організовані АЕСІ, Посольством Іспанії в Україні, Київським Національним Лінгвістичним Університетом та Московським Інститутом Сервантеса (м. Київ). 01.01.2010 – 28.02.2010 – стажування в університеті міста Касерес (Іспанія).

Сертифікований екзаменатор іспитів DELE.

2014-2017 роки: Перший Віце-президент Асоціації іспаністів України.

Різне

Навчання (курси, семінари, конгреси):

 1. 01-31.07.2001: курс “Curso de Lengua y Cultura Españolas”, Мадрид (Іспанія).
 2. 01-28.07.2003: курс “Curso de nivel superior de Lengua Española”, Малага (Іспанія).
 3. 03-02.04.2005: учасник Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (22 годин).
 4. 19-21.04.2007: учасник II Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (22 годин).
 5. 03-04.04.2008: семінар «Los Talleres de Formación Metodológica de profesores y maestros de español como lengua extranjera», видавництво EDELSA (Мадрид), Дніпропетровськ (15 годин).
 6. 09-10.10.2008: учасник III Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (17 годин).
 7. 15-16.10.2009: учасник IV Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (16 годин).
 8. 12.2009: семінари «El cine en el aula de español» та «Juegos para el aula: el aspecto lúdico en la clase de ELE», Агенція інозевних мов «РУНА», Львів (2 години).
 9. 14-15.12.2010: учасник V Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (14 годин).
 10. 29-30.09.2011: учасник IІ Конгресу Іспаністів України «Góngora y el siglo de oro», Донецьк.
 11. 21-22.11.2011: учасник VI Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (11 годин).
 12. 12.2012: учасник VII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (5,5 годин).
 13. 04-05.10.2013: учасник та організатор IV Конгресу Іспаністів України «Memoria y cultura en el hispanismo global», Львів.
 14. 12.2013: учасник VIII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (5,5 годин).
 15. 29-30.05.2015: учасникта організатор X Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Львів (6 годин).
 16. 08.15-07.08.2015: курс «Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera»в Академії LETRA HISPÁNICA, Саламанка, Іспанія (20 годин).
 17. 10.15-07.10.2015: курс «Curso Superior para profesores de español»в Академії МЕСТЕР, Саламанка, Іспанія (20 годин).
 18. 25-26.09.2015: учасник VI Конгресу Іспаністів України, Миколаїв.
 19. 02.2016: семінар «CreativELE: Jornadas de innovación didáctica. Primera edición», Київ (4 години).
 20. 05.2016: семінар «La clase de ELE, un espacio abierto a la reflexión», академія Colegio Delibes (Саламанка, Іспанія), Київ (4 години).
 21. 06.2017: семінар «Hablando se entiende la gente: la interacción oral en el aula de ELE», видавництво EDELSA (Мадрид), Львів (1 годинa).
 22. 10.2016: семінар «Didáctica intercultural y dimensión afectiva en la enseñanza y aprendizaje del español», видавництво SM (Мадрид), Кам’янець-Подільський (2 години).
 23. 07-08.10.2016: учасник VII Конгресу Іспаністів України «El diálogo de culturas en el hispanismo global», Кам’янець-Подільський.
 24. 28.04.2017: семінар «La didáctica postcomunicativa en la enseñanza de ELE», видавництво EDELSA (Мадрид), Київ (2 години).
 25. 28.04.2017: учасник XII Дидактичного курсу для викладачів іспанської мови як іноземної, Київ (6 годин).
 26. 15-16.09.2017: учасник VIII Конгресу Іспаністів України «Ucrania y el mundo hispano», Одеса.
 27. 09.2017: семінар «Los textos periodísticos en la didáctica de ELE: Las entrevistas orales y escritas», видавництво SM (Мадрид), Одеса (1 година).

Розклад