Актуальні проблеми дослідження семантики, дискурсознавства та текстолінгвістики

Дата проведення: 30.11.2014 о 14:00 год. в вул. Дорошенка, 41, кімн. 111

1) Доповідь: “Реалізація денотата лейтмотивного значення у художньому тексті”

  • Ганна Лозинська, асист., каф. іноз. мов для гуман. ф-тів, ЛНУ ім. І. Франка; викл. кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2) Доповідь: “Неологізми та запозичення як перекладознавча проблема у ЗМІ”

  • Галина Форнальчик, асист., каф. іноз. мов для гуман. ф-тів, ЛНУ ім. І. Франка; викл. кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.