Фахові випробування: OC “Магістр”

Взірці тестових завдань фахових вступних випробувань з англійської мови для магістрів

Взірці тестових завдань фахових вступних випробувань з французької мови для магістрів

Взірці тестових завдань фахових вступних випробувань з іспанської мови для магістрів

Фахові випробування: ОС “Магістр”

Спеціальності:

Англійська мова та література Англійська мова як друга іноземна
Німецька мова та література Німецька мова як друга іноземна
Французька та друга іноземні мови і літератури Французька мова як друга іноземна
Іспанська та друга іноземні мови і літератури  Іспанська мова як друга іноземна
Переклад (англо-український переклад) Переклад (німецько-український переклад)

ПРОГРАМА 
Фахового вступного випробовування для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
ОПП “Усний переклад двох іноземних мов”

ВЗІРЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ фахових вступних випробувань
для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
ОПП «Усний переклад двох іноземних мов»

Латинська, старогрецька, грецька мова та антична література

ПРОГРАМА
вступних випробувань з іноземної мови для навчання за
освітньо-кваліфікаційною програмою “магістр” на гуманітарних факультетах

з англійської мови            з німецької мови

ПРОГРАМА
вступних випробувань з іноземної мови для навчання за
освітньо-кваліфікаційною програмою “магістр” на природничих факультетах

з англійської мови           з німецької мови