ОС “Магістр, спеціальність “Філологія”

Навчальні плани та програми курсів за спеціальністю “Філологія” упорядковано відповідно до спеціалізацій:

eng_plan

035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літературa

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач двох іноземних мов та літератури. Перекладач англійської мови

Випускаюча кафедра: англійської філології

tr_eng_plan

035 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: переклад (англійська та друга іноземні мови)

Кваліфікація: Перекладач англійської та німецької/французької/іспанської мов. Викладач перекладу, англійської та німецької/французької/іспанської мов

Випускаюча кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

ger_plan

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)

Кваліфікація: Магістр філології.  Викладач двох іноземних мов та літератури. Перекладач німецької мови.

Випускаюча кафедра: німецької філології

tr_ger_plan

035 Переклад (німецька і друга іноземна мови, міжкультурні німецькі студії)

Кваліфікація: Перекладач двох іноземних мов. Викладач перекладу та двох іноземних мов

Випускаюча кафедра: міжкультурої комунікації та перекладу

fr_plan

035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька: французька та друга іноземні мови і літератури

Кваліфікація: Викладач французької і англійської мов та світової літератури

Випускаюча кафедра: французької філології

esp_plan1

035 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та друга іноземні мови і літератури

Кваліфікація: Викладач іспанської і англійської мов та світової літератури

Випускаюча кафедра: французької філології

clas_plan

035 Класичні мови та літератури (переклад включно): латинська-старогрецька та друга іноземна мови і літератури

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач латинської – старогрецької та другої іноземної мов і літератур

Випускаюча кафедра: класичної філології