Напрями досліджень

Факультет іноземних мов встановив і підтримує тісні контакти з багатьма європейськими університетами: університетом міста Анже (Франція), Мюнхенським та Фрайбурзьким університетами (Німеччина),Екстремадурським університетом (Іспанія), Ліверпульським університетом (Великобританія). Творчі зв’язки  налагоджено з науковцями Австрії, Бельгії, Люксембургу, Польщі, Росії, Словаччини, Греції. Неодноразово викладачі факультету іноземних мов ставали аплікантами на стипендії Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів “IREX”, стипендії Британської Ради та Гете-інституту в Україні, Кембріджського та Прінстонського університетів, проходили наукове, педагогічне та мовне стажування у провідних вузах Європи та США. 4 кафедри (англійська, французька та кафедри іноземних мов для гуманітарних і природничих спеціальностей) факультету іноземних мов взяли участь у проекті Ради Європи“TEMPUS-TAСIS. У межах цієї програми понад 30 викладачів, 10 аспірантів та студентів старших курсів пройшли стажування в університетах міста Анже, міста Касареса, міста Ліверпуля.
    Підготовка спеціалістів-фахівців із різних іноземних мов здійснюється як на денній, так і заочній формі навчання. Випускники факультету іноземних мов отримують кваліфікацію: “Філолог. Викладач іноземної мови та літератури”. Випускники кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура отримують кваліфікацію: “Перекладач. Викладач іноземної мови”.
    Для розширення освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки спеціалістів на факультеті розроблено та ухвалено Вченою Радою факультету нові концептуальні засади ступеневої освіти. Вона передбачає переорієнтацію викладання іноземних мов на європейські стандарти через створення наскрізних програм та тестувань з другої та третьої іноземних мов. Це дасть підставу для того, щоб студенти отримали сертифікат як додаток до диплома, в якому буде зазначено ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра. Для повноцінної реалізації такої концепції, кафедри факультету розробили нові наскрізні програми викладання другої і третьої іноземних мов.
    Їх засвоєння дасть можливість випускникам факультету іноземних мов реалізувати набуті знання у значно ширшому діапазоні майбутньої професійної діяльності.
Готувати висококваліфіковані кадри для факультету допомагає аспірантура та докторантура. Випускники факультету іноземних мов працюють в освітній сфері, наукових установах, туристично-екскурсійних центрах, іноземних представництвах в Україні, державних та комерційних структурах.

Тематичний план науково-дослідних робіт